UTDienstenCFMDuurzaamheidNieuwsRob Nengerman: bouwen aan een duurzame campus

Rob Nengerman: bouwen aan een duurzame campus

Rob Nengerman is sinds 3,5 jaar bouwprojectmanager op de Universiteit Twente. “Dat betekent dat ik grote bouwprojecten zoals de Technohal en nu Langezijds van begin tot einde begeleid” legt hij uit. “Dat zijn uitdagende projecten. Er komt veel kijken bij het ontwerp, de planning en het budget. Daarbij werk je direct samen met de eindgebruiker en alle betrokken partijen rondom het bouwproject. Duurzaamheid neemt een grote plaats in in dat proces.”

Duurzaamheid in de bouw

Wanneer je het beroep bouwprojectmanager hoort, denk je misschien niet meteen aan duurzaamheid. Maar toch speelt dit een grote rol: “Het duurzamer maken van gebouwen is altijd belangrijk geweest in mijn werk, niet alleen bij de UT, maar ook in mijn vorige banen in het vastgoed. Van begin tot eind is duurzaamheid cruciaal in de projecten die ik begeleid.” Dat begint al in het ambitiedocument en programma van eisen waarin de duurzaamheidsdoelstellingen voor het project vastgelegd worden. “Bij de UT liggen de duurzaamheidsambities voor bouwprojecten erg hoog, wat ik een mooie uitdaging vind.”

“Voor mij is het vanzelfsprekend om bezig te zijn met duurzaamheid”, vertelt Rob. “Ik ben me er erg bewust van, niet alleen op het werk, maar ook privé. Ik wil mijn kinderen graag iets moois nalaten. Zelf ben ik vooral gedreven door de technische kant van duurzaamheid: hoe gaan we om met materialen en grondstoffen? Zijn zonnepanelen goed recyclebaar? Welke nieuwe technologische ontwikkelingen zijn er? Dit komt omdat ik echt vanuit mijn rol als bouwmanager kijk en dit thuis ook weer invul.” De rol van duurzaamheid in het werk verandert wel. “Wat ik zie is dat duurzaamheid nu een stuk vanzelfsprekender is geworden. Je hoeft minder te vechten voor duurzame keuzes in een bouwproject en er zijn meer gangbare mogelijkheden dan vroeger. Wel blijven er genoeg uitdaging: er ligt nooit een echt pasklare oplossing voor de ambities van een specifiek project.”

Zo spreken verschillende doelstellingen voor een gebouw elkaar soms tegen. “Bijvoorbeeld wanneer je een zo hoog mogelijke duurzaamheidsscore wilt behalen, maar ook een goed geïsoleerd gebouw wilt. Het extra isolatiemateriaal zorgt ervoor dat de milieuprestatiescore van het gebouw verslechtert. Hierdoor ontstaat er meteen een spanningsveld in je eigen ambities, waar je met het ontwerpteam het optimum in moet vinden.”

Uitdagingen en ambities

Na het opstellen en vertalen van duurzaamheidsambities in een bouwproject is er nog meer te doen. “Het communiceren naar de  gebruiker wat er nou zo duurzaam aan een gebouw is, is een belangrijk aspect.” Dit is een grote uitdaging. “Er is nog veel ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld in de Technohal en straks ook in Langezijds zitten veel technische aspecten die het gebouw duurzaam maken. De kunst is om zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte te brengen. De vervolgstap voor ons is om voor veel gebouwen op de campus de bewustwording over duurzaamheid te vergroten.” Wanneer mensen er meer over weten, wordt duurzaamheid steeds vanzelfsprekender en kunnen ze zelf ook bijdragen. “Hoe we dit goed en zinvol kunnen overbrengen naar de gebruikers ben ik veel mee bezig, maar dé juiste oplossing heb ik nog niet gevonden.”

Andere uitdagingen blijven tijd en geld. “Maatregelen die een gebouw duurzamer maken kosten nu eenmaal geld, en ook tijd om te implementeren. Die zijn beide nu eenmaal niet onbeperkt beschikbaar. Soms moet je hierdoor afwijken van je eigen ambities. Dat spanningsveld blijft er de komende jaren ook zeker, waardoor het een constante uitdaging blijft. Hierdoor moet je steeds slimmer worden om je eigen duurzaamheidsdoelen te halen. Die ervaring neem je daarna gelukkig weer mee naar een volgend project.”

Verder liggen de ambities van Rob vooral bij circulariteit “Hier is nog veel winst te halen bij de materialen die we in de bouw gebruiken. Hoelang is de levensduur? Hoe kun je deze in de toekomst recyclen zodat het geen afval meer is, maar opnieuw een grondstof? Zulke vragen triggeren mij extra op het moment.” Verder is het blijven innoveren een belangrijke ambitie en dat de duurzaamheidsdoelen uit Shaping2030 gehaald worden: “Ik zie de UT als proeftuin van innovatie, dit zit echt in de genen”.

Verduurzaming door de gebruiker

Aan het verduurzamen van de gebouwen werkt niet alleen het bouwteam, maar ook de gebruiker zelf kan hier mee helpen. “Het belangrijkste is om je gezonde verstand te gebruiken: laat de lichten of verwarming niet aanstaan als je er niet bent en koel en verwarm niet op hetzelfde moment. Maar ook een gezond gesprek voeren over waarom bepaalde dingen wel of niet gedaan worden. Zo kunnen we het met en voor elkaar duidelijker maken. Daarnaast kunnen studenten en medewerkers in ontwerptrajecten ook meedenken. Deze samenwerking helpt ook bij de bewustwording, zodat het een duurzaam gebouw van iedereen wordt.”

Duurzaamheid op de UT

In Shaping2030, de strategie van de Universiteit Twente, is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. De UT werkt niet alleen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, en wil daarnaast het goede voorbeeld geven door een duurzame organisatie te worden. Om dit te bereiken moeten de ambities uit Shaping2030 in de praktijk worden gebracht. Dagelijks werken veel leden van de UT-gemeenschap werken hard aan het vertalen van de duurzaamheidsdoelstellingen naar ons werk op de campus - het transformeren van de manier waarop we werken, leren, reizen, bouwen en meer. In deze serie nodigen we hen uit om te praten over wat hen drijft, welke rol duurzaamheid speelt in hun werk, en wat ze graag zouden willen bereiken aan onze universiteit.

Meer weten over duurzaamheid op de UT? Kijk op utwente.nl/duurzaamheid.


Geschreven door Elizabeth Westra