Zie Alle vacatures

Financieel- en economisch beleidsmedewerker

Ben jij een creatieve, analytische financial die energie krijgt van veranderingsprocessen en die graag een substantiële bijdrage wil leveren aan het continue verbeteren van het academisch klimaat in Nederland? Dan is dit een prachtige kans voor een baan met impact. 

MISSIE VAN DE DIENST FINANCE:

“Finance ondersteunt de UT-organisatie over de veranderingen die op haar afkomen. Zij adviseert op strategisch en tactisch niveau over belangrijke besluiten met een impact op de organisatie en haar omgeving. Dit doet zij door middel van een beleidsrijke financiële ondersteuning van het bestuur, de faculteiten en de ondersteunende diensten”.

Voor het domein van financiën ligt het strategische accent op het opstellen van business cases, risicomanagement en ondersteuning bij het sturen op output. Dit betekent ook dat adviezen op het gebied van audit en compliance op zowel fiscaal, financieel en andere gebieden een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de dienstverlening om zo compliant te blijven aan de steeds complexere wet- en regelgeving en aan de steeds complexere en meer diverse voorwaarden die verbonden zijn aan verschillende vormen van financiering. Hierbij is operational excellence van de basisprocessen een randvoorwaarde. De dienst Finance bestaat uit zo’n 50 medewerkers.

 

FIN hanteert de volgende kwaliteitsnormen:

 • Zoekt interactie met de diverse stakeholders binnen en buiten de UT, kiest in onderling overleg passende oplossingen, altijd duidelijk in UT belang;
 • Stelt de vraag van de stakeholder centraal, is oplossingsgericht en deskundig;
 • Is innovatief, verbetert en professionaliseert voortdurend;
 • Levert efficiënt, is voortdurend op zoek naar samenwerking met faculteiten en diensten;
 • Is toegankelijk en transparant ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen;
 • Kent een duidelijke, betrokken en professionele eigenaar.

 

Functieomschrijving

Ben jij een creatieve, analytische financial die energie krijgt van veranderingsprocessen en die graag een substantiële bijdrage wil leveren aan het continue verbeteren van het academisch klimaat in Nederland? Dan is dit een prachtige kans voor een baan met impact.

De financieel- en economisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met het:

 • Voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het financieel-economisch beleid van de instelling, in samenhang met andere beleidsterreinen en externe ontwikkelingen;
 • Ontwikkelen van kostennormen en verdeelsleutels;
 • Voorbereiden en (mede) coördineren van de werkzaamheden tussen FIN en andere diensten bij de opstelling van de universiteitsbegroting;
 • Opstellen van de meerjarenbegroting van de universiteit, analyseren van de begrotingen en periodieke rapportages van de, aan jou toegewezen, eenheden binnen zowel het primaire als het secundaire proces en het voorbereiden van de najaars- en voorjaarsoverlegronde hierover tussen het College van Bestuur en eenheden;
 • In- en extern onderhouden van contacten en voeren van overleg op begrotings-/economisch gebied;
 • Adviseren van de directeur FIN, het College van Bestuur en de eenheden betreffende begrotings- en financieel economische zaken.

Profiel

Voor het uitvoeren van de functie zijn de volgende functie-eisen van belang:

 • Academisch werk- en denkniveau door bijvoorbeeld een afgeronde universitaire opleiding bedrijfseconomie/ bedrijfskunde of bestuurskunde/ overheidsmanagement;
 • Ervaring binnen een complexe (semipublieke) organisatie;
 • Affiniteit met complexe bedrijfsvoering en gevoel voor de financiële complexiteit van de onderwijs- en onderzoeksorganisatie;
 • Veelzijdigheid, wat spreekt uit het voortdurend blijven ontwikkelen door middel van opleidingen, cursussen of nevenfuncties;
 • Kennis van geautomatiseerde dataverwerking;
 • Engelse taal op (CEFR C1) C1 niveau* of bereid om dit niveau te halen.

COMPETENTIES

Daarnaast beschik je over de volgende aantoonbaar ontwikkelde competenties:

Organisatiesensitiviteit

Je begrijpt hoe de organisatie functioneert, onderkent de invloed en gevolgen van je beslissingen en activiteiten en wat ze doen met de organisatie. Je beschikt over empathisch vermogen. Je bent scherp op de inhoud, maar weet in de samenwerking de scherpe kantjes er juist af te vijlen. Je bent soepel van geest, bent er altijd op uit om te onderzoeken op welke manier dingen wel kunnen (i.p.v. te overtuigen dat ze niet kunnen). Soms moet je afwijken van het gebruikelijke, maar daarbij blijf je altijd in verbinding staan met de omgeving; Daarnaast bezit je een stevigheid en politieke sensitiviteit om met een bestuurlijke organisatie om te gaan; je begrijpt de hectiek van een complexe organisatie als een universiteit, de governance structuur van een universiteit en kunt op een tactische en doortastende manier hiermee omgaan;

Strategische visie

Je hebt kennis van de visie op de toekomst van de Universiteit Twente en weet deze te verbinden aan een meerjarig gezonde financiële huishouding. Vanuit een totaalbeeld van de organisatie en de omgeving richt je je, zonder afstand te nemen van de korte-termijn problemen, op lange-termijn kwesties en de continuïteit van de organisatie. Je kijkt naar toekomstige ontwikkelingen; je bent iemand die ‘achter de cijfers’ kan kijken en daarop proactief inspeelt;

Overtuigingskracht

Je bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën; daarbij ben je in staat om meerdere beïnvloedingsstijlen te hanteren; je bent zowel intern als extern vaardig in onderhandelen en in staat om, rekening houdend met het tempo van de organisatie, een optimaal resultaat te behalen. Je straalt betrokkenheid uit met de doelen van de organisatie en zorgt er tevens voor dat deze breed gedragen worden;

Omgevingsgerichtheid

Je hebt een goed ontwikkeld inlevingsvermogen: je luistert naar de omgeving en bent in staat de signalen op waarde te schatten. Je speelt flexibel in op politieke en maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op de organisatie.

Natuurlijk samenwerker en verbinder

Je bent veranderingsgericht en in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden. Je stimuleert de interactie en samenwerking tussen de centrale en decentrale dienst, de faculteiten en de andere diensten; je streeft een nauwere band na tussen Finance en de faculteiten.

Vertrouwenwekkend

Je weet vlot het vertrouwen te krijgen van zowel je faculteiten, diensten als van het CvB. Je pakt een actieve en constructieve rol in het overleg en die komt je op een natuurlijke wijze toe. Collega’s kunnen op je blindvaren; je bent een trusted advisor binnen de organisatie.


INFORMATIE & SOLLICITATIE

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Roy Schrijver, 053-489 8223.
Jouw sollicitatie, voorzien van een actueel CV, kun je vóór 29 februari 2020 versturen via de onderstaande link. Een assessment en screening kan onderdeel uitmaken van de procedure.

*Engels C1 niveau:

 • Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
 • Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
 • Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden.
 • Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Ons aanbod

Wij bieden je een functie in een prettige werkomgeving met een informele sfeer. Het betreft een fulltime functie voor de duur van een jaar met een proeftijd van twee maanden. Bij uitstekend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt hierna een dienstverband voor onbepaalde tijd aangeboden.

Het salaris bedraagt in aanvang, afhankelijk van opleiding en ervaring, max € 5.656 (schaal 12 conform de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand op fulltime basis. Er is een goed pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

De organisatie

De Universiteit Twente is sterk in technologische ontwikkelingen met een hoge maatschappelijke relevantie: High Tech - Human Touch! Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Op de campus werken en studeren 3.000 onderzoekers en ruim 10.000 studenten. In totaal zijn er 5 faculteiten en 8 diensten, waarvan de dienst Finance er één is.

De dienst Finance ondersteunt de UT organisatie in de veranderingen die op haar afkomen door op strategisch en tactische niveau te adviseren over belangrijke besluiten met een impact op de organisatie en haar omgeving. De dienstverlening van Finance richt zich specifiek op de beleidsrijke financiële ondersteuning van het bestuur en het primaire proces. Hier moet je denken aan – naast de reguliere Planning & Control producten - het opstellen van business cases en scenario analyses, risico management en het ontwikkelen van dashboards met stuurinformatie om het sturen op output/ outcome optimaal te ondersteunen. Daarnaast maken activiteiten op het gebied van audit en compliance op fiscaal, financieel en andere gebieden onderdeel uit van de dienstverlening. Operationele excellentie van de financiële basisprocessen welke binnen de dienst Finance worden uitgevoerd, vormt de basis van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Financieel- en economisch beleidsmedewerker
Klik hier om te solliciteren