De campus van de Universiteit Twente is een opengesteld privéterrein waar de normale (verkeers-)regels gelden. Ook biedt het terrein een mooie gelegenheid voor feesten en activiteiten. Om de veiligheid en naleving van milieuvoorschriften te waarborgen moeten deze feesten en activiteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze worden hieronder toegelicht.

Campusbeveiliging

De Campusbeveiliging zorgt voor de handhaving van de regels. Telefoonnummer: 053 489 2134.

Groepsbijeenkomsten buiten kantooruren melden

Wie buiten kantooruren in een UT-gebouw een groepsbijeenkomst van meer dan 20 personen wil organiseren, moet zich houden aan enkele regels voor het centraal aanmelden van de bijeenkomst en de verplichte aanwezigheid van receptie en bedrijfshulpverlening (BHV). Meer informatie. Iedere bijeenkomst buiten kantooruren van meer dan 20 personen, in of nabij UT gebouwen, moet vooraf worden aangemeld door de organiserende partij. Via deze webapplicatie kunt u uw bijeenkomst aanmelden.

Feesten & Activiteiten

In het protocol Feesten & Activiteiten staat aangegeven welke acties nodig zijn indien een feest of activiteit op de campus wordt georganiseerd. Bij (studenten)feesten mag de muziek niet buiten de campus hoorbaar zijn.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de gebouwen van de UT.

Eten en drinken in collegezalen

Eten en drinken in collegezalen is in het algemeen niet toegestaan.

Arbo- & Milieu-regelement UT

Met betrekking tot arbo- en milieuregels zijn een aantal afspraken gemaakt.

Alcohol

alcohol

Voor activiteiten waarbij (licht)alcoholische dranken geschonken zijn de richtlijnen verenigingen alcohol opgesteld.

Vissen

Visvergunningen voor de campusvijvers worden alleen verleend aan medewerkers en studenten van de universiteit.