Zie Alle vacatures

Directeur Marketing & Communicatie

Functieomschrijving

Jouw uitdaging als directeur M&C

Als inspirerend boegbeeld van de dienst M&C heb je een leidende rol in de doorvertaling van de nieuwe strategie van de universiteit, ‘Shaping 2030’, naar een toekomstgerichte en gedragen marketing- & communicatiestrategie, meerjaren- en jaarplannen en begrotingen. Een actuele uitdaging waarmee je aan de slag gaat in deze rol is onze positionering in het komende decennium. Denk bijvoorbeeld aan onze positie als werkgever die talentontwikkeling en persoonlijke groei voorop stelt. Als duurzame organisatie en campus. Of als universiteit die – ook in de context van het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) – voorop loopt in onderzoek en onderwijs gebaseerd op actuele uitdagingen (challenge-based) en op het engageren van burgers (citizen science). Binnen deze diversiteit aan aandachtsvelden ligt de focus voor M&C op werving voor onze masteropleidingen onder diverse nationale en internationale doelgroepen; en het tot verdere groei en bloei brengen van ons community van medewerkers, studenten, alumni en relaties.

Ondersteuning & advies

Als directeur M&C zorg je ook voor optimale ondersteuning van onze faculteiten, instituten en andere onderdelen van de UT. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten op het gebied van reputatie en branding, studentenwerving, marktonderzoek, wetenschaps- en interne communicatie. Je bent adviseur en gesprekspartner voor het College van Bestuur (ook in crisissituaties), en van facultaire besturen en instituutsdirecties. Je werkt uiteraard ook nauw samen met andere dienstdirecteuren.

Lees meer over deze vacature in de Brochure directeur Marketing & Communicatie.

Profiel

Competenties

Een empatisch boegbeeld en verbindend leider

Je bent een boegbeeld van de UT en je maakt connecties binnen de universiteit en tussen de universiteit en de buitenwereld. Je stimuleert en verbindt mensen en ideeën. Je bent empathisch en gaat van harte relaties aan binnen onze faculteiten, instituten en diensten, met regionale partners (NoveltT, onderwijsinstellingen, gemeenten, provincie) en binnen landelijke netwerken (bijvoorbeeld DCM). Vanuit je unieke positie signaleer je snel relevante ontwikkelingen en kansen in de wereld om ons heen, in de organisatie, en binnen je vakgebied.

Ontwikkelingsgericht & Participatief

Je hebt een positieve, coachende leiderschapsstijl. Je gerichtheid op de ontwikkeling en positionering van M&C-medewerkers betekent dat je hen tijd en aandacht geeft, stuurt op hoofdlijnen, en inzet op inspiratie en vertrouwen. Je creëert ruimte voor initiatieven en ontwikkeling en motiveert, stimuleert en begeleidt je medewerkers. Je bent een participatief leider en betrekt medewerkers bij besluitvorming. Je stuurt waar nodig bij om beoogde resultaten te bereiken, met behoud van draagvlak en teamspirit.

Stevig & politiek sensitief

Je bent zowel stevig als politiek sensitief: je snapt de hectiek van een complexe organisatie en voelt je erin thuis. Je doorziet de invloed en implicaties van besluiten en activiteiten. Je bent flexibel van geest en onderzoekt graag en vooral hoe dingen wél kunnen. Je begrijpt, respecteert en verbindt verschillende perspectieven vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden. In het streven naar een optimale bijdrage aan de UT-strategie, Shaping 2030, weet jij waar nodig richting te kiezen, te prioriteren en te onderbouwen.

Profiel

  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, met ruime ervaring in het leidinggeven aan grote, diverse, multidisciplinaire teams. Bij voorkeur ligt je ervaring in het domein van marketing en communicatie en heb je affiniteit met hoger onderwijs, maar ervaring en nieuwe inzichten uit andere relevante domeinen en sectoren zijn ook welkom.
  • Je hebt ervaring in een bestuurlijk complexe, internationale organisatie met veel producten en onderdelen.
  • Je hebt een sterke visie op reputatiemanagement, stakeholdermanagement en ‘community building’.
  • Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk (minimaal C1 niveau, bij voorkeur C2 niveau).
  • Je herkent jezelf in de kernwaarden en ‘way of working’ van onze universiteit en voelt je verbonden met de regio.


INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met drs. Ratna Toering, Manager Communicatie en waarnemend Directeur (053-489 2212, r.l.toering@utwente.nl).

Solliciteren, inclusief CV en motivatiebrief, kan tot uiterlijk tot 27 februari 2020  via onderstaande button (‘Klik hier om te solliciteren’).

Ons aanbod

Deze fulltime functie is ingeschaald in schaal 15 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering komt het maximale jaarinkomen voor deze functie uit op € 100.000,-. Daarnaast heeft de Universiteit een pensioenregeling via het ABP en een ruim aantal vakantiedagen. We bieden bij de start een jaarcontract, met de intentie om dit om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken en er zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De organisatie

De University of Twente betreedt het nieuwe decennium met een nieuwe, ambitieuze missie, visie, en strategie. Als de ultieme ‘people-first’ technische universiteit bouwen we voort op onze ‘High Tech,

Human Touch’-filosofie en de unieke positie die deze ons geeft in de samenleving. In alles wat we doen streven we naar maximale impact op mens en maatschappij door middel van het duurzaam inzetten van wetenschap en technologie. We borduren daarbij voort op onze rijke geschiedenis in het combineren van technische en sociale wetenschappen in vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen:

  • Gepersonaliseerde ‘healthtech’
  • Intelligente productiesystemen
  • Slimme materialen
  • De digitale samenleving
  • Een weerbare, veerkrachtige wereld

‘The University of Twente is the ultimate people-first university of technology. We empower society through sustainable solutions.’ Mission University of Twente.

UNIVERSITY OF TWENTE. HIGH TECH, HUMAN TOUCH.


De Dienst Marketing & Communicatie (M&C)
heeft als taak de Universiteit Twente te helpen haar strategische visie voor het komende decennium, ‘Shaping 2030’, te realiseren. Zij doet dit door ons met behulp van optimale inzet van marketing en communicatie in verbinding te brengen met onze interne en externe doelgroepen. De strategie van M&C is er specifiek op gericht om ons te koppelen aan het juiste talent in termen van kwaliteit, diversiteit en kwantiteit. Dit doen we door onze reputatie, branding, profiel en zichtbaarheid te versterken en onder de aandacht te brengen bij studiezoekers, studenten, nieuwe en huidige medewerkers, alumni, bedrijfsrelaties en investeerders. Deze aantrekking van talent stelt ons in staat om onze rol in de maatschappij effectief te vervullen en creëert daarnaast een breder, sterker netwerk van ambassadeurs voor de Universiteit Twente. Een zichzelf versterkend proces dus.

De M&C-dienst telt 78 medewerkers en wordt geleid door een directeur en een vierkoppig managementteam. Zij geven leiding aan de teams Marketing, Communicatie, Medialab, Alumni & Development office, met daarnaast enkele staffunctionarissen en een secretariaat. Als directeur geef je direct leiding aan 8 collega’s: de 4 afdelingshoofden, 2 staffunctionarissen en 2 secretaresses. Met het managementteam scherp je de organisatie, de strategische personeelsplanning en - waar nodig- het financieel management van M&C verder aan. Je zorgt voor de professionele doorontwikkeling van de dienst als het gaat om haar internationale, digitale, ‘data driven’ en sustainable aanpak binnen een behapbare span of control.

Wij hechten grote waarde aan kwaliteit en aan onze open, inclusieve cultuur. We geloven in korte lijnen, actieve kennisdeling en ruimte voor ontwikkeling en nieuwe initiatieven. Onze M&C-medewerkers maken gebruik van flexibele werkplekken, verspreid over onze mooie campus: zij doen hun werk in de directe nabijheid van onze studenten, docenten, onderzoekers en bestuurders.

Directeur Marketing & Communicatie
Klik hier om te solliciteren