UTFaculteitenBMSNieuwsMonika Kuffer per 15 april hoogleraar BMS

Monika Kuffer per 15 april hoogleraar BMS

Vanaf 15 april start Monika Kuffer als hoogleraar op de leerstoel Sustainability of Rural-Urban Systems bij de faculteit BMS, binnen de vakgroep Governance and Technology for Sustainability (CSTM). Zij zal deze rol vervullen binnen de sectie CSTM. Monika zal haar bestaande rol binnen ITC combineren met haar hoogleraarschap binnen BMS. "Ik wil onderzoek naar overheidsbeleid en data gestuurde methoden op wereldwijde schaal samenbrengen om bewijs te leveren voor de groeiende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid", zegt ze.

Monika is al lange tijd verbonden aan ITC (ITC is sinds 2010 onderdeel van de Universiteit Twente). In 2000 begon ze bij ITC als uitwisselingsstudent. Daarna werkte zij een periode in Oostenrijk bij de Austrian Academy of Sciences. Om uiteindelijk terug te keren naar de Universiteit Twente. Lange tijd bij ITC en nu in combinatie met BMS.

Duurzaamheid van landelijke en stedelijke nederzettingen

De ruimtelijke voetafdruk van groeiende bevolkingen, verstedelijking, migratie, verandering in levensstijl, voorkeuren en consumptiepatronen confronteren ons met extreme en complexe situaties. Dit resulteert in ‘rurbane regio’s’, waar de stadsuitbreiding het landgebruik, de activiteiten en de behoeften van de plattelands- en stedelijke bevolking met elkaar verweven. Over de hele wereld is de spanning tussen plattelandsontwikkeling en stedelijke nederzettingen en duurzaamheid voelbaar. ‘’Daar ga ik aan werken. Een voorbeeld van een onderzoek waar ik aan werk is het ontwikkelen van een nieuw missievoorstel voor ESA om een nachtlichtsatelliet te bouwen. Mijn focus ligt hierbij op Afrika om te onderzoeken waar (stabiele) toegang tot elektriciteit ontbreekt. In het kader van Sustainable Development Goal (SDG) 7 en de eerste indicator daarvan om toegang tot elektriciteit te garanderen. Toegang tot elektriciteit is een kritieke factor in de verbetering van de leefbaarheid, economische ontwikkeling en veiligheid. Echter, in tegenstelling tot het stoppen van het overmatig gebruik van kunstlicht. Nederland is bijvoorbeeld een 'global hotspot' van lichtvervuiling. Een ontwikkeling die ik op de voet volg is het terugdringen van lichtvervuiling en het verbeteren van de toegang tot duurzame verlichting," geeft Kuffer aan.

Interfacultaire samenwerking

De combinatie van de verschillende rollen binnen de Universiteit Twente is een grote meerwaarde voor BMS en ITC. Kuffer licht toe: "Ik breng data mee, maar ook een gebruikersgericht perspectief op duurzame ontwikkeling (bijv. SDG's), klimaatverandering & (stedelijke) armoede. Mijn ervaring binnen het veld is aanzienlijk waardoor ik een groot netwerk meeneem (Afrika, Azië en Latijns-Amerika, naast de VS en Europa) waar we gebruik van kunnen maken. Ik kijk ernaar uit om te leren en deel te nemen aan onderzoek op het gebied van bestuur (tot nu toe lag mijn focus op duurzaamheid & technologie). Ook om nieuwe perspectieven te krijgen en mede een onderzoeksagenda te ontwerpen die aansluit bij de belangrijkste mondiale uitdagingen. En om een brug te zijn tussen BMS en ITC."

Expertisecentrum

"Binnen het lectoraat wil ik werken aan ruimtelijke modellen van duurzaamheid gekoppeld aan demografische, vestigings- en sociaaleconomische dynamiek om trans disciplinair onderzoek en beleid in te kaderen. Het ontwikkelen van een kenniscentrum voor Sustainable Development Goals en oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen door middel van trans disciplinair onderzoek staat ook op mijn lijstje. Genoeg te doen, en ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan," besluit Kuffer.