Zie Alle vacatures

Functionaris Diversiteit & Inclusie

Invloed van corona op sollicitatieproces

Functieomschrijving

De missie van de Universiteit Twente (UT) is de ‘people-first’ technische universiteit te zijn. In lijn met deze missie is de diversiteit van haar studenten, docenten en medewerkers een integraal onderdeel van de identiteit van de universiteit. Daarom zet de UT zich ook in om alles te doen wat nodig is om maatschappelijke scheidslijnen die bepaalde individuen of groepen belemmeren, te elimineren. Het gaat hierbij om het bieden van gelijke kansen, bijvoorbeeld d.m.v. de toegang tot nieuwe technologieën. Ook gaat het om het bevorderen van een gezonde en veilige werk- en/of studieomgeving voor iedereen.

In dit kader nodigt de UT kandidaten uit voor de functie van Functionaris Diversiteit & Inclusie. De functionaris is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, coördineren, leiden en ondersteunen van inspanningen om de kernwaarden diversiteit en inclusie in te bedden in alle onderdelen en processen op de UT, bij medewerkers en studenten.

DE SUCCESVOLLE KANDIDAAT

 • Ontwerpt en ontwikkelt innovaties, D & I-strategieën en initiatieven met bewezen impact;
 • Ontwikkelt beleid, communicatie en andere zaken om succesvolle doelen voor diversiteit en inclusie vast te stellen;
 • Is in het bijzonder verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en implementeren van instrumenten gericht op:
  • Het verbeteren van interculturele competenties verbeteren en het stimuleren van cultureel pluralisme
  • het werken aan het verminderen van etnische polarisatie,
  • gelijke kansen van studenten en medewerkers ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en ongelijkheid op gezondheidsgebied
 • Betrekt de hele universiteit, alle faculteiten en serviceafdelingen (bijv. Centre for Educational Support, Human Resources, Marketing & Communication, Strategy & Policy) bij het verbeteren en integreren van diversiteit en inclusie in bestaande en ontwikkelende van processen en uitvoeringspraktijk;
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en monitoren van diverse praktische zaken, initiatieven met betrekking tot diversiteit en inclusie en het assisteren van de UT bij de implementatie;
 • Bouwt partnerschappen en relaties op om verandering te beïnvloeden en te bestendigen ter ondersteuning van diversiteit en inclusie binnen en buiten de universiteit;
 • Verkrijgt, beoordeelt en analyseert (externe) informatie met betrekking tot diversiteit en inclusie.

Profiel

Gezien de combinatie van taken zoals hierboven beschreven, heeft de succesvolle kandidaat:

 • Een diploma op academisch niveau;
 • 3 - 5 jaar ervaring in het ontwerpen, leveren en / of evalueren van activiteiten, programma's en diensten met betrekking tot diversiteit en inclusie;
 • Ervaring als projectleider van initiatieven voor diversiteit en inclusie, community-vorming en training;
 • Ervaring in het leiden van (project) teams;
 • Positieve leiderschapsvaardigheden: capaciteiten om medewerkers te coachen, inspireren en ondersteunen;
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden en een bewezen ervaring die dialoog, partnerschap en samenwerking tussen leden van de organisatie en daarbuiten bevordert;
 • Ervaring met het beoordelen, analyseren, interpreteren en rapporteren van gegevens ter ondersteuning van monitoring en besluitvorming;
 • Een oriëntatie op resultaten met de mogelijkheid om meerdere complexe projecten te beheren met een grote verscheidenheid aan (senior) stakeholders;
 • Uitstekende interpersoonlijke en sterke mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands. Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels (niveau C1).


INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Neem voor meer informatie contact op met Annemiek Baars, a.m.baars@utwente.nl telnr. 053-489 1021 of Netty Kollen, j.kollen@utwente.nl telnr. 053-4892 228.

Je kunt jouw sollicitatie indienen tot 20 augustus 2020 door de onderstaande link in te vullen met een motivatiebrief en een actueel CV. De sollicitatiegesprekken worden gehouden in de week van 24 augustus 2020. Een referentiecheck of een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende 0,8 fte positie in een inspirerende en internationale omgeving. De benoeming is in eerste instantie voor een periode van twee jaar met uitzicht op verlenging of vast dienstverband. Uw salaris wordt gebaseerd op uw achtergrond en relevante ervaring en is maximaal schaal 12 (max € 5.826, - ​​bruto per maand bij een fulltime dienstverband). De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing. Daarnaast biedt de Universiteit Twente uitstekende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, een solide pensioenregeling, 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universiteiten (CAO).

De organisatie

De University of Twente betreedt het nieuwe decennium met een nieuwe, ambitieuze missie, visie, en strategie. Als de ultieme ‘people-first’ technische universiteit bouwen we voort op onze ‘High Tech,

Human Touch’-filosofie en de unieke positie die deze ons geeft in de samenleving. In alles wat we doen streven we naar maximale impact op mens en maatschappij door middel van het duurzaam inzetten van wetenschap en technologie. We borduren daarbij voort op onze rijke geschiedenis in het combineren van technische en sociale wetenschappen in vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen:

 • Gepersonaliseerde ‘healthtech’
 • Intelligente productiesystemen
 • Slimme materialen
 • De digitale samenleving
 • Een weerbare, veerkrachtige wereld

‘The University of Twente is the ultimate people-first university of technology. We empower society through sustainable solutions.’ Mission University of Twente.

UNIVERSITY OF TWENTE. HIGH TECH, HUMAN TOUCH.

De dienst Human Resources (HR) heeft een proactieve en faciliterende rol binnen de Universiteit Twente en ondersteunt daarin het College van Bestuur, de faculteiten en de diensten. De dienst werkt aan optimalisatie van het gehele werkveld, doorontwikkeling en implementatie van een breed eigentijds (digitaal) HR-instrumentarium. De komende jaren ligt de focus onder meer op de volgende thema’s: de verdere uitwerking van de nieuwe UT strategie Shaping 2030, recruitment, de nieuwe strategische oriëntatie op erkennen en waarderen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en het goed op orde houden van de HR-basis. De uitvoering van deze taken is belegd binnen de afdelingen Advies, Beleid en Services van de dienst HR. 

Functionaris Diversiteit & Inclusie
Klik hier om te solliciteren