HomeOnderzoekOutput & kwaliteitVisitaties en beoordelingen

Visitatierapporten Onderzoek

Kwaliteitszorg onderzoek

De Universiteit Twente vindt het belangrijk de kwaliteit van haar onderzoek periodiek te toetsen. Daarom wordt elke zes jaar door externe vakdeskundigen al het onderzoek dat plaatsvindt op de UT beoordeeld. Voor deze evaluaties wordt het nationale Strategic Evaluation Protocol (SEP) 2021-2027 gebruikt. De onderzoeksevaluaties kunnen in 4TU verband, in samenwerking met andere universiteiten of onderzoeksinstellingen in Nederland of zelfstandig plaatsvinden. 

De beoordeling vindt plaats door een internationaal samengestelde commissie van vooraanstaande vakgenoten op basis van drie criteria: research quality, relevance to society en viability. Daarnaast geeft de commissie een kwalitatief oordeel over het beleid op het gebied van open science, promovendibeleid en opleidingen, academische cultuur en personeelsbeleid. De beoordeling komt tot stand op basis van een zelfstudie van de eenheid en een locatiebezoek door de commissie.

De UT zet in op het handhaven en verbeteren van de hoge kwaliteit van haar onderzoeksactiviteiten. Hiervoor heeft de UT onderzoekskwaliteitsmanagement processen en voert zij periodieke evaluaties uit. De UT heeft een onderzoeksevaluatie protocol in lijn met en in aanvulling op het nationale SEP. 

De evaluatiecommissie brengt verslag uit aan het College van Bestuur van de universiteit. Hieronder tref je de rapporten aan van de meeste recente onderzoeksvisitaties die aan de UT zijn uitgevoerd: 

Disciplinaire visitaties