Overview of past student projects (BSc/MSc), supervised by CHOIR researchers

Ambulances

 • Dieuwke Vijselaar, te Ambulance Oost: het positioneren van Ambulances.
 • Yanting Chen, te RIVM
 • Marcel Ploeg, te University of Louisville: EMS and hospital cluster determination with linear programming

GGZ

Huisartsen

 • Katleen H. Brummelhuis, diverse huisartsenpraktijken en organisaties: Zware bezetting gerechtvaardigd?! Een case study naar de invloed van praktijkondersteuners op hbo-niveau (POH-ers) en nurse practitioners (NP’s) op de taakinhoud van huisartsen, de coördinatie van het zorgproces en de omvang en kosten van de huisartsenpraktijk.

Inkoop

 • Arjen Oostveen, te NFU / Erasmus MC: het benchmarken van het inkoopapparaat van de OK complexen van de 8 UMCs (t.b.v. NFU OK-benchmarking project)
 • Willem van de Griendt, te ZGT Almelo: Zelf-doen of uitbesteden? Een onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot het zelf-doen dan wel uitbesteden van facilitaire diensten bij het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. Sleutelwoorden: outsourcing (uitbesteden), beslismodel.
 • Dennis Mosterd, te Haga Ziekenhuis: Inkoop promoveert van 'acteur tot regisseur' in HagaZiekenhuis. Sleutelwoorden: inkoopfunctieverbetering, inkoopdiagnose, herinrichting inkoopfunctie, racewagenmodel, Du Pont-analyse.
 • Leonoor Brouwer, Renée te Poele, te NFU / Erasmus MC: het benchmarken van de Intensive Care afdelingen van de 8 UMCs (t.b.v. NFU IC-benchmarking project)

Intensive care

 • Marleen van Rijsbergen, te Erasmus MC: gedeelde IC bedden tussen naburige ziekenhuizen om de piekbelasting te levellen
 • Marleen van de Pol, te Erasmus MC: verklaring variantie in verblijftijd van patiënten in het ziekenhuis na een operatie
 • Laura Hofman, te Mount Sinai Hospital Toronto (ism University of Toronto): Process optimization of the PACU

Kindergeneeskunde

 • Linda Schrama, te Groene Hart Ziekenhuis: verkorting van toegangstijd op de afdeling Kindergeneeskunde (opzet van een meettraject).
 • Marcel van Eijken, te Groene Hart Ziekenhuis: verkorting van toegangstijd op de afdeling Kindergeneeskunde (simulatiestudie en optimalisatie capaciteitsplanning)
 • Freek van Eijndhoven, te Medisch Spectrum Twente: Methode om efficiënte bezetting van verpleegkundigen op de kinderafdeling te bepalen
 • Amber Dijcks, te Medisch Spectrum Twente: Planning van de dagbehandeling op de kinderafdeling - Onderzoek naar de fluctuatie in het aantal behandelingen per dag
 • Sanne Winkelhuijzen, te AMC: Matching care supply and demand at the Women’s and Children’s inpatient clinic

KNO

 • Jochem Westeneng, te Erasmus MC: Optimalisatie van de afsprakenplanning op de KNO
 • Nardo Borgman, te Gelre Ziekenhuizen: evaluatie en optimalisatie patiëntstromen op de KNO

Laboratorium

 • Lianne Boshuizen en Caroline Löbker, te Jeroen Bosch Ziekenhuis: analyse van het citobeleid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Gréanne Leeftink, te Mount Sinai Hospital Toronto (ism University of Toronto): Outpatient Laboratory Operations

Materiaallogistiek

 • Chan-Fie Chan, Dirk-Jan Fokkens, te Medisch Spectrum Twente: Ontwikkeling van een kwantitatief voorraadbeheersingsmodel voor magazijnartikelen.
 • Wendy Haas, te IFC: Voedsellogistiek in het AMC

Oncologie

 • Ingeborg Bikker, te AMC: Reducing the access times for radiation treatments by aligning the doctor’s scheme
 • Jesse van Elteren, Timon Sibma, te Medisch Spectrum Twente: optimalisatie van de follow-up afsprakenschema’s bij borstkankerpatiënten vanuit een medisch, logistiek en patiëntperspectief.
 • Inge Masselink, Tom van der Mijden, te NKI/AVL: reductie van wachttijden voor chemotherapie door slimme planning van de medicijnen-voorbereiding.
 • Martijn van Mourik, te NKI/AVL en UT: analyse van het proces van colorectale chirurgie vanuit een lean perspectief in Nederlandse ziekenhuizen

Operatiekamer

 • Joël Bosch, te HagaZiekenhuis: operatiescheduling van de afdeling orthopedie.
 • Ronald Vollebregt, te Gelre Ziekenhuizen: het balanceren van de werklast van verpleegafdelingen door aanpassingen in het OK-programma
 • Siebe Brinkhof, te Leiden UMC: het modelleren en voorspellen van de duur van een cateract-operatie op basis van wiskundige modellering.
 • Marieke van der Lans, te Erasmus MC: optimalisatie van inbreekmomenten tijdens het electieve OK-programma ter verkorting van de toegangstijd van spoedpatiënten. Tevens onderzoek van de vraag of spoed-OKs te prefereren zijn boven een systeem zonder spoed-OKs (waarin spoedpatiënten in het electieve programma worden opgevangen)
 • Elske Florijn, te AMC: optimalisatie van de instrumentennetten op de OK
 • Ingrid Koens, te Erasmus MC: scheduling van semi-spoed patiënten op de OK
 • Laurence Groot Bruinderink (interne opdracht te UT): Een wachtrijmodellenanalyse van de efficiëntie van poliklinische OKs
 • Manon Vrielink, te Erasmus MC: bepaling aantal benodigde teams op de OK gedurende de nacht
 • Ming Jiang, te Gelderse Vallei: een advies over het aantal in te richten Endo-Suites op de OK
 • Leslie Kroes, te Medisch Spectrum Twente: verbetering van de efficiëntie en veiligheid van de instrumentennetten op de OK
 • Jeroen van Oostrum, te Erasmus MC: Master Surgical Scheduling (cyclische, integrale planning van OK, IC en verpleegafdelingen)
 • Simone Veldhuis, te Erasmus MC: Master Surgical Scheduling
 • Dennis Buitelaar, te Isala klinieken: scheduling van electieve operaties rekening houdend met beperkte resources zoals X-rays
 • Jasper van Sambeek, te Haga Ziekenhuis: een productiviteitsmeting op de OK met de Multi-moment opname
 • Marleen van de Pol, te Erasmus MC: integrale planning van OK en IC
 • Stijn Prinsen, te Erasmus MC: een simulatiestudie naar de invloed van focussering op de efficiëntie van de gezondheidszorg
 • Pieter Wolbers, te Reinier de Graaf Ziekenhuis (Voorburg): onderzoek naar een nieuw voorraadbeheerssysteem op de OK
 • Thijs Knoeff, te SKB Winterswijk: optimalisatie van de electieve operatiekamerplanning
 • Robert ten Brincke, te SKB Winterswijk: analyse knelpunten en randvoorwaarden van de electieve operatiekamerplanning
 • Sjoerd Reterink, te Erasmus MC: push of pull? Een simulatiestudie van besturingsmethoden voor de dagcoördinator op de OK
 • Pieter Wolbers, te Medisch Spectrum Twente (Enschede): onderzoek naar alternatieve instrumentennetten samenstellingen voor de Afdeling chirurgie
 • Gerwen Apenhorst, te Medisch Spectrum Twente (Enschede): optimalisatie electieve OK-planning
 • Susan Veldhuis, te Medisch Spectrum Twente (Enschede): optimalisatie Thorax-OK planning
 • Ate Jansma, te Scheper Ziekenhuis (Emmen): optimalisatie van electieve OK-planning
 • Menno Hoeksema, te UMC Utrecht: implementatie van geavanceerde capaciteitsplanning en scheduling op de OK
 • Robin Meijboom, te Isala klinieken, Zwolle: een nieuw kostenmodel voor de OK
 • Andrea Oversberg, interne opdracht: Optimalisatie van de inbreekmomenten in het electieve OK-schema, t.b.v. spoedoperaties
 • Woutske Hartholt, te Isala klinieken, Zwolle: Operationele online planning van operaties
 • Huong Pham, te Univ. Of Western Sydney: management van ongeplande spoedoperaties
 • Guido Schol, te Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn: Increasing efficiency and levelling workload of the surgical nursing wards - Constructing a Master Surgical Schedule for Gelre Apeldoorn
 • Iris Drenth, Suzanne de Jong, Margo Koster, te Haga Ziekenhuis: Verbetering van de tijdsregistratie van de OK-afdelingen

Polikliniek

 • Leon Nijenhuis, te Deventer Ziekenhuis: tactische planning van poli en OK.
 • Richelle Rijntjes, te Medisch Spectrum Twente: tactische planning van poli en OK.
 • Annemaaike Hooijsma, te Medisch Spectrum Twente: verkorting van de toegangstijd en het verlagen van de werkdruk op de afdeling Endoscopie
 • Marten de Bruin, te NKI/AVL (Amsterdam): analyse van de consultatieafdeling
 • Jeroen ter Mate, te NKI/AVL: De gevolgen van Lean Management op de Polikliniek; kwantitatief onderzoek naar de effecten in het NKI-AVL
 • Jasper Quik, Michel Kats, te Deventer Ziekenhuis: capaciteitsplanning van de nieuwe polikliniek met gedeelde spreek- en behandelkamers
 • Bob Overbeek, te AMC: verkorten van de toegangstijd van de afdeling Endoscopie, d.m.v. scheduling en simulatietechnieken
 • Jesse de Wit, te AMC: verkorten van de toegangstijd van de afdeling Endoscopie, d.m.v. capaciteitsplanning en simulatietechnieken
 • Dirk Denef, te Erasmus MC: verbeteren capaciteitsplanning en simulatie van de afdeling Orthopedie
 • Petra Vrieler, te ZGT Almelo: capaciteitsplanning van het dagopname-behandelcentrum
 • Frank de Goeij, te Deventer Ziekenhuis: de planning van de patiënten in de dagbehandeling
 • Renske Visser, te Deventer Ziekenhuis: analyse van de norm toegangstijden van de poliklinieken
 • Yke van Dijk, te SMT Hengelo: optimalisatie van het ruimtegebruik van de afdeling fysiotherapie
 • Siebe-Thijs Hoogwout, te AMC Amsterdam: optimalisatie van de processen in de gipskamer
 • Jurjen Tjoonk, te Alysis Zorggroep: proces- en bottleneck analyse en efficiëntieverbetering van de afdeling endoscopie (MDL)
 • Sophie van Veldhoven, te ZGT Almelo: tactisch roosteren van de spreekuren op de polikliniek
 • Ellen Dibbits, Bert Kiewiet en Marjan van der Velde, te AMC: planning van kinderen met spierziekten en zenuwaandoeningen in het AMC
 • Annique Aarnink, te Medisch Spectrum Twente: het verbeteren van de planning van de nucleaire geneeskundepoli
 • Diederick van den Berg, te Gelre Ziekenhuizen: analyse van de planning en besturing van de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde
 • Jordy Kamphorst, te Gelre Ziekenhuizen: opnameplanning in de Gelre Ziekenhuizen

Pre-operatieve screening

Prestatiemeting; benchmarking

 • Arjan van Hoorn, te Erasmus MC (NFU OK-benchmarking project): opstart NFU OK-benchmarking project – van appels en peren naar Elstar en Jonagold
 • Margreet van der Drift, te Erasmus MC (NFU OK-benchmarking project): analyse van kwantitatieve benchmarking methoden (zoals DEA)
 • Nelleke Pullen, te Erasmus MC (NFU OK-benchmarking project): stakeholder analyse t.b.v. het NFU OK-benchmarking project
 • Arjen Oostveen, te Erasmus MC (NFU OK-benchmarking project): het benchmarken van het inkoopapparaat van de OK complexen van de 8 UMCs (t.b.v. NFU OK-benchmarking project)
 • Leonard van Bokhorst, Diana Roijmans, Wineke van Lent, te NKI/AVL: internationale benchmarking van kankerklinieken
 • Relinde de Beer, te NKI/AVL: een internationale benchmarkingstudie van vier academische radiotherapie centra in Europa
 • Leonoor Brouwer, i.s.m. Erasmus MC: ontwikkeling van een instrument voor het benchmarken van de integrale performance van Intensive Care afdelingen
 • Lucas Maarten Kop, te Oogziekenhuis Rotterdam: een internationale vergelijking van oogziekenhuizen, met een focus op het cataract proces
 • Nick Mulder, Annemarieke Wiggers, te ZGT Almelo/Hengelo: Het opzetten van een benchmark voor de operatiekamers van twee ziekenhuizen - een vergelijking met behulp van een procesbeschrijving

Radiologie (CT, MRI, Radiotherapie)

 • Mirel Maraha, te MEDISCH SPECTRUM TWENTE: tactische planning van de radiologie afdeling.
 • Joost Deetman, te NKI/AVL: onderzoek naar integrale planning van poliklinieken en radiologie t.b.v. optimale patiëntendoorstroming
 • Wilco van Harten, te AMC: verkorten van de wachttijd van electieve patiënten voor de CT-scanners, d.m.v. variabiliteitsreductie, capaciteitsmanagement en simulatietechnieken
 • Rachid Kolfin, te AMC: Simulatie en capaciteitsplanning van de Radiotherapie
 • Sietske Huizer, te Gelre Ziekenhuizen: Herstructurering van de informatieverwerking en inzet van personele middelen op de afdeling radiologie
 • Marten de Bruin, Jelle Kooij, te Campbelltown Hospital, Sydney en University of Western-Sydney (onderzoekscentrum CInIS): ontwikkeling van een simulatiemodel van de afdeling radiologie ter optimalisatie van de wachttijden en doorstroming
 • Rozan Gilles, Maarten den Braber, te NKI/AVL: Optimalisatie patiëntstromen door de afdeling radiologie
 • Jelmer Kranenburg, te AMC: analyse van de haalbaarheid van een CT-afdeling op inloop
 • Marcel Koenderink, te Medisch Spectrum Twente: verbetering van het serviceniveau van de MRI scanners
 • John Paul Kuwornu en Marcel van Viegen, te Philips Healthcare: ontwikkeling van een kostprijsmodel voor MRI scans
 • Mariska Scholtens, te AMC: analyse van patiëntpreferenties t.a.v. inloop en afspraak bij CT scanners.

Revalidatie

 • Aleida Braaksma, te AMC: Planning polikliniek Revalidatie
 • Niek Baer, te Het Roessingh Enschede: zorgpadenlogistiek in pijnrevalidatie

Spoedeisende hulp (SEH), Spoedpost

 • Kees Smid, te ZGT & Huisartsenpost Almelo: Knelpuntenanalyse van de geïntegreerde spoedpost in Almelo.
 • Saskia Ton, te Medisch Spectrum Twente: toegangstijden tot triage en consult op de SEH
 • Renee te Poele, te AMC: Invloed van de laboratoriumdoorlooptijd op de verblijfsduur van de patiënt op de afdeling Spoedeisende Hulp
 • Jacqueline van Schuppen, te AMC: Simulatie-gebaseerde procesoptimalisatie op de SEH
 • Afke Stellingwerff, Ferry Smeenk, te Deventer Ziekenhuis: versnelling van het diagnostische traject op de afdeling SEH
 • Tom Disveld, te Jeroen Bosch Ziekenhuis: Een analyse van de stroom door huisarts verwezen patiënten op de spoedeisende hulp in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Jelle Kooij, te University of Western Sydney: efficiëntieverbetering van de SEH door modelleren van werkprocessen
 • Jeanine van de Grootevheen, te Isala klinieken (Zwolle): knelpuntenanalyse en procesoptimalisatie op de SEH
 • Robin Visser, te Erasmus MC Rotterdam: Observatorium op de SEH – een onderzoek naar de komst van een observatorium in de nieuwbouw van de afdeling Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC.
 • Manon Bruens, te ZGT Almelo: Analyse van het ziekenhuisinformatiesysteem, het zorgproces en de doorlooptijden van de Spoedeisende Hulp (SEH)
 • Remco Rosmulder, te AMC: het plannen van de aankomsten van huisartsverwezen patiënten op de SEH om zo de patiëntendoorstroming te verbeteren
 • Marlijn Schnellen, te AMC en Mount Sinai General Hospital, Chicago, USA: ontwikkeling van een logistiek model om twee afdelingen SEH te vergelijken
 • Stefan Roskam, te AMC: analyse van de patiëntenstroom van de SEH naar interne geneeskunde, en analyse van het potentieel van een observatorium in het AMC.
 • Erik Elderman, te HagaZiekenhuis: reductie van de wachttijd op de SEH
 • Renske Visser, te Spoedpost Almelo (ZGT, HAP Almelo): ontwikkeling van een simulatiemodel ter analyse en optimalisatie van een geïntegreerde spoedpost
 • Evelien van der Maas, te Deventer Ziekenhuis: analyse van de te verwachten effecten van een acute opnameafdeling (AOA) op de te verwachten werklast op de verpleegafdelingen
 • Manon Bruens, te ZGT Almelo: studie naar de effecten van een acute opnameafdeling op het acute opnameproces
 • Gert Reinders, te ZGT Almelo: Prestatie-indicatoren bij de spoedpost te Almelo, een stakeholderanalyse
 • Nardo Borgman, te ZGT Almelo: Organizing acute care: logistic optimization of an integrated emergency post using discrete event simulation.

Transmurale zorg

 • Marjolein van Swinderen, te Medisch Spectrum Twente (Enschede): optimalisatie ketenzorg heupfractuur patiënten
 • Paula van Brakel, te Reinier de Graaf Groep (Delft): modelleren ketenzorg ziekenhuis – verpleeghuizen
 • Wendy Haas, te Medisch Spectrum Twente (Enschede): optimalisatie transmurale doorstroom door variabiliteitsreductie

Verpleegafdelingen, beddenplanning

 • Maarten Kuper, te Isala klinieken: analyse van de variatie in bedbezetting als gevolg van de OK-planning.
 • Ferry Smeenk, te AMC: het dimensioneren van verpleegafdelingen.
 • Manon Bruens, te ZGT Almelo: wat zijn de effecten van een acute opname afdeling op het acute proces? Een simulatiestudie.
 • Joost Deetman, te Lange Land Ziekenhuis: analyse van benodigde beddencapaciteit.
 • Eline M. Jeckmans, te ZGT Almelo: Een onderzoek naar het aanbod en de verdeling van patiënten in het Twenteborg Ziekenhuis, naar de capaciteitsplanning ten aanzien van bedden en personeel, en naar de invloed van seizoensgebonden veranderingen op de capaciteitsplanning.
 • Jeroen Harmsen, te ZGT Almelo: optimalisatie fysieke beddencapaciteit.
 • Suzanne van Haagen, te Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn: Een onderzoek naar de (voorspelbare) fluctuatie in de beddenbezetting van de specialismen interne geneeskunde, longgeneeskunde en neurologie.
 • Maarten Klaassen, te Medisch Spectrum Twente: onderzoek naar de impact op de looplijnen van verpleegkundigen bij 1-bedskamers.
 • Ronald Vlijm, te Isala klinieken: het optimaliseren van het OK-blokkenplan (master surgery schedule) t.b.v. variabiliteitsreductie van de werklast op de verpleegafdelingen
 • Astrid Stallmeyer, te AMC: Appointment Scheduling for the Short-Stay Unit - Developing a scheduling policy that aims at high bed utilization and at maximizing the number of patients that can be seen within their required access times.

OVERIGE

 • Floor Cornelissen, te AMC: een systematische review van de literatuur m.b.t. modellen voor het ontwerp en de optimalisatie van de besturing van zorgprocessen in ziekenhuizen.
 • Jesper Schmidt, te NKI/AVL: strategische capaciteitsplanning op basis van DBC’s.
 • Anna Schakel, te Capgemini: logistieke paden in de zorg
 • Gerlinda Postma, te Reinier de Graaf Groep: De bruikbaarheid van Total Access als instrument om de toegang tot zorg te verbeteren
 • Rink Kraakman, te Cardiac Care Network of Ontario (Canada): system dynamics modelontwikkeling voor Cardio-serviceverlening
 • Margreet van der Drift, te Toronto Western Hospital Fracture Clinic: reductie van wachttijden door systeemaanpassingen en verbeterde planning
 • Rob Odijk, te ZGT Almelo: optimalisatie allocatie infuuspompen
 • André Piel, te INFORM Aachen (D): A dynamic appointment scheduling system for hospitals to maximize patient satisfaction and hospital efficiency
 • Thomas van de Kracht, te University of Louisville (USA): Design and analysis of a simulation model for a H1N1 drive-thru vaccination
 • Bas Weggemans, te ZGT Almelo: Modeling patient flows through a hospital using Markov theory and Time series analysis
 • Chantal Olde Keizer, te Medisch Spectrum Twente: Tactical planning for the gastrointestinal and hepatology department of Medisch Spectrum Twente : designing a tactical conceptual planning model for the outpatient clinic and the endoscopic clinic
 • Frank Mak, te AMC Amsterdam: Resource Capacity Allocation of Inpatient Clinics
 • Bibianne Geerts, te Medisch Spectrum Twente: Model for scheduling multi-skilled personnel at the Department of Clinical Neurophysiology
 • Lieke van den Brandt, te AMC: Prediction tool for the hospital Length of Stay