Zie Alle vacatures

PDEng positie: Ontwerp van Datagedreven methode voor voorspelling en reductie van graafschade

Invloed van corona op sollicitatieproces

Functieomschrijving

Wist je dat we in Nederland op dit moment jaarlijks meer dan 40.000 graafschades hebben en dat schades naast overlast ook tot (zwaar) letsel en zelfs dodelijke ongevallen leiden? En, wist je dat dit de samenleving jaarlijks confronteert met meer dan 30 miljoen euro aan directe reparatiekosten? Graafschades zijn dus een groot probleem! Ondanks dat dit grotendeels onzichtbaar blijft voor burger en politiek, moet er dringend wat aan gebeuren om de bouw op publieke terreinen in te toekomst niet klem te laten lopen. Wil jij een bijdrage leveren aan vermindering van graafschades, dan is deze PDEng misschien wel jouw perfecte baan!

Achtergrond

De nutssector werkt al ruim tien jaar aan reductie van het aantal graafschades aan kabels en leidingen. De sector steunde hiervoor onder andere de invoering van de WIBON-wet (oorspronkelijk WION genaamd) die de uitwisseling informatie tussen partijen in de graafketen regelde; introduceerde in de jaren tachtig het kabel- en leidingregistratiesysteem KLIC; richtte het Kabel en Leidingoverleg (KLO) op, en vergrootte het risicobewustzijn bij stakeholders.

Hoewel het onmiskenbaar is dat de sector is geprofessionaliseerd en Nederland internationaal vooroploopt op het gebied van de uitwisseling van utiliteitsgegevens, blijft het een grote uitdaging om tijdig risico's te identificeren en graafschades te voorkómen.

De afgelopen vijf jaar is het aantal graafschades nauwelijks afgenomen. Dit is zorgelijk, omdat het totale werkvolume aan graafwerkzaamheden de komende jaren zal toenemen. Zo wordt het nog belangrijker om graafschade te identificeren en te voorspellen.

De uitdaging

Als uitvoeringsorganisatie van WIBON en beheerder van het KLIC-gegevensuitwisselingssysteem heeft het Kadaster toegang tot graafprocesgegevens om bijvoorbeeld patronen en oorzaken van graafincidenten in het verleden te analyseren. Door deze informatie te integreren met andere geodata (zoals infrastructuurkaarten, onderhoudsgegevens, informatie over graaftechnieken, historische graaf- of incidentgegevens) kan het mogelijk worden om de industrie beter te informeren voor mogelijke bedreigingen van graafschade, of zelfs incidenten te voorspellen.

De uitdaging voor de sector is om te identificeren welke data en welke methoden kunnen worden gebruikt om een model/platform op te zetten dat deze analyse en voorspelling kan ondersteunen.

Dit mondt uit in het volgende doel van deze PDEng, namelijk:

Ontwikkel een (geo)datagedreven model/platform om patronen en oorzaken van schade te identificeren en voorspellingen te doen over de kans dat graafschades optreden bij graafwerkzaamheden.

Profiel

Dit project volgt een ontwerpwetenschappelijke benadering, waarbij van je wordt verwacht dat je de probleemcontext en literatuur onderzoekt, vervolgens iteratief een innovatief ontwerp maakt van de datagedreven benadering en deze valideert in een real-life setting. Je richt je primair op integratie en analyse van (geo)data en, afhankelijk van de behoefte van het project, zal je dit uitbreiden tot softwareprototypeontwikkeling. Je werkt nauw samen met professionals van het Kadaster en brengt ongeveer 50% van je tijd bij het Kadaster (Apeldoorn) en 50% op de Universiteit Twente.

In aanmerking komende kandidaten moeten ofwel (1) een achtergrond (voltooide M.Sc.) in Computer Science (Data Science, AI  of aanverwant) hebben en aantoonbare vaardigheden op het gebied van Construction Management & Engineering/Civiele Techniek & Management.  Of (2) een achtergrond (voltooide M.Sc.) hebben in CM&E/CT&M, en vaardigheden hebben aangetoond op het gebied van computer science/data science (bijv. door het bezit van certificaten, praktische ervaring, of cursuscijfers).

Het bezit van de Nederlandse taalvaardigheid is gewenst gezien de taal van de data en documentatie voor het project geheel in het Nederlands is.

Ons aanbod

We bieden je een zeer uitdagende functie in een inspirerende multidisciplinaire omgeving. In deze tijd bieden we je een op maat gemaakt post-master ontwerpprogramma met een educatieve component (~50%) en een ontwerpproject (~50%). Verder werk je 50% van je tijd bij het Kadaster en 50% op de Universiteit Twente.

  • Een voltijdse positie voor 24 maanden
  • Een salaris van € 1.970,- bruto per maand
  • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris
  • Deelname aan het ABP-pensioenfonds

Na het succesvol afronden van dit programma, heeft u het recht op de titel van PDEng en zult u geregistreerd worden als Technisch Ontwerper in het Nederlands register van de KIVI.

Informatie en aanmelding

Solliciteren kan tot en met 30 juni 2021, met in ieder geval de volgende documenten toegevoegd aan jouw sollicitatie:

  • Een cv en een motivatiebrief
  • Eventueel een lijst van referenties
  • Eventueel een lijst vanrelevante publicaties

Voor meer informatie kun je mailen met Léon olde Scholtenhuis (l.l.oldescholtenhuis@utwente.nl). Algemene informatie over het PDEng programma is te vinden op http://www.utwente.nl/pdeng/en/.

Over de organisatie

De faculteit Engineering Technology (ET) heeft als doel om samenleving en industrie in staat te stellen om te innoveren en waarde te creëren met behulp van technologieën die gedegen, efficiënt en duurzaam zijn. We doen dat door ons in te zetten voor onderwijs en onderzoek in Civiele Techniek, Industrieel Ontwerpen en Werktuigbouwkunde. We maken deel uit van een ‘people-first' technische universiteit en zijn een internationaal toonaangevend centrum voor slimme productie, processen en apparaten in vijf domeinen: Health Technology, Maintenance, Smart Regions, Smart Industry en Sustainable Resources. Onze faculteit heeft circa 1.800 bachelor- en masterstudenten, 400 medewerkers en 150 promovendi. We verzorgen drie opleidingen: Civiele Techniek, Industrieel Ontwerpen en Werktuigbouwkunde. Onze onderwijs- en onderzoeksprogramma's zijn nauw verbonden aan drie onderzoeksinstituten van UT: Mesa + Institute, TechMed Centra en Digital Society Institute.

Als werkgever biedt de Faculteit ET werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Universiteit Twente (UT)

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit' breiden we onze High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze ons in de samenleving toekent snel uit. Alles wat we doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met onze open, inclusieve en ondernemende houding willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat we doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op onze rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richten we ons op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech'; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld.

Als werkgever biedt Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

PDEng positie: Ontwerp van Datagedreven methode voor voorspelling en reductie van graafschade
Klik hier om te solliciteren