Invloed van corona op sollicitatieproces

Zie Alle vacatures

Ambtelijk secretaris/Beleidsmedewerker

Functieomschrijving

In de functie van secretaris bent u verantwoordelijk voor de ondersteuning van enkele werkgroepen, commissies en platforms op secretarieel, bestuurlijk-organisatorisch en beleidsvoorbereidend gebied, zoals de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (in de regelingen BSA en Modern Migratiebeleid), de Topsportcommissie, de MoMi Commissie, de Werkgroep OER, het Platform Wet- en Regelgeving en het Platform Studiebegeleiding.

In de functie van beleidsmedewerker bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op basis van landelijke en UT-brede ontwikkelingen voor enkele beleidsdossiers op het gebied van studentenaangelegenheden, zoals de BSA regeling in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), de regeling Modern Migratiebeleid en het Studentenstatuut.

 • U ondersteunt de commissies op secretarieel, bestuurlijk-organisatorisch en beleidsvoorbereidend gebied, toetst voorgenomen standpunten en besluiten van de commissies aan UT procedures, landelijke kaders en de wet en bewaakt de procesmatige en procedurele voortgang van genomen besluiten. Bij signaleren van knelpunten binnen richtlijnen en procedures van de commissies doet u voorstellen voor bijstelling;
 • U initieert, ontwikkelt, implementeert en evalueert beleid op basis van jaarcycli, naar aanleiding van gesignaleerde ontwikkelingen of in opdracht van bijvoorbeeld platform Wet- en regelgeving of College van Bestuur. Daarbij vertaalt u vastgesteld beleid naar praktisch, operationeel en administratief niveau, waarbij u rekening houdt met implementatiemogelijkheden gegeven de instellingssystemen en -procedures;
 • U bent bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid verantwoordelijk voor inhoudelijk en procesmatig juiste en efficiënte beleidsformulering en -realisatie door bestuurlijke gremia (zoals het schrijven van agendaformulieren voor gremia en ‘speaking notes’), waarbij u betrokkenen en belanghebbenden, zoals HR, S&P, FEZ en keten Studiebegeleiding, raadpleegt of vraagt om advies;
 • U neemt deel aan UT-brede projecten, werkgroepen en platforms vanuit uw secretarisfunctie of beleidsfunctie en treedt in die functie op als contactpersoon naar in- en externe belanghebbenden;
 • U draagt inhoudelijk bij aan jaarplannen, begrotingen, jaarverslagen of bent verantwoordelijk voor het opstellen van evaluatierapporten. Ook bent u verantwoordelijk voor dossierbeheer.

Profiel

 • U hebt een afgeronde HBO opleiding juridisch of gelijkwaardig;
 • U bent in staat relevante informatie van landelijke en UT regelingen zich eigen te maken en te vertalen naar praktisch beleid en beschikkingen, waarbij u probleemoplossend te werk gaat en een 'juridische' blik kan hanteren;
 • U hebt goed overzicht van doelen en prioriteiten en past het werk daar planmatig op aan;
 • U bent accuraat en bent in staat helder en zorgvuldig te formuleren waarbij u rekening houdt met de doelgroep;
 • U hebt overtuigingskracht, bent integer en onderhoudt een goede en collegiale samenwerking met collega’s en hebt een cultuursensitieve beroepshouding;
 • U beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.

Ons aanbod

Wij bieden u een tijdelijk dienstverband van 36 uur per week vooralsnog voor een periode van een jaar. Uw salaris bedraagt, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, € 2.920,- tot € 4.012,- bruto per maand (schaal 9) op basis van een fulltime aanstelling.

Informatie en aanmelding

Voor informatie: mw. mr. C. van Dijken, hoofd SACC, tel. 053-4892035 of per mail: c.vandijken@utwente.nl.

 Solliciteren kan via onderstaande link tot en met 25 oktober 2020.

Een assessment en een screening maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Over de afdeling

De Universiteit Twente is op zoek naar een secretaris met ervaring op het gebied van beleid(ondersteuning). De Ambtelijk secretaris/Beleidsmedewerker maakt deel uit van de afdeling Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) van het Centre for Educational Support (CES).

Over de organisatie

Centre for Educational Support

Het Centre for Educational Support (CES) van Universiteit Twente ondersteunt en begeleidt studenten en onderwijsmedewerkers door middel van een uitgebreid aanbod van diensten. We zijn verantwoordelijk voor de studentenadministratie en we geven ondersteuning tijdens de studie en loopbaanadvies voor na het afstuderen. Ook bieden we taalcursussen, functioneel beheer, studiebeursinformatie, roosters en curriculumontwikkeling. Als een lerende gemeenschap en een onderdeel van een ‘people-first' technische universiteit, zorgen wij dat het dienstenpakket dat we bieden een afspiegeling is van onze focus op diversiteit, inclusiviteit, persoonlijke groei en talentontwikkeling – en natuurlijk op de individuele behoeften van UT-studenten en -medewerkers in een internationale context.

Als werkgever biedt het CES werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Universiteit Twente (UT)

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit' breiden we onze High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze ons in de samenleving toekent snel uit. Alles wat we doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met onze open, inclusieve en ondernemende houding willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat we doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op onze rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richten we ons op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech'; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld.

Als werkgever biedt Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Ambtelijk secretaris/Beleidsmedewerker
Klik hier om te solliciteren