Invloed van corona op sollicitatieproces

Zie Alle vacatures

Medewerker Bureau Onderwijszaken SA&L (24 u)

Functieomschrijving

Bureau Onderwijszaken is daarbij verantwoordelijk voor de organisatorische en administratieve ondersteuning van de opleidingen/faculteiten m.b.t. het studievolgproces en de ondersteuning van de examen- en opleidingscommissie. BOZ treedt in de uitvoering van haar taken dienstverlenend op richting studenten, docenten en medewerkers van de faculteit.

 • het voeren van een zelfstandige studievolg administratie voor de studenten van één of meerdere opleidingen binnen een faculteit en verantwoordelijk voor het dossierbeheer;
 • het bewaken van de voortgang, inclusief het melden van stagnatie, vanaf de start van de opleiding tot en met de diplomering van de aan de opleiding(en) verbonden studenten;
 • het signaleren van knelpunten die ontstaan ten gevolge van onderwijsontwikkelingen en de praktische uitvoer daarvan m.b.t. administratie en registratie;
 • het meedenken aan oplossingen bij bovengenoemde knelpunten;
 • het afhandelen van vragen en problemen van docenten en BOZ collegas;
 • notuleren in het Engels van de examencommissievergaderingen. Hierbij tevens inhoudelijke input geven en zorg dragen voor de afhandeling van de in de vergadering genomen besluiten;

Profiel

 • Je functioneert op een MBO+ werk- en denkniveau en beschikt over aantoonbare affiniteit met het werken in een onderwijsomgeving;
 • Je hebt een proactieve houding ten aanzien van de dagelijkse werkzaamheden en bent in staat om prioriteiten te stellen;
 • Je bent kwaliteits- en resultaatgericht;
 • Je bent flexibel en in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken, waarbij je samen met anderen in staat bent om tot concrete projecten en acties te komen. Het werken met geautomatiseerde informatiesystemen/applicaties levert geen enkel probleem op;
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en gevoel voor interculturele verhoudingen;
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (IELTS 7.0).

Ons aanbod

Wij bieden je een dienstverband van 24 uren per week i.v.m. zwangerschapsvervanging. Het salaris (schaal 6) bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2310,- tot maximaal € 2900,- op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8.3%.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met mevrouw R.L.J. (Roos)Breukers- van der Haar, teamleider bureau onderwijszaken, email: r.l.j.vanderhaar@utwente.nl

Heb je belangstelling voor deze vacature solliciteer dan direct door je cv en motivatie in te sturen via onderstaande sollicitatielink. Doe dit wel vóór 6 december 2021 want dan sluit de vacature.

Over de afdeling

Student Affairs & Logistics (SA&L) maakt deel uit van het Centre for Educational Support (CES) van de Universiteit Twente en richt zich specifiek op de ondersteuning van de opleidingen binnen de faculteiten. Vanuit SA&L wordt ondersteuning verleend t.a.v. de studievoortgangregistratie, w.o. cijferregistratie, beheer en inrichting vakkenpakketten/studieprogramma's, inrichting Studie-volg-systeem Osiris, beheer cursusinformatie en de verroostering van het onderwijs.

Over de organisatie

Het Centre for Educational Support (CES) van Universiteit Twente ondersteunt en begeleidt studenten en onderwijsmedewerkers door middel van een uitgebreid aanbod van diensten. We zijn verantwoordelijk voor de studentenadministratie en we geven ondersteuning tijdens de studie en loopbaanadvies voor na het afstuderen. Ook bieden we taalcursussen, functioneel beheer, studiebeursinformatie, roosters en curriculumontwikkeling. Als een lerende gemeenschap en een onderdeel van een ‘people-first' technische universiteit, zorgen wij dat het dienstenpakket dat we bieden een afspiegeling is van onze focus op diversiteit, inclusiviteit, persoonlijke groei en talentontwikkeling – en natuurlijk op de individuele behoeften van UT-studenten en -medewerkers in een internationale context.

Als werkgever biedt het CES werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Universiteit Twente (UT)

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit' breiden we onze High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze ons in de samenleving toekent snel uit. Alles wat we doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met onze open, inclusieve en ondernemende houding willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat we doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op onze rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richten we ons op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech'; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld.

Als werkgever biedt Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Medewerker Bureau Onderwijszaken SA&L (24 u)
Klik hier om te solliciteren