UTFaculteitenBMSDept HBEIEBISNewsMedewerker well-being eindrapport 2021

Medewerker well-being eindrapport 2021 Resultaten wave 1, wave 2, wave 3

In 2021 hebben we op drie verschillende momenten het well-being binnen de UT gemeten. In november vond het derde en laatste onderzoek plaats. Over het hele jaar hebben 1406 medewerkers hun ervaringen gedeeld op het gebied van hun persoonlijke welzijn. 

De algemene tevredenheid scoort iets hoger met een 7,7 ten opzichte van de 7,5 in wave 1 en 2. In alle drie de metingen zien we een hoge betrokkenheid en een ervaren hoge werkdruk. Balans werk-privé wordt deze keer iets beter geacht. 50% van de respondenten beoordeelt de balans tussen werk en privéleven als goed.

In het volledige rapport is naast de deelresultaten ook meer gerichte informatie per faculteit en/of dienst terug te lezen. Overall zien we hierin kleine onderlinge verschillen.

Benieuwd naar de resultaten? Het rapport is toegevoegd aan deze post. Het gehele rapport is -tevens als eerdere rapporten- ook volledig beschikbaar via utwente.nl/employee-wellbeing