Online seminar 8 oktober 2021

CHOIR seminar - Process mining

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 8 oktober 2021

Tijd:

9:00 - 10:15u. 

Locatie:

Dit is een online seminar.

Registratie:

Registratie is gratis, maar wel verplicht. Registratie is nu gesloten.

Programma: 

Het CHOIR seminar op 8 oktober gaat over de impact van process mining in de gezondheidszorg. In een drietal presentaties bespreken wij de rol van process mining in het identificeren en verbeteren van zorgprocessen.

 • Het herontwerpen van zorgprocessen: Heeft er iemand een idee? - Rob Vanwersch (Maastricht UMC+)

  Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het verbeteren ofwel herontwerpen van zorgprocessen. Maar hoe doe je dat? In deze presentatie, worden enkele technieken aangereikt die kunnen worden ingezet om het verbeterpotentieel ten volle te benutten, waaronder Process Mining en de RePro techniek.

 • Karakteriseren van laboratorium processen via process mining - Eline Tsai (CHOIR)

  De toenemende mate van laboratoriumautomatisering zorgt voor een toename in het aantal gelogde stappen in het testproces. Deze overvloed aan data kan worden gebruikt voor het karakteriseren en verbeteren van lab processen, maar is momenteel nog onderbenut. In deze presentatie ga ik in op welke data een lab nodig heeft en hoe deze data opgeschoond en voorbereid kan worden zodat het geschikt is voor process mining. Vervolgens laat ik zien hoe labs uit deze bulk aan data waardevolle inzichten kunnen verkrijgen via process mining en het gebruik van relevante prestatie indicatoren (KPIs). De methode is toegepast op data van het klinische chemie lab in het Erasmus MC.
  Met behulp van deze methode identificeren we verbeterpunten in het lab en ontdekken we karakteristieken en bottlenecks van monsters die doorlooptijddoelen niet halen. Het gebruik van process mining en relevante KPIs motiveren het vrijgeven en gebruik van lab event data. De methode is wijd toepasbaar in diagnostische laboratoria.

 • Analyse van kosten in het zorgpad van colorectaal kankerpatiënten - Sven Relijveld

  Process Mining wordt in de zorg steeds vaker ingezet als tool om complexe zorgprocessen in kaart te brengen. Deze presentie laat de resultaten zien van Proces Mining op de zorgpaden van colorectaal kankerpatiënten, waarbij gebruik is gemaakt van eerstelijnszorg- en ziekenhuisdata van zorgaanbieders in Melbourne, Australië. Hierin wordt een methode gedemonstreerd om de kosten voor de gegeven zorg te analyseren per onderdeel van het zorgpad van verschillende patiëntengroepen.

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar hierna zal op vrijdag 5 november plaatsvinden.