WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

Het afvalbeleid van de universiteit is gericht op het voorkomen van het ‘ontstaan’ van afval: preventie. Waar toch afval ontstaat proberen we dat zo goed mogelijk te scheiden en goed, veilig en verantwoord af te voeren.

Op de UT proberen we steeds meer afvalstromen apart in te zamelen. Sinds eind 2017 zijn op centraal gelegen plekken in de gebouwen afvaleilanden gerealiseerd, waardoor we ook in en rondom kantoren en onderwijszalen afval verder kunnen scheiden. Er zijn 4 afvalstromen:

 • Papier
 • PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) met in een deel van de eilanden aparte houder voor (koffie(bekertjes
 • GFT (groente, fruit en tuinafval)
 • Restafval.

Ook zijn er in de gebouwen kartonhouders voor grote stukken karton, glascontainers en vertrouwelijk papier containers. Iets minder in het zicht worden wisselend op locaties ook de volgende stromen apart ingezameld:

 • Koffiedik
 • Swill (etensresten cateringlocaties)
 • Laboratorium glas
 • Grof vuil
 • Hout
 • Elektronisch afval

Voor de afvoer van gevaarlijk afvalstoffen (veelal chemicaliën) zijn speciale procedures. De VGM-coördinator van de faculteit of dienst is contactpersoon over de te volgen procedures.

 Afvalstromen (in kg)

Afvalstromen  in kg

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bouw & sloop

4.320

1.960

2.000


2.200

2.140

Plastic, Metalen & Drankverpakkingen (PMD)

6.737

8.173

9.305

11.000

42.320

6.600

Gevaarlijk afval

32.188

31.157

23.957


4.352

5.509

Glas

18.420

19.080

10.770

12.000

18.197

7.899

Hout

29.520

1.750

9.756

38.000

46.880

24.920

ODP (over de datum producten)

14.140

8.890

9.634


11.060

8.229

Papier/karton

137.772

123.939

134.682

181.000

114.446

94.005

Restafval

372.464

386.732

407.904

535.000

597.024

409.152

Waarvan grof restafval

44.780

24.040

30.880


42.620

39.720

Swill

41.020

40.810

26.954

51.000

37.922

17.553

Vertrouwelijk papier

23.756

32.242

28.426


23.426

10.980

Vetten

65

0

0


294

286

Wit/bruingoed

9.904

0

3.080


3.200

2.580

Totaal

735.085

678.773

697.348

849.000

985.085

637.939

Bovenstaande grafiek toont de hoeveelheid afgevoerd afval over de afgelopen jaren. Zie voor andere gegevens ook deze pagina met feiten en cijfers.

Vanaf 2017 is SUEZ de afvalinzamelaar op de UT. De indeling in afvalgroepen is hierdoor aangepast, waardoor hoeveelheden niet één op één vergelijkbaar zijn met het vorig jaar. Wil je meer weten over wanneer afval ingezameld wordt, kijk in de producten en dienstencatalogus onder 'waste materials'.

Wat moet waar?

Door afval goed te scheiden wordt de hoeveelheid restafval verminderd en kunnen materialen goed gerecycled worden. 

Papier

Kranten, printpapier, karton, enveloppen, boeken

PMD (plastic verpakkingen, metaal (blikjes) en drankenkartons)

Plastic flesjes, blikjes, drinkpakken, folie

GFT (biologisch afbreekbaar afval)

Al het biologisch afbreekbaar afval (zonder verpakkingsmateriaal)

Restafval

Chipszakje, pennen, zakdoekjes, piepschuim

Op de afvalscheidingswijzer van Milieucentraal kun je inzien hoe je je afval goed kunt scheiden: welk afvalproduct bij welke afvalstroom hoort.

Waar gaat het afval naartoe?


Papier

Papier wordt gesorteerd, in grote balen geperst en vervoerd naar de papierfabriek. In de fabriek wordt van de blaadjes papier papierpulp gemaakt. Dan wordt de inkt verwijderd. De vezels worden dan gebruikt om nieuw papier te maken.

Biologisch afbreekbaar afval

Etensresten en fruitafval wordt verwerkt tot compost of gebruikt voor de productie van biogas.

PMD

Al het plastic afval, bakjes, blikjes en pakes worden uitgebreid gesorteerd, waarna de materialen hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten, zoals verpakkingsmateriaal, gieters of meubels.

Restafval

In Nederland wordt restafval verbrand, hierbij wordt de warmte die vrijkomt omgezet in energie. Met deze warmte worden de meeste gebouwen op de UT verwarmd. Het deel dat niet kan verbranden wordt vaak gebruikt bij de aanleg van wegen.

Afvalscheiding bij studentenhuisvesting

Studenten die op de campus wonen kunnen PMD gescheiden inleveren in de gemeentelijke, oranje container achter de Bastille. Voor glas staan containers verspreid over het terrein (bij Calslaan oud, campuslaan (Matenweg), Witbreuksweg en achter de Bastille). Ook zijn er witte containers voor kleding en textiel achter de Bastille en papier wordt opgehaald in kratten.

Bij de studentenaccommodaties staan blokcontainers voor het afval. Op termijn worden deze vervangen door een aantal centraal gelegen afvalpleintjes met ondergrondse containers voor papier, PMD, glas en restafval. Voor het verzamelen van gft doet Twente Milieu een proef en we willen de ervaringen daarvan meenemen in het besluit over gft inzameling bij de studentenhuisvesting.

Wat kun jij zelf doen?

 • Voorkom afval. Drink kraanwater in plaats van flesjes water
 • Koop producten met minimale verpakking. Koop je groenten en fruit onverpakt op de markt.
 • Hergebruik producten of zoek naar herbruikbare alternatieven
 • Composteer biologisch afbreekbaar afval (keukenafval)
 • Heb je toch afval? Gooi het in de juiste afvalbak. Als het afval goed gescheiden is, kan het beter gerecycled worden.