Invloed van corona op sollicitatieproces

Zie Alle vacatures

Universitair Docent Kwaliteitszorg

Functieomschrijving

De faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), afdeling Technology, Policy and Society, sectie Health Technology and Services Research (HTSR), zoekt een universitair docent op het gebied van Kwaliteitszorg.

De uitdaging

Het zorgproces voor patiënten met en na kanker is multidisciplinair van karakter. Bij de keten van zorgactiviteiten van een individuele patiënt zijn direct of indirect veel zorgverleners en instellingen betrokken. De (gemiddeld steeds ouder wordende) patiënt wordt steeds unieker door onder meer de  combinatie met onderliggende ziekten of specifieke tumorkenmerken (genexpressieprofielen). De zorg wordt daardoor steeds meer gepersonaliseerd en op maat.

Innovaties ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van deze zorg in bijvoorbeeld de organisatie, de diagnostiek of behandeling kunnen de zorg eenvoudiger of juist complexer maken. Bij een organisatorische innovatie kan gedacht worden aan initiatieven zoals de vorming van ‘clinical cancer networks (CCN)’, waarbij regionale afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de concentratie van de behandeling van specifieke patiënten groepen. Een uitdaging daarbij is de ontwikkeling dat er in de toekomst meer zorg buiten het ziekenhuis zal worden geleverd. Bij klinische innovaties in diagnostiek en behandeling kan gedacht worden aan een nieuwe diagnostische beeldvormende techniek of een nieuw geneesmiddel. De mate van implementatie en effectiviteit van deze innovaties worden door verschillende factoren beïnvloed. In de dagelijkse zorgpraktijk worden behandel opties afgestemd op de patiënt en tumorkenmerken en worden de opties met de patiënt besproken. De patiënt kan de keuze maken niet conform de richtlijn te willen worden behandeld. Daarnaast zijn niet overal dezelfde middelen en expertise aanwezig die complexe zorg of innovaties mogelijk maken. Ook wordt een innovatie vaak ontwikkeld in een gecontroleerde setting en is het effect van een innovatie in de dagelijkse praktijk niet altijd van tevoren bekend. Het monitoren van variatie in implementatie van innovaties en beoordeling van het effect op de kwaliteit van zorg en de uitkomst in de dagelijkse praktijk is dus essentieel om de kwaliteit van zorg te verhogen.

Met behulp van gestructureerde data en valide en betrouwbare indicatoren kan inzage verkregen worden in oorzaken van variatie in de ketenzorg en de gevolgen daarvan. Is de variatie van invloed op de uitkomst? Oorzaken kunnen liggen in de organisatie van de zorg-(markt), financiële regelgeving, management, medisch beleid, processen en procedures, menselijke relaties, patiënten-informatie, gedeelde besluitvorming etc.

Het onderwijs binnen deze positie heeft tot doel de studenten de context en uitdagingen van de dagelijkse praktijk bij te brengen en samen met hen oplossingen te bedenken. Het onderzoek heeft tot doel het bepalen van het effect van implementatie van klinisch inhoudelijke, organisatorische en technologische innovaties op de kwaliteit en uitkomst van oncologische zorg (outcomes research). Is er variatie in de zorg? Wat levert inzage in de kwaliteit van zorg op? Welke factoren beïnvloeden de variatie (bijvoorbeeld de leeftijd van de patiënt, de besluitvorming in de spreekkamer/informatie aan de patiënt, keuze van de patiënt, gebrek aan bewijslast van superioriteit van de ene behandeling boven de andere, voorkeur behandelaar, type ziekenhuis/regionale afspraken)? Beinvloed deze variatie de uitkomst (bijvoorbeeld terugkeer van ziekte, complicaties, overleving, kwaliteit van leven en patiënttevredenheid)? Welke (implementatie)interventies zijn effectief om de zorg te verbeteren?

Deze doelen wil de Universiteit Twente bereiken in nauwe samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL; www.iknl.nl). Het IKNL beheert de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en heeft hierin informatie over alle patiënten met kanker in Nederland. IKNL wil “data laten leven”  en werkt samen met andere organisaties en databronnen zoals DHD (Dutch hospital data), NIVEL eerste lijnsregistratie, PHARMO, Profiel registry, waardoor datadriven onderzoek gedaan kan worden naar variatie, kwaliteit en uitkomsten van zorg.

De functie

 • je geeft onderwijs over epidemiologie, kwaliteit van zorg en uitkomstonderzoek aan bacheloren/of master studenten;
 • je voert analyses uit en schrijft artikelen over de zorg voor patiënten met (uitgezaaide) kanker;
 • je gebruikt hierbij zoveel mogelijk bestaande data en analyseert grote databases;
 • je zet onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) op en verzamelt data;
 • je voert statistische analyses uit met kleine en grote databestanden;
 • je schrijft subsidieaanvragen;
 • je begeleidt promovendi en studenten in het doen van onderzoek;
 • je werkt nauw samen in het team onderzoekers op de universiteit dat samenwerkt met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Daarnaast werk je nauw samen met, en maakt onderdeel uit van, het (borstkanker)onderzoekersteam van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Profiel

 • Gepromoveerde onderzoeker met enkele jaren post-doc ervaring;
 • Ervaring met analysemethoden uit bijv. de epidemiologie, onderzoeksmethodieken, analyses op (kwantitatieve) data, op basis van grote databases
 • Ervaring in evaluatie en/of implementatie onderzoek naar interventies en zorgpaden in diverse zorgorganisaties, bij voorkeur gebruikmakend van (digitale) technologische innovaties en verschillende datasystemen;
 • Een uitstekend publicatie- en presentatietrackrecord in peer-reviewed internationale tijdschriften;
 • Kennis van (borst-)kanker en kankerzorg, zowel over de behandeling als organisatie van de zorg;
 • Bij voorkeur ervaring in het (mee-)schrijven van subsidieaanvragen;
 • Uitstekende communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, een interdisciplinair teamwerker, samenwerkend met wetenschappers met verschillende achtergronden, uitstekende netwerkvaardigheden en in staat tot betrokkenheid en samenwerking in een interdisciplinaire setting;
 • Ervaring met het doceren van gezondheidswetenschappen of aanverwante onderwerpen (o.a. onderzoeksmethodologie, epidemiologie) op bachelor- of masterniveau, en de Universitaire Kwalificatie Onderwijs (BKO) hebben of willen behalen;
 • Vloeiend in het Nederlands en Engels (C2-niveau).

We verwachten dat je verhuist naar de regio waar de universiteit is gevestigd of naar een regio van waaruit dagelijks woon-werkverkeer mogelijk is. Daarnaast zal in het kader van de nauwe samenwerking met IKNL regelmatig overleg op IKNL locatie Utrecht plaatsvinden.

Ga jij de uitdaging aan om zowel met je onderzoek als onderwijs bij te dragen aan een efficiënte transformatie van zorg? Solliciteer dan nu!

Ons aanbod

Wij bieden een fulltime functie voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De universiteit biedt een dynamisch ecosysteem met enthousiaste collega's waarin internationalisering een belangrijk onderdeel is van de strategische agenda. Het startsalaris varieert, afhankelijk van je ervaring, tussen de € 3.746 en € 5.826 bruto per maand (conform de CAO Nederlandse Universiteiten). Daarnaast biedt de UT extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, solide pensioenregeling, sabbatical leave, professionele en persoonlijke ontwikkelingsprogramma's, etc.).

Informatie en aanmelding

U wordt aangemoedigd om uw ideeën over deze functie te bespreken met prof.dr. Sabine Siesling, e-mail: s.siesling@utwente.nl. Dien uw aanvraag vóór 8 december 2021 in en voeg toe:

 • Een begeleidende brief van maximaal 1,5 pagina A4, inclusief een korte toelichting op uw specifieke interesse, kwalificaties en motivatie om te solliciteren voor deze functie;
 • Een volledig Curriculum Vitae, inclusief contactgegevens voor ten minste twee academische referenties;
 • Een publicatielijst.

De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 13 december a.s.

Over de afdeling

De sectie Health Technology and Services Research van de Universiteit Twente is onderdeel van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en ingebed in het department Technology Policy and Society (TPS) en het Technisch Medisch Centrum (TechMed) . Bij HTSR richten we ons op het evalueren en optimaliseren van de impact van nieuwe gezondheidstechnologie op klinische en gezondheidsresultaten, kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, levering van gezondheidszorgdiensten en de bijbehorende kosten voor gezondheidszorg. HTSR bestaat uit een multidisciplinair team met expertise in health technology assessment/gezondheidseconomie, epidemiologie, data science, patiëntvoorkeuren, simulatiemodellering en gezondheidspsychologie (https://www.utwente.nl/en/bms/htsr/). Er zijn sterke banden met grote zorgorganisaties om succesvol gezamenlijk onderzoek op het gebied van de zorg te waarborgen. Het departement TPS draagt bij aan de zorgsysteemfocus van de HTSR door aandacht te besteden aan duurzaamheid, filosofie en ethiek, beleid en (hoger) onderwijs.

Over de organisatie

De Faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS) wil een sleutelrol vervullen in het begrijpen, gezamenlijk ontwikkelen en evalueren van innovaties in de samenleving. Technologische ontwikkelingen zijn de motor van innovatie. Als een technische universiteit die mensen voorop stelt, stemmen wij ze af op menselijke behoeften en gedrag en gebruiken we social engineering om ze te integreren in de maatschappij. Ook zorgen we voor adequaat beheer op publiek en privaat niveau, en voor robuuste, inclusieve en eerlijke organisatiestructuren. Dat doen we door het ontwikkelen, delen en toepassen van hoogwaardige kennis in de Psychologie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Communicatiewetenschappen, Filosofie, Onderwijskunde en Gezondheidswetenschappen. Ons onderzoek en onderwijs in deze disciplines draait om het aangaan en oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De onderzoeksprogramma's van BMS zijn nauw verbonden met het onderzoek van de UT-instituten Mesa+ Institute for Nanotechnology, TechMed Centre en Digital Society Institute.

Universiteit Twente (UT)

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit' breiden we onze High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze ons in de samenleving toekent snel uit. Alles wat we doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met onze open, inclusieve en ondernemende houding willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat we doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op onze rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richten we ons op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech'; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld.

Als werkgever biedt Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Universitair Docent Kwaliteitszorg
Klik hier om te solliciteren