Zie Output & kwaliteit

Visitatierapporten Onderzoek

Kwaliteitszorg onderzoek

De Universiteit Twente vindt het belangrijk de kwaliteit van haar onderzoek periodiek te toetsen. Daarom wordt elke zes jaar door externe vakdeskundigen al het onderzoek dat plaatsvindt op de UT beoordeeld. Voor deze evaluaties wordt het Standard Evaluation Protocol (SEP 2015-2021) van de KNAW, NWO en VSNU gebruikt. De disciplinaire onderzoeksevaluaties kunnen in 4TU verband, in samenwerking met andere universiteiten of onderzoeksinstellingen in Nederland of zelfstandig plaatsvinden. 

De beoordeling vindt plaats door een internationaal samengestelde commissie van vooraanstaande vakgenoten op basis van drie criteria: research quality, relevance to society en viability. De commissie kent voor elk van deze criteria een cijfer toe op een schaal van één tot vier, waarbij één het hoogst haalbare cijfer is.

Daarnaast geeft de commissie een kwalitatief oordeel over het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit en de PhD programma's. De beoordeling komt tot stand op basis van een zelfstudie van de discipline en een locatiebezoek door de commissie.

De evaluatiecommissie brengt verslag uit aan het College van Bestuur van de universiteit. Hieronder tref je de rapporten aan van de meeste recente onderzoeksvisitaties die aan de UT zijn uitgevoerd: 

Disciplinaire visitaties

Instituutsevaluaties

Naast disciplinaire onderzoeksevaluaties voert de Universiteit Twente ook elke zes jaar instituutsevaluaties uit. Voor dergelijke visitaties wordt gebruik gemaakt van een UT-protocol, die gedeeltelijk gebaseerd is op het SEP 2015-2021. Hieronder tref je de rapporten aan van de meeste recente instituutsvisitaties die aan de UT zijn uitgevoerd: 

Planning kwaliteitszorg

De planning van de onderzoekvisitaties aan de Universiteit Twente is als volgt:

Discipline

Eerstvolgende visitatieperiode

Industrial Engineering and Business Information Systems (IEBIS)

2010-2015

Natuurkunde

2010-2015

Biomedische Technologie

2010-2015

Industrial Engineering

2010-2015

Civiele techniek

2011-2016

Psychologie

2011-2016

Electrical Engineering / Elektrotechniek

2011-2016

Filosofie

2012-2017

Onderwijskunde

2012-2017

Mechanical Engineering / Werktuigbouwkunde

2013-2018

Politicologie

2013-2018

Dynamics and Governance of Science, Technology and Innovation (STIS)

2014-2019

Communicatiewetenschappen

2014-2019

Bestuurskunde

2014-2019

Geo-informatie en aardobservatie

2014-2019

Informatica

2015-2020

Chemical Engineering

2015-2020

Wiskunde

2015-2020

Management of Innovation and Entrepreneurship (MIEn)

2015-2020