Invloed van corona op sollicitatieproces

Zie Alle vacatures

Medewerker Milieu en Duurzaamheid

Functieomschrijving

De medewerker Milieu en Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het team Beleid & Projecten binnen de dienst Campus & Facility Management, werkt nauw samen met de beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid met een breed netwerk binnen en buiten de UT. De beleidsmedewerker is ook Programmamanager van het Sustainability, Energy and Environment programme (SEE). Belangrijke stakeholders zijn onder andere de Green Hub, het management van de faculteiten, de facultaire arbo- en milieu medewerkers en de collega's van Veiligheid en Gezondheid (HR).

Voor deze functie zoeken wij iemand die in staat is te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het milieu- en duurzaamheidsbeleid. Je draagt hiermee bij aan een duurzame en milieuvriendelijke universiteit.

Taken

 • Ondersteunen bij het implementeren van milieu-, energie- en duurzaamheidsbeleid.
 • Opzetten en coördineren van activiteiten, voornamelijk op het gebied van afval, events en eten & drinken, die bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen.
 • Projecten en activiteiten mede ontwikkelen in afstemming met stakeholders van het SEE programma[1] in samenwerking met de ondersteuningsgroep van het SEE programma en de green Hub[2].
 • Mede aanspreekpunt voor en ondersteuning bij verschillende duurzaamheidsvraagstukken, die binnen de UT (gaan) spelen.
 • Bijdragen aan het versterken van de communicatie op het gebied van duurzaamheid door het schrijven van korte artikelen.

[1] https://www.utwente.nl/nl/cfm/ontdek/duurzaamheid/see-programma/
[2] https://www.utwente.nl/green-hub-twente/

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Sterke affiniteit met duurzaamheid. Kennis en ervaring op duurzaamheidsgebied zeer welkom.
 • Pro-actief.
 • Ervaring met het initiëren, vormgeven en uitvoeren van projecten.
 • Analytisch vermogen en overtuigingskracht.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Klant- en resultaatgerichte instelling.
 • Vaardigheid in de Engelse en Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

Competenties

Analytisch vermogen
Ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.

Initiatief
Alert zijn op kansen, signalen en ontwikkelingen om te komen tot nieuwe ideeën en (beleids) voorstellen. 

Overtuigings- en onderhandelingskracht
In staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en instemming te verkrijgen voor voorstellen, plannen en ideeën. Heeft diverse gedragsalternatieven om een optimaal resultaat te behalen. Straalt betrokkenheid uit met de doelen van de organisatie en draagt deze uit. 

Resultaatgerichtheid
De medewerker kan op adequate wijze met alle betrokkenen in het werkproces communiceren, zodat dit ten goede komt aan het verloop en de uitkomst van de werkzaamheden en leidt tot het gewenste resultaat. 

Klantgericht handelen
De medewerker kan op adequate wijze contact onderhouden met de externe of interne klant(functionarissen), zodat de werkzaamheden naar wens van de klant worden uitgevoerd. 

Adviesvaardigheden
De medewerker kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over de werkzaamheden, zodat opdrachtgever en/of zijn collega’s doelmatig worden geïnformeerd en hierop kunnen voortbouwen.

Ons aanbod

Wij bieden een dynamische functie binnen een prettige, informele maar hectische werkomgeving. Het betreft een functie voor 38 uur per week ingaande zo snel mogelijk tot 1 januari 2022 (in verband met vervanging tijdens zwangerschapsverlof).
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Nederlandse Universiteiten; het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.548,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband, conform schaal 8 van de cao Nederlandse Universiteiten. 
Daarnaast biedt de Universiteit Twente een inspirerende, uitdagende, flexibele en duurzame omgeving om in te werken, met een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Informatie en aanmelding

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met mw. Brechje Marechal, beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid, dienst CFM, telefoon (053 4891855), e-mail B.Marechal@utwente.nl.

Je schriftelijke sollicitatie, inclusief actueel CV, kun je tot en met 18 juni 2021  sturen via de onderstaande link naar het sollicitatieformulier.

Over de afdeling

Binnen Beleid & Projecten zijn beleids- en projectfuncties gebundeld tot een groep. Op deze wijze wordt samenwerking, flexibiliteit en slagvaardigheid bevorderd. Deze groep valt rechtstreeks onder de directeur van de dienst Campus & Facility Management (CFM). De activiteiten van deze groep zijn: beleidsontwikkeling en advisering op tactisch niveau, advisering ten aanzien van strategisch beleid, projectleiding (anders dan vastgoed).

Over de organisatie

Medewerker Milieu en Duurzaamheid
Klik hier om te solliciteren