Invloed van corona op sollicitatieproces

Zie Alle vacatures

Postdoc of junior onderzoeker: ‘De impact van organisatorische aspecten op de waarde van zorginnovaties’

Functieomschrijving

In steeds grotere mate wordt gevraagd om de toegevoegde waarde van zorginnovaties te kwantificeren alvorens ze worden gebruikt in de praktijk. Er wordt dan vaak gekozen om de waarde van een innovatie in termen van veiligheid, gezondheidseffecten, en kosten in kaart te brengen. Echter wordt de organisatorische context waarin een innovatie mogelijk gaat worden gebruikt niet of in zeer beperkte mate meegenomen in dergelijke evaluaties.

Het niet in kaart brengen van organisatorische aspecten zoals de impact op personeelscapaciteit, logistiek en financiële verschuivingen kan ervoor zorgen dat kosteneffectieve innovaties niet worden geïmplementeerd in de praktijk. Ook kan het zijn dat vanwege deze aspecten de innovatie niet optimaal wordt ingezet, waardoor de innovatie minder kosteneffectief is dan deze zou kunnen zijn. Om de toegevoegde waarde van zorginnovaties te maximaliseren is het daarom van belang dat ook organisatorische aspecten worden meegenomen in de evaluatie van een innovatie.

In dit project ga je eerst in kaart brengen welke organisatorische aspecten van invloed kunnen zijn op de implementatie en (verwachte) kosteneffectiviteit van drie vooraf gekozen innovaties. Je doet dit middels literatuuronderzoek en interviews met betrokkenen rondom de implementatie van deze drie innovaties: een geautomatiseerd systeem om medicatie te controleren voor toediening, een geavanceerde pleister die gebruikt wordt tijdens bevallingen om de baby te monitoren, en een robot voor medicatiebereiding. Vervolgens ga je voor een tweetal andere innovaties (3D planning en printing voor polsfracturen en AI software om herseninfarcten te detecteren) de invloed van organisatorische aspecten modelleren in dynamische simulatiemodellen. Hierbij kun je denken aan het modelleren van de invloed van de innovatie op de personeelscapaciteit, financiële stromen, en logistiek (naast de gangbare gezondheidseconomische aspecten), en hoe deze vervolgens van invloed zijn op de kosteneffectiviteit van de innovatie.

Dit project is onderdeel van een TURBO subsidie, een subsidie uitgegeven voor samenwerking tussen het Radboudumc en de Universiteit Twente. Je bent dan ook werkzaam bij zowel het Radboudumc als aan de Universiteit Twente. Het uiteindelijke doel van het project is om een grote vervolg subsidieaanvraag te schrijven. In deze vervolgaanvraag willen we de in dit project opgedane kennis gebruiken om een raamwerk te ontwikkelen voor het meenemen van organisatorische aspecten in de evaluatie van de toegevoegde waarde van medische innovaties. Als onderzoeker op dit project ga jij een start maken met het ontwikkelen van het beoogde raamwerk.

Profiel

We zoeken een creatieve postdoc of ervaren junior onderzoeker met een voor de functie relevant (promotie)onderzoek of master diploma. Je hebt aantoonbare interesse in het evalueren van zorginnovaties. Ervaring met het ontwikkelen en analyseren van simulatiemodellen/besliskundig modelleren is een vereiste. Ervaring met het uitvoeren van interviews is een pre. Vanwege de vele betrokken onderzoekers en clinici bij het project is het belangrijk dat je communicatief sterk bent en goed in teamverband kunt werken.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Uitvoeren van initieel literatuuronderzoek rondom relevante organisatorische aspecten die de waarde van zorginnovaties mogelijk beïnvloeden en hoe deze in eerdere studies zijn meegenomen of gekwantificeerd;
  • Uitvoeren van interviews met betrokkenen rondom de implementatie van de gekozen innovaties;
  • Ontwikkelen van simulatiemodellen om de kosteneffectiviteit van de gekozen zorginnovaties te schatten en de impact van organisatorische aspecten op deze kosteneffectiviteit te reflecteren;
  • Schrijven van een wetenschappelijk artikel over de interviews en de ontwikkeling en resultaten van de simulatiemodellen;
  • Meewerken aan een concept raamwerk voor het meenemen van organisatorische aspecten in de evaluatie van innovaties;
  • Meewerken aan het schrijven van een subsidieaanvraag om het raamwerk verder te ontwikkelen.

Ons aanbod

In de praktijk ben je werkzaam bij de Universiteit Twente en het Radboudumc. Bij de Universiteit Twente ga je werken binnen de sectie Health Technology and Services Research (HTSR) van de afdeling Technology, Policy, and Society (TPS): https://www.utwente.nl/en/bms/htsr/. HTSR onderzoekt hoe simulatie modellen kunnen worden ontwikkeld om beslissingen rondom (verdere) ontwikkeling, vergoeding, en implementatie van medische technologie te ondersteunen. Bij het Radboudumc ga je werken binnen de afdeling Health Evidence. De afdeling Health Evidence van het Radboudumc is een expertisecentrum voor onderzoeksmethodologie in gezondheidswetenschappen. De disciplines Epidemiologie, Biostatistiek en Health Technology Assessment (HTA) zijn hierin vertegenwoordigd. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de Evidence-Based Surgery (EBS) onderzoeksgroep van de afdeling Operatiekamers.

Wij bieden een fulltime functie voor één jaar. De universiteit biedt een dynamisch ecosysteem met enthousiaste collega's. Het startsalaris varieert, afhankelijk van je ervaring, tussen de € 3.404,- en € 5211 bruto per maand (conform de CAO Nederlandse Universiteiten). Daarnaast biedt de UT extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, solide pensioenregeling, sabbatical leave, professionele en persoonlijke ontwikkelingsprogramma's, etc.).

Vanuit de Universiteit Twente zult u gedetacheerd worden naar het Radboudumc of vice versa wanneer u wordt aangesteld bij het Radboudumc.

Informatie en aanmelding

Sollicitaties kunnen worden ingestuurd via het online vacaturesysteem tot en met zondag 12 december 2021. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 17 december 2021 tussen 13u en 16u bij het Radboudumc (als mogelijk binnen het kader van geldende maatregelen).

Bij de sollicitatie graag een motivatiebrief, CV en eventueel proefschrift en publicatielijst toevoegen, als ook de contactgegevens van 2 referenten. Bij vragen kan contact opgenomen worden met Dr. Ir. Erik Koffijberg (h.koffijberg@utwente.nl) of Dr. Janneke Grutters (Janneke.Grutters@radboudumc.nl).

We zijn een werkgever met gelijke kansen en waarderen diversiteit op onze universiteit. We discrimineren niet op basis van ras, religie, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat, veteranenstatus of invaliditeitsstatus. We zullen ervoor zorgen dat personen met een handicap redelijke aanpassingen krijgen om deel te nemen aan het sollicitatie- of sollicitatieproces, om essentiële functies uit te voeren en om andere voordelen en privileges van tewerkstelling te ontvangen. Neem contact met ons op om accommodatie aan te vragen.

Over de afdeling

De sectie Health Technology and Services Research van de Universiteit Twente is onderdeel van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en ingebed in het department Technology Policy and Society (TPS) en het Technisch Medisch Centrum (TechMed) . Bij HTSR richten we ons op het evalueren en optimaliseren van de impact van nieuwe gezondheidstechnologie op klinische en gezondheidsresultaten, kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, levering van gezondheidszorgdiensten en de bijbehorende kosten voor gezondheidszorg. HTSR bestaat uit een multidisciplinair team met expertise in health technology assessment/gezondheidseconomie, epidemiologie, data science, patiëntvoorkeuren, simulatiemodellering en gezondheidspsychologie (https://www.utwente.nl/en/bms/htsr/). Er zijn sterke banden met grote zorgorganisaties om succesvol gezamenlijk onderzoek op het gebied van de zorg te waarborgen. Het departement TPS draagt bij aan de zorgsysteemfocus van de HTSR door aandacht te besteden aan duurzaamheid, filosofie en ethiek, beleid en (hoger) onderwijs.

Over de organisatie

De Faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS) wil een sleutelrol vervullen in het begrijpen, gezamenlijk ontwikkelen en evalueren van innovaties in de samenleving. Technologische ontwikkelingen zijn de motor van innovatie. Als een technische universiteit die mensen voorop stelt, stemmen wij ze af op menselijke behoeften en gedrag en gebruiken we social engineering om ze te integreren in de maatschappij. Ook zorgen we voor adequaat beheer op publiek en privaat niveau, en voor robuuste, inclusieve en eerlijke organisatiestructuren. Dat doen we door het ontwikkelen, delen en toepassen van hoogwaardige kennis in de Psychologie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Communicatiewetenschappen, Filosofie, Onderwijskunde en Gezondheidswetenschappen. Ons onderzoek en onderwijs in deze disciplines draait om het aangaan en oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De onderzoeksprogramma's van BMS zijn nauw verbonden met het onderzoek van de UT-instituten Mesa+ Institute for Nanotechnology, TechMed Centre en Digital Society Institute.

Universiteit Twente (UT)

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit' breiden we onze High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze ons in de samenleving toekent snel uit. Alles wat we doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met onze open, inclusieve en ondernemende houding willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat we doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op onze rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richten we ons op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech'; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld.

Als werkgever biedt Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Postdoc of junior onderzoeker: ‘De impact van organisatorische aspecten op de waarde van zorginnovaties’
Klik hier om te solliciteren