Zie Alle vacatures

Kwaliteitszorgcoördinator Onderwijs

Invloed van corona op sollicitatieproces

Binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen zijn binnen het domein van de gezondheidszorg ongeveer 400 medewerkers en 1500 studenten in het gebouw van het Technisch Medisch Centrum betrokken bij onderwijs en onderzoek. Het domein omvat zes Bachelor- en Masterprogramma’s te weten Gezondheidswetenschappen (Ba 3jr) en Health Sciences (Ma 1 jr), Biomedische Technologie (Ba 3jr) en Biomedical Engineering (Ma 2jr) en Technische Geneeskunde (Ba 3 jr) en Technical Medicine (Ma 3jr).

Functieomschrijving

U bent samen met de opleidingsdirecteuren & onderwijscoördinatoren de drijvende kracht om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te borgen. Daartoe ondersteunt U de Opleidingscommissies, de Examencommissies en de diverse onderwijs commissies in de volgende taken:

 • De implementatie van het kwaliteitszorgbeleid binnen het onderwijs van de zes opleidingen;
 • Transparantie in kwaliteitszorg processen creëren, zowel in de organisatie als naar studenten;
 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de Universiteit Twente, als lid van het UT platform kwaliteitszorg;
 • Een rol in de voorbereiding van het accreditatieproces van de verschillende opleidingen, in samenwerking met het Centre for Educational Support (CES);
 • Ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorginstrumenten;
 • Ondersteuning bij de analyse van het toetsbeleid in samenwerking met de examencommmissies en de evaluatiecommissies;
 • Het verzamelen van managementinformatie ten behoeve van opleidingsdirecteuren, examencommissies en de opleidingscommissies zodat zij input hebben voor hun plannen voor de ontwikkeling van de opleidingen.

Profiel

 • U heeft een voltooide academische opleiding, bijvoorbeeld onderwijskunde, en enkele jaren relevante werkervaring.
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die kennis en ervaring heeft met kwaliteitszorg binnen het (hoger) onderwijs.
 • U heeft kennis van de administratieve processen en bijbehorende systemen binnen het onderwijs.
 • U bent flexibel en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • U houdt ervan om vanuit een ontwikkeld eigen kwaliteitsbesef te werken, en bent ook goed in staat om samen te werken en collega’s mee te krijgen in de gedeelde visie op kwaliteitsbeleid.  
 • U vindt het leuk om te adviseren, met goede argumenten de discussie aan te gaan met collega’s. Dit doet U probleemloos in de Nederlandse én de Engelse taal (C1), zowel mondeling als schriftelijk.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Dr. Heleen Miedema, telefoon (053) 4892935, email: h.a.t.miedema@utwente.nl

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae, kunt u tot uiterlijk 15 juni a.s. insturen.

Ons aanbod

Het betreft een dienstverband voor 0,8 fte. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, maximaal € 4.978,- bruto per maand  bij een voltijds dienstverband. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8.3%.

De organisatie

Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. De Universiteit Twente is de enige campusuniversiteit in Nederland, verdeeld over zes faculteiten verzorgen we ruim vijftig opleidingen. De Universiteit Twente heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. 

Binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente zijn ongeveer 700 medewerkers en ruim 1100 studenten betrokken bij onderwijs en onderzoek op de gebieden chemie, processen, materialen, optica en bio- en vloeistoffysica. De onderzoekers verrichten, veelal deel uitmakend van onderzoeksinstituten, onderzoek dat nationaal en internationaal in hoog aanzien staat. De faculteit werkt intensief samen met industriële partners en onderzoekers in binnen- en buitenland en verricht veel onderzoek voor externe opdrachtgevers en financiers. Een krachtige stimulans gaat uit van de vele jonge onderzoekers die als promovendus en postdoc innovatief onderzoek verrichten.

Kwaliteitszorgcoördinator Onderwijs
Klik hier om te solliciteren