Begeleiding

E-coaching

Meld je aan voor online begeleiding

Als je niet in staat bent om wekelijks naar de studentenpsycholoog te gaan, is e-coaching een goede vervanging.

De begeleiding vindt online plaats. E-coaching leent zich heel goed voor het aanpakken van concrete problemen zoals uitstelgedrag, hulp bij het structureren van je bachelor- of afstudeeropdracht, maar ook aanpakken van faalangst. Deze online begeleiding draagt bij aan het versterken van je zelfvertrouwen, persoonlijke effectiviteit en autonomie.

Cursusduur

Maximaal: 10 weken. De start van het e-coachtraject wordt in overleg met de e-coach vastgesteld. Een maandelijkse verlenging is mogelijk. In een e-coachtraject werk je zelf actief aan je eigen ontwikkeling. De coach ondersteunt je daarbij. Het e-coachtraject bestaat uit vragen, huiswerkopdrachten en feedback van je e-coach.

WANNEER

Starten kan op elk moment. Na invullen van het aanmeldformulier, krijg je per mail bericht over het tijdstip van een (telefonisch) intakegesprek. In dat intakegesprek breng je, samen met de coach, in kaart wat je wilt ontwikkelen. Je zoekt samen wat de meest geschikte aanpak zou kunnen zijn en spreekt af wanneer het coaching traject van start zal gaan.

BEGELEIDING

Doordat je schrijft, zie je in e-coaching je eigen ontwikkelingsproces en de vorderingen die je maakt, letterlijk terug. Dat geeft energie en motiveert om door te gaan. Het teruglezen helpt je ook scherp te blijven op wat je doet.
Van jou vraagt het wel discipline om tijd te maken om te schrijven over je proces, en de opdrachten te maken. Breng je dat niet op dan is e-coaching niet de eerst aangewezen weg voor jou. 

KOSTEN

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.