Online Seminar 14 oktober 2022

CHOIR seminar


Datum:

Vrijdag 14 oktober 2022

Tijd:

9:00 - 10:15u

Locatie:

Dit is een online seminar

PROGRAMMA

Deze editie stond in het teken van artsenplanning en haar verschillende facetten. Presentaties werden verzorgd vanuit het CHOIR-Netwerk. Dit CHOIR-Netwerk bestaat uit een groep ziekenhuizen die regelmatig samen komt om kennis en ervaringen uit te wisselen op initiatief van CHOIR. Het is een netwerk voor en door ziekenhuizen waarmee CHOIR samenwerkt en dat een platform biedt voor kennisuitwisseling op het gebied van (integraal) capaciteitsmanagement en (patiënten)logistiek voor ziekenhuizen. Het doel van de bijeenkomsten is de brug te slaan tussen de wetenschappelijke resultaten en de dagelijkse ziekenhuispraktijk.

DE PLAN- EN ROOSTERPROCESSEN IN ZIEKENHUIZEN

Binnen het CHOIR-Netwerk hebben wij in 2020-2022 met elkaar kennis en ervaringen gedeeld over het proces van plannen en roosteren. Al gauw ontstond de behoefte om een gemeenschappelijke terminologie te definiëren en om alle kennis gestructureerd vast te leggen. Ondanks dat elk ziekenhuis haar eigen bestuur, cultuur en werkwijze heeft, hebben we enkele basisprincipes in een publicatie samengebracht:

Publicatie: Van strategische visie tot operationele afspraken - Verzamelde inzichten van 10 ziekenhuizen over het plan- en roosterproces.

Deze publciatie willen het netwerk via dit online seminar introduceren door middel van drie presentaties. Eerst geeft Maartje van de Vrugt (Amsterdam UMC) een introductie van een gemeenschappelijke taal. Vervolgens bespreekt Arjan van Hoorn (UMC Utrecht) hoe je de transitie maakt naar een volwassen plan- en roosterproces. Tot slot laat Arnoud van der Zalm (HagaZiekenhuis) zien hoe artsenplanning en productiesturing geregeld is in zijn ziekenhuis.


OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.