Vergaderingen

Op de UT zijn vier vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, FBZ en AOb) vertegenwoordigd in het gezamenlijk lokaal overlegorgaan 'OPUT’. Deze vakbondsvertegenwoordigers overleggen met Machteld Roos (de vicevoorzitter van het CvB) aan een soort CAO-overlegtafel (LO) over o.a. arbeidsvoorwaarden, wellbeing, rechtspositie van medewerkers, sociaal plan, regelingen en procedures, decentrale arbeidsvoorwaardengelden (AVWG). Met deze gelden regelt de UT secundaire arbeidsvoorwaarden die niet zijn vastgelegd, maar wel gedeeltelijk voortvloeien uit de cao.

Deze webpagina bevat naast de vergaderschema's ook de agenda's van de Lokaal Overleggen. De vergaderdocumenten en het formele verslag zijn niet openbaar en worden om die reden niet op de website gepubliceerd.

Mocht je geïnteresseerd zijn in thema’s die het OPUT aangaan, stuur dan een email naar secretariaat-oput@utwente.nl .