12 maart 2021

CHOIR seminar - Emergency response systems

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 12 maart 2021

Tijd:

9:00 - 10:15u. 

Locatie:

Dit is een online seminar.

Registratie:

Registratie is gratis, maar wel verplicht. Registratie is gesloten.

Programma: 

Tijdens dit seminar zal Gelbrich Holsbrink een presentatie geven over het optimaal toewijzen van slachtoffers aan ziekenhuizen tijdens een grootschalig incident. Stef Baas zal een presentatie geven over het voorspellen van de instroom bij een afdeling ná de SEH. Gréanne Maan-Leeftink zal een presentatie geven over de werkdruk op de SEH. En ten slotte zal Robin Buter zijn onderzoek over het plaatsen van AED's presenteren.

 • De optimale toewijzing van slachtoffers aan ziekenhuizen tijdens een grootschalig incident - Gelbrich Holsbrink

  Gedurende een grootschalig incident worden zowel ambulancediensten als ziekenhuizen overspoeld met slachtoffers. Acute Zorg Euregio organiseert Emergo Train System (ETS) oefeningen om goed voorbereid te zijn op zulke incidenten. Op basis van data van deze oefeningen is een wiskundige model opgesteld. Op deze manier kan bekeken worden of er verbetermogelijkheden zijn in de patiëntspreiding. Daarnaast zijn verschillende soorten scenario’s uitgevoerd om de effecten hiervan inzichtelijk te maken.

 • Voorspelling van aankomsten vanuit de SEH op beschouwende verpleegafdelingen - Stef Baas

  In een samenwerkingsproject tussen CHOIR en ziekenhuis Rijnstate is er een methode ontwikkeld die de bedbezetting op de snijdende en beschouwende verpleegafdelingen op lange termijn voorspelt. Voor de beschouwende verpleegafdeling is de grootste component van de instroom ongeplande instroom vanuit de spoedeisende hulp. De instroom vanuit de spoedeisende hulp is in dit project voorspeld aan de hand van een geschat inhomogeen Poisson proces. Gezien is dat de voorspelmethode, ondersteund door deze voorspelling van de instroom, gebruikt kan worden voor capaciteitsplanning op de beschouwende afdelingen.

 • Werklastmeting op de spoedeisende hulp - Gréanne Maan-Leeftink

  Voor ongeplande, acute zorg is de SEH de toegangspoort tot het ziekenhuis, waar op elk moment van de dag spoedzorg voor patiënten beschikbaar is. Maar steeds vaker zien we meldingen van SEH’s die tijdelijk gesloten worden, omdat de kwaliteit van zorg niet meer gewaarborgd kan worden doordat het simpelweg te druk is.

  Inzicht in de werklast op de SEH is belangrijk om succesvol en tijdig te kunnen sturen om piekdrukte te vermijden. In deze presentatie delen we stappen tot implementatie, de ervaringen en de resultaten van de werklastmeting aan de hand van de Jones Dependency Tool in het Slingeland ziekenhuis. Ook bespreken we hoe deze werklastmeting inzicht geeft voor capaciteitsmanagement op de SEH.

 • Plaatsing van AED's in een reanimatie oproepsysteem - Robin Buter

  Wekelijks vinden meer dan 300 hartstilstanden plaats buiten het ziekenhuis. Slechts 23% overleeft dit. Het snel inzetten van een AED om een elektrische schok te geven is cruciaal in het redden van levens. Vrijwilligers van het reanimatie oproepsystem HartslagNu helpen hierbij. Dan resteert de vraag, waar moeten wij AED's plaatsen om optimaal gebruik te maken van dit systeem?

  In deze presentatie bespreken wij hoe wij dit probleem modelleren en oplossen. Wij laten ook zien wat het effect is van extra AED's plaatsen op de juiste plekken.

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar hierna zal op 9 april 2021 plaatsvinden.