Restitutie collegegeld en rekenvoorbeelden

Restitutie collegegeld bij uitschrijven

Restitutie collegejaar 2021-2022

Uitschrijving per

Restitutie datum

1 oktober en 1 november  

7 december 2021

1 december* en 1 januari  

8 februari 2022

1 februari* en 1 maart  

5 april 2022

1 april en 1 mei  

7 juni 2022 Wegens technische reden wordt de restitutie tussen 8 en 17 juni uitbetaald

1 juni  

4 augustus 2022

Restitutie collegejaar 2022-2023

Uitschrijving per

Restitutie datum

1 oktober en 1 november  

6 december 2022

1 december* en 1 januari  

7 februari 2023

1 februari* en 1 maart

4 april 2023

1 april en 1 mei

1 juni 2023

1 juni  

1 augustus 2023


*Een betalingstermijn beslaat een betaling van 2.4 maand. Dat wil zeggen dat bij uitschrijving per 1 december en 1 februari nog niet het volledige collegegeld is voldaan wanneer je in termijnen betaalt. Schrijf je je uit per 1 december of 1 februari, en heb je betaald middels een automatische incasso, dan dien je nog een klein gedeelte van het collegegeld te voldoen door het bedrag over te maken middels eigen betaling door eenmalige overschrijving. Zie onderstaande rekenvoorbeelden voor meer duidelijkheid.

Doe je je uitschrijfverzoek in de inningsmaanden (september, november, januari, maart en mei) vóór de 15e van de maand, dan kunnen we deze op tijd verwerken, zodat er geen (volledige) termijn wordt geïnd. Wanneer je je uitschrijft na de 15e van de maand, wordt een volledige termijn geind en kom je in aanmerking voor restitutie. 

Rekenvoorbeelden restitutie / nog te betalen bedragen

Betaalwijze automatische incasso

Je betaalt het wettelijk collegegeld en je wordt uitgeschreven per 1 oktober. Je hebt op dat moment de eerste termijn betaald.

Je betaalt het wettelijk collegegeld en je wordt uitgeschreven per 1 december. Je hebt op dat moment de eerste termijn (2.4 maand) betaald en bent nog een deel (0.6 maand) verschuldigd.

Je betaalt het wettelijk collegegeld en je wordt uitgeschreven per 1 februari. Je hebt op dat moment 2 termijnen (4.8 maand) betaald en bent nog een deel (0.2 maand) verschuldigd.

Je betaalt het instellingscollegegeld voor een technische bachelor en je wordt uitgeschreven per 1 mei. Je hebt op dat moment 4 termijnen betaald.

Betaalwijze eenmalige incasso en ineens betaling

Je betaalt het wettelijk collegegeld. Je wordt uitgeschreven per 1 maart.

Je betaalt het instellingscollegegeld voor een technische master. Je wordt uitgeschreven per 1 mei.

restitutie van de application fee

De application fee is alleen van toepassing op studenten met een buitenlandse vooropleiding die een Master volgen aan EEMCS.
- Studenten die een aanmelding hebben gedaan voor september 2021: De UT start het restitutieproces uiterlijk eind oktober 2021. Afhankelijk van de bank en het land waarin de ontvangende bank is gelokaliseerd, kan het enige tijd duren voor het daadwerkelijk op de rekening staat.
- Studenten die een aanmelding hebben gedaan voor februari 2022: De UT start het restitutieproces uiterlijk eind maart 2022. Afhankelijk van de bank en het land waarin de ontvangende bank is gelokaliseerd, kan het enige tijd duren voor het daadwerkelijk op de rekening staat.