Afval

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

MINDER AFVAL

Als onderdeel van de ambitie om onze CO2-voetafdruk in 2023 met 15% te verkleinen, wil de UT de hoeveelheid afval die ze produceert verminderen. Om dit te realiseren is een afvalplan geschreven dat alle aspecten van afval met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat initiatieven elkaar versterken. Het beschrijft de huidige en de gewenste situatie op de campus en hoe de voortgang wordt gemonitord en gerapporteerd. Het belangrijkste doel van het afvalplan is afval te voorkomen en te verminderen. Waar toch afval ontstaat, proberen we het zoveel mogelijk te scheiden om recycling te vergemakkelijken. Wat niet kan worden gerecycled, verwijderen we op de juiste, veilige en verantwoorde manier.

Afval in het kort
  • De UT streeft naar een 'restafvalvrije campus' (dat wil zeggen, maximaal 10,5 kg restafval per persoon) in 2030
  • Dit wordt bereikt door het voorkomen en verminderen van afval (bijvoorbeeld bij aanbestedingen) en door goede recyclingpraktijken
  • De UT besteedt speciale aandacht aan het monitoren en verminderen van E-waste

PLANNING

Planning afval

Klik om in te zoomen

MEER OVER AFVAL

Wat gebeurt er met mijn afval?

Op de Universiteit Twente scheiden we afval zoveel mogelijk om recycling mogelijk te maken. Wat niet gerecycled kan worden voeren we op een goede, veilige en verantwoorde manier af. Op deze pagina vind je informatie over welk afval waarheen gaat.

Lees hier alles over afval

Mirjam Nijhuis-Morshuis: duurzaam inkopen voor minder afval

Mirjam Nijhuis–Morshuis werkt bij team Traffic, onderdeel van de afdeling Marketing & Communicatie. Hier regelt ze het drukwerk en de merchandise voor de hele universiteit. “Ik houd duurzaamheid altijd tegen het licht wanneer ik een nieuwe aanvraag krijg."

Lees het interview

Afvalstromen op de UT

De verschillende afvalstromen op de Universiteit Twente en hoe ze verwerkt worden zijn gevisualiseerd. Klik hier voor een grotere versie.

AFVALVRIJE CAMPUS

In 2030 moet de campus van de UT afvalvrij zijn, en in 2050 circulair. De definitie van een afvalvrije campus is berekend volgens de regionale doelstellingen voor een afvalloos Twente. Voor de UT betekent dit een reductie van restafval van de huidige 43kg naar 10,5kg per persoon per jaar. Om dit bereiken zal het recyclingpercentage op de campus omhoog moeten. Naast het verbeteren van afvalscheiding wil de UT ook het plastic (PMD) afval verminderen van 2,8kg naar 2,5kg per persoon per jaar. Ook andere afvalstromen moeten omlaag. Bijvoorbeeld door het digitaal inlezen en inleveren van papieren de norm te maken, door de levensduur van elektronica te verlengen en door in alle nieuwe aanbestedingstrajecten rekening te houden met afvalreductie, preventie en circulariteit.

Meer informatie over afvalscheiding van de UT voor medewerkers en studenten is te vinden op het Serviceportaal.