Thermische Werktuigbouwkunde

Binnen de faculteit Werktuigbouwkunde is Thermische werktuigbouwkunde (ThW) een vakgroep, die warme en natte werktuigbouwkunde bedrijft, afgestemd op actuele en toekomstige behoeften en ontwikkelingen bij industrie en overheid. Warme en natte werktuigbouwkunde is dat gedeelte van de werktuigbouwkunde waarvan stromingsleer, warmte- en stofoverdracht, thermodynamica samen met het ontwerpen en modelleren de grondslag vormen. Het is werktuigbouwkunde met een natuurkundige basis, in sterke mate procesgericht, bedoeld om kringloopprocessen, waarin energie wordt gewonnen en geronnen, te beschrijven, te onderzoeken, te ontwerpen, te ontwikkelen, te gebruiken en te regelen. Het onderzoek in de vakgroep richt zich in hoofdzaak op vraagstukken met betrekking tot de verbranding van olie, kolen en gas, de roterende stromingsmachines en de energietechniek. Binnen het gebied van verbranding vindt onderzoek plaats naar atmosferische wervelbedverbranding, elementaire verbrandings-verschijnselen en stroming en verbranding in gasturbines en vuurhaarden. Het onderzoek op het gebied van de roterende stromingsmachines heeft betrekking op de modellering, de berekening en het ontwerp van machines met enkelvoudige rotor alsmede deeltjesscheiding in centrifugaalvelden. Optimalisatie van de energie- en warmtehuishouding in de industrie en de problematiek van overheidsregelgeving op dit terrein zijn eveneens belangrijke onderwerpen van studie. Het onderzoek in de vakgroep is gericht op de ontwikkeling van nieuwe energietechnologie c.q. het verbeteren van bestaande voor de opwekking van energie door utiliteitsbedrijven en industrie die tegemoet komt aan de behoefte aan een efficienter gebruik van energie en aan de eisen betreffende de belasting van het milieu. Energie-analyse zal voor dit doel worden ingezet.

De vakgroep heeft een eigen homepagina.