Online seminar 5 november 2021

CHOIR seminar - verspreiden van patiënten en verpleegkundigen

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 5 november 2021

Tijd:

9:00 - 10:15u

Locatie:

Dit is een online seminar

Programma

Het CHOIR seminar op 5 november ging over het verspreiden en toewijzen van patiënten en verpleegkundigen om op deze manier de geleverde zorg te verbeteren. 

Capaciteitsvraagstukken in de geboortezorg - Willem de Vries (UMC Utrecht)

Een samenvatting van deze presentatie kan niet worden weergegeven.

Presentatieslides zijn niet beschikbaar voor inzage. 

Verspreiden van patiënten en verpleegkundigen over Neonatale Intensive Care Units - Kimberley Morris en Robin Buter (CHOIR)

Ernstig zieke pasgeborenen worden behandeld en verzorgd in een van de negen Neonatale Intensive Care Units (NICUs) in Nederland. Echter, door hoge bezettingen worden veel van deze patiënten geweigerd en moeten zij overgeplaatst worden naar een andere centrum. 
In deze presentatie bespreken wij twee mogelijke oplossingen om het aantal overplaatsingen te verminderen, namelijk het balanceren van de initiële toewijzing van patiënten aan NICUs, en de introductie van flex nurses in het netwerk.

Klik hier om de presentatieslides te bekijken.

Eerlijke toewijzing van patiënten aan Intensive Care - Sander Dijkstra (CHOIR)

Spreiding van patiënten was dagelijks in het nieuws in coronatijd, maar is zeker niet beperkt tot pandemieën. Wanneer een IC vol is, of bijna vol is, kunnen nieuwe spoedpatiënten geweerd worden. De (ambulances met) deze patiënten moeten dan uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio, buiten de regio, en soms zelfs naar het buitenland, met soms ernstige gevolgen. Eerlijk toewijzen van patiënten aan de IC heeft als doel de zorg voor spoedpatiënten te verbeteren en het electieve programma van de ziekenhuizen gebalanceerd doorgang te laten vinden. 

Klik hier om de presentatieslides te bekijken.

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.