let op: Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de leefstijl checks

De leefstijl checks zullen op een later moment weer georganiseerd worden.

Wij nodigen je hierbij van harte uit om deel te nemen aan de Leefstijl Check. 

Binnen het project Gezond en Sterk op het Werk biedt de UT dit jaar de Leefstijl Checks aan medewerkers. De eerste checks worden uitgevoerd vanaf maandag 11 januari.  

WAAROM DE LEEFSTIJL CHECK?

In de afgelopen jaren zijn medewerkers in leeftijdsgroepen uitgenodigd voor een Health Check.

Door de huidige situatie rondom corona is het nog duidelijker geworden dat een gezonde leefstijl belangrijker is dan ooit! Daarom hebben we de Health Checks in een nieuw jasje gestoken en zal er dit jaar nog uitgebreider ingegaan worden op meerdere thema’s rondom leefstijl. Deze Leefstijl Checks zullen geheel corona-proof worden uitgevoerd, namelijk online!
 

HOE ZIET DE LEEFSTIJL CHECK ER UIT?

De afspraak voor de Leefstijl Check duurt 60 minuten en zal plaatsvinden via een Teams meeting met de leefstijlcoach. Het gesprek gaat in op de volgende thema’s: 

  • Mentaal welbevinden
  • Beweging          
  • Voeding
  • Slaap
  • Stress
  • Ademhaling
  • Roken
  • Alcohol

Voorafgaand aan de afspraak ontvang je een vragenlijst die je ingevuld voor je dient te hebben tijdens de afspraak.

Aan het einde van de check kan gekeken worden of er verandering wenselijk is en hoe die verandering gerealiseerd kan worden middels een vervolgstap. Denk hierbij aan extra advies op gebied van bewegen, voeding, ontspanning,  ademhaling, maar bijvoorbeeld ook aan slaapadvies. 

Samen met je leefstijlcoach bepaal je je persoonlijke doelen en hoe deze te bereiken. 

HOE KUN JE JE INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan via de button. Op de inschrijfpagina staan de beschikbare tijdstippen aangegeven. Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging. Hierin vind je een uitnodiging voor een agenda afspraak, wanneer deze afspraak door jou wordt bevestigd komt de afspraak automatisch in je UT outlook agenda te staan. Let op, een week voorafgaand aan je afspraak ontvang je de daadwerkelijke Teams meeting met de vragenlijst die je voorafgaand aan je afspraak dient in te vullen. Deze link vervangt dat outlook agenda afspraak die je bij inschrijving ontvangt. 

LET OP: HET IS NIET MEER MOGELIJK OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE LEEFSTIJL CHECKS.

Uiteraard willen wij alle geïnteresseerden een Leefstijl Check aanbieden. Indien het niet meer mogelijk is je in te schrijven stuur dan een e-mail naar gezondensterk@utwente.nl. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst en zodra er een plek beschikbaar komt, word je geïnformeerd. 

PRIVACY

De Leefstijl Check wordt uitgevoerd door leefstijlcoaches van Topvorm Twente. Topvorm Twente is verplicht jouw anonimiteit te waarborgen. Resultaten van de Leefstijl Check worden als groepsrapportage aan de UT overhandigd. De Universiteit Twente heeft geen enkel inzicht in persoonlijke antwoorden en de resultaten zijn niet persoonlijk herleidbaar. Individuele resultaten zullen als rapportage per email toegezonden worden, na goedkeuring van de deelnemer. 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je contact opnemen met Ingrid Bos-Bosscha van Gezond en Sterk op het Werk via gezondensterk@utwente.nl.

Wij hopen dat je gebruik maakt van het aanbod!