Invloed van corona op sollicitatieproces

Zie Alle vacatures

Junior onderzoeker positieve psychologie bij hartfalen

Functieomschrijving

Per 1 januari 2022 zijn wij op zoek naar een junior-onderzoeker met belangstelling om onderzoek te doen naar de effecten van een positieve psychologie-interventie bij mensen met hartfalen. Dat is vaak een chronische aandoening met hoge ziektelast en risico op vroegtijdig overlijden. Onderzoek laat zien dat mentaal welbevinden belangrijk is voor gezondheid, leefstijl en therapietrouw van patiënten met hartfalen. Positieve psychologie-interventies kunnen mogelijk het mentaal welbevinden bevorderen bij patiënten met hartfalen. Door de Universiteit Twente is een positieve psychologieprogramma ontwikkeld: Goed leven met een chronische aandoening. Binnen het project worden twee onderzoeken verricht. De eerste studie is een pilotstudie met 16 patiënten met een uitgebreide procesevaluatie. De tweede studie is een effectonderzoek op basis van een Single Case Experimental Design. Het project is een samenwerking tussen de ziekenhuizen ZGT en MST en de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente.

Taken

  • Het voorbereiden en uitvoeren van de dataverzameling.
  • Het houden van interviews met deelnemers, transcriberen en analyseren van de antwoorden.
  • Het statistisch analyseren van de kwantitatieve data.
  • Het schrijven van een of meerdere artikelen.
  • Coördinatie van het onderzoek en project.

Profiel

Voor het project zoeken wij een psycholoog of gezondheidswetenschapper met een afgeronde relevante master in de psychologie of gezondheidswetenschappen. Bij voorkeur heb je affiniteit met de positieve psychologie. Je hebt aantoonbare ervaring met en talent voor onderzoek en data-analyse. Dit kan blijken uit een goede bachelor- en masterthese. Je hebt goede communicatie- en schrijfvaardigheden en bent niet bang om initiatief te nemen. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Ons aanbod

Dit project biedt je de mogelijkheid om (verdere) ervaring op te doen met innovatief wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van mentale gezondheid, lichamelijke klachten en positieve psychologie (interventie). Je kunt ontdekken wat onderzoek in de praktijk inhoudt. Hoewel je zelfstandig zult werken ontvang je gedegen begeleiding van ervaren onderzoekers. Je komt te werken op een afdeling met een collegiale sfeer en veel expertise op het terrein van de positieve en gezondheidspsychologie en innovatief onderzoek.

Het is mogelijk om je functie uit te breiden met 0.4 fte docenttaken. Binnen deze taak neem je deel aan het bacheloronderwijs (bijvoorbeeld begeleiding bachelorthese).

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 18 maanden. Het startsalaris bedraagt € 2.836 bruto per maand (conform de CAO Nederlandse Universiteiten). Daarnaast biedt de Universiteit Twente een uitstekend en aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden pakket waar onder 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, een solide pensioenregeling, professionele en persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s.

Informatie en aanmelding

Solliciteer uiterlijk 6 december 2021 via onderstaande button en voeg jouw sollicitatiebrief en cv toe. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dr. Jannis Kraiss, email j.t.kraiss@utwente.nl of prof. dr. Ernst Bohlmeijer, email e.t.bohlmeijer@utwente.nl.

Over de organisatie

De Faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS) wil een sleutelrol vervullen in het begrijpen, gezamenlijk ontwikkelen en evalueren van innovaties in de samenleving. Technologische ontwikkelingen zijn de motor van innovatie. Als een technische universiteit die mensen voorop stelt, stemmen wij ze af op menselijke behoeften en gedrag en gebruiken we social engineering om ze te integreren in de maatschappij. Ook zorgen we voor adequaat beheer op publiek en privaat niveau, en voor robuuste, inclusieve en eerlijke organisatiestructuren. Dat doen we door het ontwikkelen, delen en toepassen van hoogwaardige kennis in de Psychologie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Communicatiewetenschappen, Filosofie, Onderwijskunde en Gezondheidswetenschappen. Ons onderzoek en onderwijs in deze disciplines draait om het aangaan en oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De onderzoeksprogramma's van BMS zijn nauw verbonden met het onderzoek van de UT-instituten Mesa+ Institute for Nanotechnology, TechMed Centre en Digital Society Institute.

Universiteit Twente (UT)

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit' breiden we onze High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze ons in de samenleving toekent snel uit. Alles wat we doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met onze open, inclusieve en ondernemende houding willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat we doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op onze rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richten we ons op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech'; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld.

Als werkgever biedt Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Junior onderzoeker positieve psychologie bij hartfalen
Klik hier om te solliciteren