Individual application

Individuele aanvraag  

Wanneer kan een individuele student een aanvraag indienen (= groepsaavnraag goedkeuren)?

Zodra de verenging de groepsaanvraag heeft ingestuurd, krijgt iedereen die daarop staat vermeld een geautomatiseerd bericht. Je wordt gevraagd de aanvraag aan te vullen met jouw persoonlijke gegevens (IBAN, BSN) en de aanvraag goed te keuren.
Als alle studenten die op die groepsaanvraag staan hun gegevens hebben ingevuld, goedgekeurd en verstuurd (=ingediend), wordt de groepsaanvraag in behandeling genomen.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat gebeurt er met de aanvraag als die door iedereen in ingevuld/goedgekeurd?

De griffie CPO controleert of iedereen aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Als dat zo is, krijgt iedereen per mail de beschikking toegestuurd, waarin staat welke bedrag je krijgt en wanneer je die op je rekening kunt verwachten.
Als dat niet zo is, neemt de griffie contact op met degene die de aanvraag heeft ingediend. Eventueel kan de aanvraag dan nog worden aangepast.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat is het bedrag voor een activismebeurs?

Het bedrag is gelijk aan 1/12e van het collegegeld dat je bent verschuldigd op 1 september voorafgaande aan het kalenderjaar waarover je de activismebeurs krijgt. Het wordt uitbetaald als een gift.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Moet ik belasting betalen over toegekende activismebeurzen?

Nee, een activismebeurs is een vergoeding uit het profileringsfonds (WHW. 7.51) en is gedefiscaliseerd.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik ben een internationale student van buiten de EER. Wat betekent dit voor de studievoortgangsmonitoring in het kader van het Modern Migratiebeleid (MoMi)?

Raadpleeg de MoMi regels. Hier staat aangegeven of de MoMi norm kan worden aangepast op grond van jouw bestuursactiviteiten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question