12 februari 2021

CHOIR seminar - Pooling

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 12 februari 2021

Tijd:

9:00 - 10:15u. 

Locatie:

Dit is een online seminar.

Registratie:

Registratie is gratis, maar wel verplicht. Registratie is gesloten.

Programma: 

Tijdens dit seminar zal pooling vanuit verschillende perspectieven bellicht worden. Er zal een presentatie gegeven worden door CHOIR lid Nico van Dijk. Marjolein van Swinderen van het St. Antonius Ziekenhuis zal ingaan op hun OK-systematiek en of deze wel of niet hanteerbaar is in tijde van COVID. 

 • Pool met Zorg - Nico van Dijk

  Capaciteitspooling is een algemeen gedachtengoed voor reductie. Maar van wat? Vanuit de Operationele Research (OR) wordt dit aan de kaak gesteld met fictieve voorbeelden voor bewustwording en mogelijke toepassing binnen een ziekenhuis.
  In het bijzonder wordt een flexibele “bed” toekenning bekeken zoals voor IC-MC.
  De on- en óplosbaarheid met OR komt hierbij naar voren.

 • OK-systematiek; wel of niet hanteerbaar in tijde van Covid? - Marjolein van Swinderen

  Sinds 2014 wordt er binnen het St. Antonius ziekenhuis gewerkt met een OK-systematiek (OK-TPO) waarbij een deel van de OK-capaciteit wordt gebruikt als flexibele schil, en toegewezen kan worden aan het specialisme die het op dat moment het meeste nodig heeft. Met als motto “groeien waar kan, krimpen waar nodig”. Het OK schema dient daarom voldoende flexibiliteit te bevatten om zowel in te kunnen spelen op gewijzigde vraagpatronen als het organiseren van een goede OK-benutting die afgestemd is op het beddenhuis.

   De OK-systematiek is inmiddels ingebed in de organisatie, maar werkt deze ook in de huidige Covid pandemie? Tijdens het seminar zal ik toelichting geven hoe wij, ondanks de Covid onzekerheden en uitdagingen, alsnog onze systematiek als basis proberen te gebruiken bij het toewijzen van OK-capaciteit. 

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar hierna zal op 12 maart 2021 plaatsvinden.