Het bevorderen van de transfer tussen de plusklas en de reguliere klas

Description: http://www.utwente.nl/gw/setd/interventies/transfer/transfer/transfer-1.pngIn 2012/2013 is door SETD onderzoekers en plusgroepleerkrachten gezocht naar manieren waarop de transfer van activiteiten in de plusklas naar de reguliere klassensituatie verbeterd kan worden.

Wat gebeurt er al op dit gebied en wat zijn knelpunten (binnen het bestuur, de schoolorganisatie, ouders, leerkrachten, klassensituaties en op inhoudelijk gebied v.w.b. de taken aan kinderen)?

Er is tevens aandacht geschonken aan de bewustwording van leerkrachten en leerlingen over talenten en talentontwikkeling, de onderzoekende houding van leerlingen en mogelijke interventies die dat positief kunnen beïnvloeden.

Onze inventarisatie heeft geleid tot de productie van een videoreeks waarin de belangrijkste knelpunten en oplossingen op het gebied van de transfer tussen plusklas en reguliere klas worden samengevat.

Bekijk deel 1 van onze videoreeks

Bekijk deel 2 van onze videoreeks