UTFaculteitenBMSNieuwsMisja Mikkers benoemd tot hoogleraar BMS

Misja Mikkers benoemd tot hoogleraar BMS

Het college van Bestuur heeft per 1 maart 2024 Misja Mikkers benoemd tot hoogleraar binnen de faculteit BMS. Deze rol vervult hij binnen Health Technology and Services Research (HTSR). Binnen zijn leerstoel zal hij bijdragen aan het opbouwen van capaciteit en kennis op het gebied van zorgsystemen.

Mikkers was tot 1 maart 2024 Chief Economist bij de Nza en bijzonder hoogleraar organisatie en financiering van de zorgsector bij Tilburg University. Hij hield zich onder andere bezig met het effect van financiële prikkels op het gedrag van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.  Zijn ervaring en expertise dragen, in aanvulling op de bestaande kennis en ervaring binnen de UT, bij aan het ontwikkelen van innovatieve benaderingen die gericht zijn op het verbeteren van de houdbaarheid en betaalbaarheid van zorgsystemen.

Duurzamere gezondheidssystemen
Het nieuwe onderzoeksgebied van Health Systems Engineering, waarbij de nadruk ligt op de veerkracht, flexibiliteit en innovativiteit van zorgsystemen staat centraal binnen de leerstoel. “Om het gezondheidssysteem duurzamer en veerkrachtiger te maken, is een verandering in cultuur, organisatie en financiering nodig. Deze veranderingen zouden moeten bijdragen aan meer geïntegreerde zorg door middel van nieuwe netwerkorganisaties, waarbij voortdurende samenwerking en betrokkenheid van belanghebbenden essentieel zijn voor duurzame verbeteringen in de patiëntenzorg”, geeft Mikkers aan. 

Multidisciplinaire samenwerking binnen BMS en UT
De faculteit BMS staat bekend om zijn onderzoek en onderwijs op onder andere het gebied van de evaluatie van zorginnovaties en de optimalisatie van zorgprocessen. De meerwaarde van zorginnovaties en efficiëntere zorgprocessen wordt in de praktijk vaak mede bepaald door de financiering en organisatie van zorg. De specifieke achtergrond van Misja op dit gebied zal de multidisciplinaire samenwerking binnen de UT, gericht op ondersteuning van de transformatie en duurzaamheid van de gezondheidszorg door ontwikkeling, evaluatie en implementatie van innovatieve oplossingen, verder versterken.