UTFaculteitenBMSNieuwsNieuwe hoogleraar voor CSTM, Thomas Hoppe, start op 15 april

Nieuwe hoogleraar voor CSTM, Thomas Hoppe, start op 15 april

Thomas Hoppe is aangesteld als hoogleraar Sustainability of Rural-Urban Systems. In deze nieuwe positie gaat hij werken aan de afstemming van sectorale duurzaamheidsambities in geografisch territoriaal, landschappelijk, bestuurlijk en maatschappelijk perspectief. Thomas heeft een rijk verleden bij de Universiteit Twente. Hij heeft er gestudeerd, is er gepromoveerd, is er vijf jaar UD geweest en heeft er zijn vrouw leren kennen. Daarna is hij acht jaar UHD geweest in Delft. Half april komt hij weer terug bij de UT en gaat aan de slag bij CSTM als hoogleraar.

De ervaring die hij in Delft heeft opgedaan neemt hij mee voor zijn rol binnen de UT. Hoppe: “In Delft, een andere omgeving, andere organisatie en andere werkwijzen, heb ik heel veel geleerd. Met meer ervaring en vol ambities mag ik terugkomen in Twente. Ik kijk er naar uit”. Ook komt er nog een project mee vanuit Delft naar Twente dat past in de lens van de leerstoel. “Het is een door de EU gefinancierd project – WaterWarmth. Hierbij gaat het om aquathermische technologie waarmee warmte uit water wordt gehaald dat kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en zelfs woonwijken. Dit is een transdisciplinair project waarbij de vraag centraal staat of het mogelijk is om met deze techniek collectieve warmtesystemen te ontwikkelen en op te schalen. Universiteiten, gemeenten, provincie, techniekleveranciers en inwoners uit zes landen zijn erbij betrokken,” legt Hoppe uit.

LEERSTOEL

Binnen de leerstoel gaat het vooral om de duurzaamheidsopgaven op regionale schaal - tussen stad en platteland -, waarbij er ook aandacht is voor sociale, technische, institutionele en omgevingsfactoren. De grote bestuurlijke vraag is dan, aan welke knoppen te moeten draaien om duurzame systeemverandering te bewerkstelligen. Daarin is juist de combinatie van mens en techniek nodig.

Hoppe is erg enthousiast over zijn nieuwe rol: “Ik heb veel zin om samen met mijn nieuwe collega’s binnen de sectie en departement onderzoek nóg bruisender te maken (zoals ik in Delft ervaren heb). We gaan samen aan de slag, ook met het verder uitwerken van bestaande onderzoekslijnen, waarbij we mooi en baanbrekend onderzoek gaan doen, waar ‘high impact’ publicaties uit voortkomen, met leuke kennisevenementen zoals congressen. Verder kijk ik uit naar samenwerking met collega’s binnen CSTM, TPS, en de faculteit BMS, alsmede andere faculteiten op de UT.”

TRANSDISCIPLINAIR SAMENWERKEN

De Universiteit Twente kent een goede combinatie tussen de mens en de techniek, de “Shaping 2030” visie, techniek in zijn maatschappelijke context, vormt een opgave. Hoppe, zelf bestuurskundige, zoekt dan ook graag de samenwerking met de ingenieurs: “Bijvoorbeeld complexe socio-technische systemen verkennen en optimaliseren, samenwerking met modelleurs aan toekomstscenario’s, met een lens op een uitdaging in een bepaalde gemeenschap, regio of techniek. Combinaties op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, klimaat, circulaire (bio) economie, en beleid, innovatie en transitie ga ik aan werken met de collega’s.”