UTFaculteitenBMSDept HBEIEBISNewsTerugblikken op het Erkennen & Waarderen Festival

Terugblikken op het Erkennen & Waarderen Festival

Op 4 februari 2022 vond de tweede editie van het Erkennen & Waarderen Festival plaats. Het was een dag vol interactie en inspiratie. Tijdens dit online evenement bespraken de deelnemers de kansen, uitdagingen, cultuur en systeemveranderingen in de academische wereld. Ook de UT was betrokken bij het festival met een stand van Mindlab, bijdragen aan de diverse workshops en de deelname van HRM-professor Tanya Bondarouk aan een van de rondetafelgesprekken.

In twee rondetafelgesprekken, drie workshoprondes, een speeddateronde en een plenaire sessie droegen meer dan 80 sprekers en moderators bij aan dit evenement. Ruim 700 mensen namen online deel.

Aftrap
Na het welkomstwoord betuigde prof.dr. R.H. Dijkgraaf, de nieuwe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn steun voor het Erkennen & Waarderen programma. Hij vertelde onder andere: “Ik ben heel trots dat Nederland leider is in deze wereldwijde discussie.”

Rondetafelgesprekken
In het rondetafelgesprek Looking back and looking forward reflecteerden de deelnemers op het Erkennen & Waarderen programma. Wat gaat goed en wat moeten we verbeteren? Een interessante discussie, waar ondanks meningsverschillen mooie conclusies uit zijn gekomen.

Daarna volgde het rondetafelgesprek Recognition of teamwork and team spirit, waaraan onder andere Tanya Bondarouk van de UT deelnam. De panelleden deelden hun ervaringen met teams en teamwork en bespraken hoe teamwork moet worden geëvalueerd. Op de vraag of er dan nog ruimte is voor individueel onderzoek antwoordde Bondarouk: “In de wetenschap zijn er altijd mensen om je heen. (…) Je kunt je dus afvragen hoeveel individueel werk daadwerkelijk individueel is.”

Geslaagd
Na een plenaire afsluiting was deze succesvolle dag ten einde. Wij kijken uit naar de volgende editie. Wil je meer weten over het festival? Of wil je de gesprekken terugkijken? Bekijk de recap van het Recognition Rewards Festival 2022.  

Erkennen en Waarderen
Erkennen en waarderen is een belangrijk thema binnen onze universiteit. We hechten immers waarde aan gelijkheid, inclusiviteit en toegankelijkheid. Ongeacht individuele functies of taken bij de UT, dragen ieders talenten bij aan een veilige, eerlijke, inclusieve, op technologie gebaseerde toekomst. Daarom zetten wij ons in om de talenten van alle mensen aan onze universiteit te erkennen en te belonen: wetenschappers, docenten, ondersteunend personeel en studenten.

Lees meer over Erkennen en Waarderen binnen de UT op: https://www.utwente.nl/en/service-portal/topics/recognise-reward-talent/#recognise-and-reward-room-for-everybody-s-talent.