Zie OPUT

Vergaderingen

De vergaderdocumenten van het Lokaal Overleg en het verslag van die vergadering zijn niet openbaar en worden om die reden niet op de website gepubliceerd.

Mocht je toch geïnteresseerd zijn in thema’s die het OPUT aangaan, stuur dan een email naar secretariaat-oput@utwente.nl .