Studeren en mentale klachten

persoonlijke omstandigheden melden

Als student kom je in een levensfase waarin je veel veranderingen doormaakt. Dit gaat gepaard met uitdagingen, vraagstukken en verwachtingen. Verwachtingen vanuit jezelf, maar ook vanuit je omgeving. Elke verandering vraagt enige mate van aanpassing en kan, afhankelijk van de impact, confronterend zijn en je uit balans brengen. Vaak vinden studenten hun eigen weg en passen zich zonder veel moeite aan de nieuwe situatie aan. Maar soms kan de overgang naar de nieuwe situatie zorgen voor mentale problemen zoals angst en spanningsklachten, twijfels of gevoelens van onzekerheid, piekeren, somberheid of lusteloosheid. Dit kan je behoorlijk belemmeren in je dagelijkse leven. Zo ook in je studie.

De wegwijzer geeft informatie over hulpmiddelen die je zelf in kunt zetten om je studie zo goed mogelijk te laten verlopen. En je vindt er informatie waar ondersteuning is te vragen, voor als je er zelf even niet meer uitkomt.

 • Wat kan je zelf doen

  Mentale klachten kun je op verschillende manieren ervaren. Door te investeren in je eigen gezondheid zijn veel van je klachten te verminderen.

  • Raadpleeg het online Student Well-being Platform - een interne UT-informatiesite (op CANVAS, Engelstalig) met video's over onderwerpen die verband houden met studeren en het onderhouden van je geestelijke gezondheid. Met advies, praktische tips, nuttige links en oefeningen. Het platform biedt diverse modules op het gebied van mentale gezondheid. Je vindt er naast informatie, bruikbare zelfhulp-tools hoe om te gaan met de situatie waarin je je bevindt.
  • Op de webpagina Studievaardigheden vind je praktische tips hoe je geconcentreerd kan blijven werken.
  • Bekijk welke cursussen en trainingen worden aangeboden die je kunnen ondersteunen bij het behouden van je mentale gezondheid. Maak een afspraak bij de studentenpsycholoog voor een oriënterend gesprek waarin een inschatting wordt gemaakt van jouw klachten en welke hulp je daarbij nodig hebt.

  • Raadpleeg de well-being website 'Are you okay'.
  • Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag: Check de website hogeronderwijstoegankelijk.nl
 • Hoe kan de UT je helpen

  Als je studeert met persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je studie kun je, voor informatie en advies over studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn, een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als gevoelens van angst en bezorgdheid je studieprestaties in de weg staan. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning als de persoonlijke omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen binnen jouw opleiding.
  • De studentenpsycholoog biedt je ondersteuning bij mentale klachten. Tijdens een intake adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is als je studeert met mentale klachten. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je behoefte hebt om te praten over wat je bezig houdt waardoor je minder op je studie kunt focussen.
  • De studentendecaan biedt je advies en ondersteuning bij (financiële) regelingen als je ten gevolge van je mentale klachten studievertraging oploopt. 
   Raadpleeg de studentendecaan voor advies en praktische ondersteuning als je knelpunten ervaart in de studieomgeving wegens je persoonlijke omstandigheden.
  • Bij een vorm van autisme kan je gebruik maken van het Autisme spreekuur voor extra ondersteuning en advies. Ook voor telefonische consultatie.
  • Als je gebruik zou willen maken van voorzieningen en regelingen, raadpleeg dan het het stappenplan. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen.
  • Voor vragen over studiekeuze en arbeidsmarkt kan je terecht bij Career Services.
   Career Services helpt je bij het contact met externe organisaties die ondersteuning bieden bij het vinden van een volwaardige passende functie als er sprake is van een arbeidsbeperking (Stichting Swom; Young Professionals; ECIO).

 • Externe ondersteuning

  Voor meer intensievere begeleiding helpt de studentenpsycholoog je bij het zoeken naar een passende verwijzing. Om gebruik te maken van het externe begeleidingsaanbod Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) heb je een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts behandelt lichte psychische klachten zelf, eventueel in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). Als een POH-GGZ helpt, blijft de huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor de behandeling.

  De huisarts kan doorverwijzen voor hulp bij psychische problemen naar een zorgaanbieder binnen de basis GGZ (BGGZ) of naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), afhankelijk van de mate van de problemen.

  Vergoeding voor psychologische hulp is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Het eigen risico is hierop van toepassing. Bij een verwijzing naar externe psychische hulpverlening moet je rekening houden met wachttijden.

  • Op de campus
  • Buiten de campus
   • Instellingen voor Geestelijke Gezondheid zorg (GGZ)
    • Mediant - GGZ in de regio Twente die hulp. Mediant biedt cursussen en trainingen, individueel en in groepsverband.
    • Max-Ernst - Landelijke instelling voor ambulante GGZ met vestiging in Hengelo en Oldenzaal. De hulpverlening is in principe kort en gericht op resultaat.
    • PsyQ - specialistische en basis GGZ in Enschede.
    • De Rietkamp - Specialistische en basis GGZ in Hengelo.
    • HSK - Landelijke organisatie met locatie in Enschede. Basis en specialistische GGZ, individueel en in groepen.
    • YOUZ - Landelijke organisatie met locatie in Enschede. Basis en specialistische GGZ onder andere voor jongeren tussen de 16 - 25.
    • Instituut voor Mentale Vitaliteit IVMV - Basis en gespecialiseerde GGZ in Enschede voor volwassenen vanaf 18 jaar, individueel en in groepsverband.
   • Ondersteunende instellingen (aanvulling op de reguliere zorg)
    • Wijkcoaches-enschede - Een initiatief vanuit de gemeente Enschede en diverse organisaties op het gebied van hulp- en dienstverlening. Het doel: inwoners in een wijk op weg te helpen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen bij (meerdere) problemen in hun dagelijks leven. Bij de wijkcoach kun je ook terecht als er zorgen zijn om een ander bv. huisgenoot.
    • Ixta Noa - Enschede. Laagdrempelige hulpverlener (zonder verwijzing) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid door inzet van ervaringsdeskundigheid. 
    • Realcovery Inloophuis - Ondersteuning en advies voor mensen die worstelen met een eetstoornis. De organisatie werkt op basis van ervaringsdeskundigheid.
   • Anoniem professioneel advies
    • Alles oké supportlijnvoor jongeren van 18 tot 24 jaar.
    • Korrelatie - Landelijke organisatie, biedt anonieme professionele, psychische en psychosociale hulp. Telefonisch en online.
    • Sensoor - Anoniem 24/7 bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
    • 113 - Platform voor preventie van suïcide. Hulpverlening en informatie via internet en telefoon. 24/7 bereikbaar, 0800-0113.
 • Aanvullende informatie
  • Hey, het is oké
   Maak psychische aandoeningen bespreekbaar. Met informatie over psychische aandoeningen en concrete tips om het gesprek te starten.
  • Hoger onderwijs toegankelijk
   Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag.
  • Begeleid leren
   Expertisecentrum ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening.
  • ik-student
   Ervaringsverhalen van studenten en hoe zij omgaan met problemen en het zoeken van hulp.
  • MindYoung
   Platform over je MIND voor en door jongeren.
  • Accessible Academia
   Een platform voor voor gehandicapte wetenschappers, medewerkers en studenten.

Onzichtbare verschillen

Diversiteit is er altijd, en niet altijd zichtbaar. Soms levert een net even andere manier van denken, informatie verwerken of gedrag, misverstanden op. Wanneer de verscheidenheid in een groep groot is, vergt het van iedereen een inspanning om elkaar te begrijpen en onbevooroordeeld naar elkaar te luisteren. De video 'the invisibles and their diversity' geeft een heldere uitleg vanuit een ervaringsdeskundig perspectief.

Video over neurodiversiteit in hoger onderwijs: The invisibles and their diversity (En).

Mentale aandoening / klachten