8 januari 2021

CHOIR seminar - Covid-19 en transitie van de gezondheidszorg

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 8 januari 2021

Tijd:

9:00 - 10:15u. 

Locatie:

Dit is een online seminar.

Registratie:

Registratie is gratis, maar wel verplicht. Registratie is momenteel gesloten.

Programma: 

Tijdens dit seminar zullen CHOIR leden Richard, Gréanne en Sander een presentatie geven. Sander zal een presentatie geven over het 1,5 meter poli beleid. Richard's presentatie zal gaan over de eerlijke spreiding van COVID-19 patiënten. Gréanne zal een presentatie geven over transities in de gezondheidszorg en onderzoeksmogelijkheden rondom dit thema. Een korte beschrijving over de presentaties vindt u hier:

  • Patiëntenplanning in het anderhalvemeterziekenhuis - Sander Dijkstra

    Het 1,5 meter beleid is een forse belemmering voor de zorg in ziekenhuizen. Om de maximale zorg voor patiënten op poliklinieken te bieden, rekening houdend met dit beleid, is een tool ontwikkeld. Met behulp van een wiskundig optimalisatiemodel worden de effecten van overbruggingstijden binnen de (zorg)keten inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van twee casussen laten we zien hoe deze tool in de praktijk werkt.

  • Eerlijke spreiding van COVID-19 patiënten - Richard Boucherie

    Deze presentatie bespreekt een accurate voorspelling van het aantal in een ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten op de IC en kliniek. Gebaseerd op deze voorspelling bepalen we of een ziekenhuis in de komende dagen een overschot of tekort heeft aan bedden voor COVID-19 patiënten. Vervolgens stellen we een methodiek voor om patiënten binnen een regio te verdelen alsmede een methodiek om indien nodig patiënten over regio’s te spreiden.

  • Nieuwe onderzoekslijn: Transities in de gezondheidszorg - Gréanne Maan-Leeftink

    In het zorglandschap zien we een toenemende focus op (door technologie gedreven) verplaatsingen en veranderingen van zorg. Wij willen daar met onderzoek aan bijdragen, door middel van de nieuwe onderzoekslijn ‘transities in de gezondheidszorg’, waarin we beslissingsondersteuning en wetenschappelijke onderbouwing bieden voor de verschillende stadia, van ontwerp tot implementatie, van de zorgtransitie. In deze presentatie willen we samen met het publiek nadenken over dit onderwerp en de onderzoeksmogelijkheden rondom dit thema.

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal op 12 februari 2021 plaatsvinden.