Industrial Engineering and Business Information Systems (IEBIS)

De missie van IEBIS is om hoogwaardig interdisciplinair onderzoek en onderwijs uit te voeren op het gebied van Industrial Engineering en Business Information Systems. We werken nauw samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Wij richten ons op projecten die een aanzienlijke impact hebben op de praktijk en tegelijkertijd een belangrijke wetenschappelijke bijdrage kunnen leveren.

De focus van ons onderzoek ligt op de logistieke sector, de gezondheidszorg en de dienstverlenende sector. We hebben een speciale interesse in beslissingsondersteunende systemen en inter-organisatorische systemen die netwerken verbinden van bedrijven en overheden. We bestuderen nieuwe manieren om netwerken te organiseren, zoals dynamische global sourcing en multi-agent coördinatie. Wij maken in het onderzoek gebruik van kwantitatieve statistische modellen en algoritmische benaderingen (methoden uit de Operations Research), ICT architectuur en business modelling, en gebruiken simulatie, serious gaming en prototyping om innovatieve concepten te evalueren.

Het onderzoek van IEBIS is onderverdeeld in vier thema's:

Meer informatie over onze vakgroep is uitsluitend beschikbaar in het Engels.
Naar de Engelse website