UTTechMedCHOIRVacanciesOther PositionsPraktijkstage St. Antonius Ziekenhuis

Praktijkstage St. Antonius Ziekenhuis


Het St. Antonius Ziekenhuis heeft binnen de eenheid Lean en Zorglogistiek een aantal stageplekken per jaar ter ondersteuning van de ontwikkeling en implementatie van zorglogistieke concepten en integraal capaciteitsmanagement. De student levert een bijdrage aan de projecten die op dat moment actueel zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

-Optimalisatie polikliniek

oHoe komt het StAZ tot een nieuwe organisatiebrede werkwijze om te komen een goed polirooster, zodat enerzijds de toegangstijden op het gewenste niveau komt en anderzijds de afgesproken productieaantallen gerealiseerd worden.

oMet welke stuurinformatie kunnen we wekelijks bepalen of over 6 weken beter een extra spreekuur of extra OK sessie gedraaid kan worden?

-Optimalisatie klinische capaciteit

oHet StAZ probeert de kliniek efficiënter in te zetten door “te levelen” – minder variatie in de aanwezigheid van het aantal patiënten tussen de weekdagen. Daar is een werkwijze voor bedacht, maar nu blijkt dat deze onvoldoende bestand is tegen wijzigingen in de organisatie. Hoe kunnen we de bestaande werkwijze aanpassen aan de nieuwe situatie?

oHet StAZ implementeert momenteel een werkwijze waarbij verpleegkundige inzet beter wordt afgestemd op verwacht aantal aanwezig patienten. Er zijn nog grote verschillen in de werkwijze tussen de verschillende afdelingen. Wat moet de standaard worden en hoe zorgen we dat de werkwijze na afloop van het project blijft bestaan en op welke punten kunnen we onze systematiek verder verbeteren?


Alle opdrachten hebben een analytische component. Affiniteit met data-analyse en kennis van excel is vereist.


Afhankelijk van de competenties en interesse van de student en van de actuele vraagstukken zal de student zelf een stageopdracht formuleren die passend is voor zowel de organisatie als de universiteit.


Naast het werken aan de stageopracht zal de student een ondersteunende rol krijgen in het project (projectteamvergaderingen organiseren, agenda opstellen, verslag uitwerken, etc).


De student zal deel uit gaan maken het team van 6 adviseurs van het StAZ. De student zal begeleid worden door de Manager Lean en Zorglogistiek en in de dagelijkse praktijk vooral samenwerken met de adviseurs. Deze functie bestaat voor een groot deel uit het initiëren en implementeren van zorglogistieke projecten


Contactgegevens

R. van Houten

Adviseur Zorglogistiek

r.van.houten@antoniusziekenhuis.nl

tel 088-3203948

secr 088-6093450