UR 09-233 Agenderen "integratie van het ITC in de UT"Aan de Universiteitsraad

T.a.v. het secretariaat, Mw. L. Tijink-Zinad

Spiegel, kamer 300

Universiteit Twente
uw kenmerk


telefoon

053-4892010

ons kenmerk

SECR/387.348/EvdZ/mb

fax

053-4894898

datum

4 september 2009

e-mail

h.w.h.m.vanderzandt@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Agenderen “Integratie van het ITC in de UT”Geachte leden van de Universiteitsraad,


Conform eerdere berichtgeving verzoeken wij uw Raad om het onderwerp “Integratie van het ITC in de UT” ter instemming te agenderen voor uw oktobervergadering.


De bijbehorende stukken zijn reeds in uw bezit. Op dit moment zijn geen nieuwe stukken beschikbaar.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit