Dr. Maaike Endedijk

zelfsturend professioneel leren op de werkvloer

"Het grappige is dat ik weliswaar op de afdeling onderwijskunde werk, maar dat mijn eigenlijke werk niet gericht is op het onderwijs zoals dat wordt gegeven op scholen of universiteiten", zegt Maaike Endedijk, Adjunct Hoogleraar in Professional Learning in Organizations en vakgroepvoorzitter van de afdeling onderwijskunde. "Mijn belangrijkste onderzoekslijn is gericht op zelfsturend professioneel leren op de werkvloer, zowel op individueel als op teamniveau.

"Het is mijn ambitie is met innovatieve meettechnieken, zoals sensortechnologie en mobiele apps, meer inzicht te krijgen in de black box van werkplekleren." De Adjunct Hoogleraar legt uit: "Deze nieuwe technologieën stellen mij in staat om onderzoek te doen en bij te dragen aan een beter begrip van de dynamiek, de voorspellers en de resultaten van deze leerprocessen. Dit beschrijvende en verklarende onderzoek is het uitgangspunt voor het ontwikkelen van interventies ter ondersteuning van het leren op de werkvloer van professionals en het faciliteren van continu leren. Het grootste deel van mijn onderzoek vindt plaats in de gezondheids- en technologiesector, waarbij ik zowel kijk naar huidige werknemers als studenten tijdens de overgang van (hoger) onderwijs naar de arbeidsmarkt.”

Maaike Endedijk

Leren op en van het werk is de ultieme drijfveer voor innovatie

Maaike Endedijk

Zelfsturend leren is de kern van al haar onderzoek, zegt Endedijk. "De belangrijkste vraag is hoe technologie de beste ondersteuning kan bieden voor zelfsturend leren. Leren op en van het werk is de ultieme drijfveer voor innovatie. We weten wel iets van werkplekleren, maar bij lange na niet genoeg om een methode te ontwikkelen die continu professioneel leren ondersteunt. Ik verbind mijn onderzoek met de dagelijkse praktijk en geef werknemers en organisaties feedback, zodat zij ook leren van deelname aan een project. In het project Bridge the gap! over de transitie van bèta-studenten naar de technische arbeidsmarkt, geven we (aankomende) technische professionals inzicht in hun eigen professionele identiteit. Bedrijven en organisaties raadplegen ons om meer te weten te komen over hun teams en wat voor soort medewerkers ze in dienst moeten nemen en hoe ze met hen moeten omgaan zodat ze zich thuis voelen en goed presteren. En medewerkers krijgen inzicht in hun eigen identiteit en de manier waarop ze in teamverband functioneren. De gegevens gebruiken wij weer om de mechanismen te begrijpen waarom sommige studenten wel, maar ook grote groepen niet kiezen voor een carrière in de techniek.”  

onderwijs

Endedijk is docent van de cursus Reguation and facilitation of workplace learning, die deel uitmaakt van het MSc Educational Science & Technology programma. "In deze cursus doen we wat ik het liefste doe: verschillende theorieën bespreken als basis voor praktische oplossingen om het leren op de werkplek te vergemakkelijken. Studenten bezoeken bedrijven, analyseren het bedrijfscurriculum en geven gefundeerd advies over het faciliteren van leren op de werkplek. Daarnaast heeft Endedijk ook de minor-module Professioneel Leren in Organisaties opgezet. "In deze module treden studenten uit verschillende disciplines op als een adviesteam om een uitdaging van een organisatie met betrekking tot professioneel leren aan te gaan. Naast deze formele cursussen begeleid ik ook studenten tijdens hun afstudeerproject.”

Over Maaike Endedijk

Maaike Endedijk werkt als Adjunct Hoogleraar Professioneel leren in Organisaties bij de afdeling Onderwijskunde. Haar belangrijkste onderzoeksinteresse is in zelfsturend professioneel leren op de werkvloer, met een focus op de technologie-, gezondheids- en onderwijssector. In haar onderzoeksprojecten ontwikkelt ze innovatieve meettechnieken (o.a. met behulp van sensortechnologie) om individuele en team leerprocessen te begrijpen en te verbeteren. Daarnaast bestudeert ze ook het leren en de professionele identiteitsontwikkeling van studenten in de overgang van onderwijs naar werk.. Ze is docent in het programma Educational Science & Technologie.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.