Collegegeld voor bachelor en (pre-)master

Wat betaal je per jaar aan collegegeld voor een opleiding aan de UT?

Als je gaat studeren aan een universiteit, dan moet je collegegeld betalen. Er zijn twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Klik hieronder om te weten wat je betaalt aan collegegeld.

Master februari-instroom

Start je per februari, dan loopt jouw eerste studiejaar van februari tot en met augustus. Wanneer je in februari instroomt, betaal je daarom in eerste instantie een bedrag voor de periode van 1 februari t/m 31 augustus, 7 maanden. De genoemde bedragen voor de februari-instroom zijn dan ook 7/12 van het jaarbedrag. Vervolgens betaal je vanaf september weer voor een heel studiejaar, ofwel de tarieven voor de septemberinstroom het opvolgende jaar.

WETTELIJK TARIEF

1 februari - 31 augustus

2023-2024

2024-2025

Voltijd

€ 1.349,83

€ 1.475,83

Deeltijd

€  987,58

€ 1.079,75

INSTELLINGSTARIEF

1 februari - 31 augustus

1 februari 2024

1 februari 2025

Voltijd Bèta*

€ 9.770,84

€ 9.916,66

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 8.166,67

€ 8.312,50

Op welke manieren kan ik collegegeld betalen?

Via Studielink kun je aangeven hoe je het collegegeld gaat betalen. Er zijn 4 mogelijkheden om je collegegeld te voldoen: 

 1. Betaling via (digitale) machtiging in 5 termijnen
 2. Betaling via (digitale) machtiging in 1 keer
 3. Eigen betaling door eenmalige overschrijving
 4. Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Heb je een betaalwijze opgegeven en wil je deze wijzigen, of wil je jouw rekeningnummer wijzigen, dan kun je hiervoor het wijzigingsformulier invullen en afgeven bij Student Services.

Wordt mijn application fee terugbetaald?

De application fee is alleen van toepassing op studenten met een buitenlandse vooropleiding die een master volgen aan de faculteit EEMCS en/of ET. De application fee wordt niet meer terugbetaald als je je vanaf het instroommoment september 2023 voor het eerst aanmeldt. 

Heb je je bij een eerder instroommoment (september 2021, 2022 en/of februari 2022, 2023) aangemeld voor een opleiding waar je nu mee gaat beginnen, dan kun je contact op nemen met Student Services.

Krijg ik geld terug bij uitschrijving?

Doe dan een uitschrijfverzoek via Studielink. Doe dit in de maand dat je met je studie wilt stoppen. Het kan uiterlijk tot 31 mei. Uitschrijfverzoeken die later ontvangen worden, worden niet verwerkt. Zorg dus dat je op tijd bent!

Je krijgt 1/12e van het collegegeld terug voor elke maand die je eerder gestopt bent voor het einde van het collegejaar. Stop je in juni, juli of augustus, dan krijg je die maanden niet terug.

Als je in aanmerking komt voor restitutie, wordt dit automatisch teruggestort. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat het geld daadwerkelijk op jouw rekening staat. Meer informatie en de exacte restitutiedata zijn te vinden op onze restitutiepagina.

VOORBEELDEN TERUGGAVE COLLEGEGELD

Doe je je uitschrijfverzoek in de inningsmaanden (september, november, januari, maart en mei) vóór de 15e van de maand, dan kunnen we deze op tijd verwerken, zodat er geen (volledige) termijn wordt geïnd. Wanneer je je uitschrijft na de 15e van de maand, wordt een volledige termijn geind en kom je in aanmerking voor restitutie. 

Heb je vragen over collegegeld?

Hieronder geven we toelichting op veel voorkomende vragen en antwoorden, en specifieke uitzonderingssituaties. 

 • Welk soort collegegeld moet ik betalen?

  WETTELIJK COLLEGEGELD 

  Je betaalt het wettelijk collegegeld als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • Je gaat je inschrijven of bent ingeschreven bij een opleiding aan een hogeschool (hbo) of universiteit.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een ander EU/EER-land1, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Suriname, of je hebt een specifieke Nederlandse verblijfsvergunning die in aanmerking komt.
  • Aan het begin van het studiejaar heb je nog geen vergelijkbaar diploma behaald. Dus, als je je inschrijft voor een bachelor, mag je geen bachelor-diploma hebben.

  Voor een aantal categorieën wordt een uitzondering gemaakt. Je betaalt nooit meer dan het wettelijk collegegeldtarief als je voldoet aan de eerste twee genoemde voorwaarden voor wettelijk tarief en:

  • je al wel een (bachelor- of master)graad hebt behaald, maar je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van gezondheidszorg2 volgt en daarbij niet eerder een opleiding in de gezondheidszorg2 of een lerarenopleiding3 hebt gevolgd.  
  • je al wel een of meerdere (bachelor- of master)graden hebt behaald, maar je een lerarenopleiding3 volgt. Bij het volgen van een lerarenopleiding heb je altijd recht op het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief.
  • je de tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken hebt gevolgd.

  INSTELLINGSCOLLEGEGELD 

  Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, betaal je instellingscollegegeld. 

  België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië of Zweden.

  Voor de Universiteit Twente zijn dat de Bacheloropleidingen Gezondheidswetenschappen en Klinische Technologie (Technische Geneeskunde).

  De Universiteit Twente biedt geen lerarenopleidingen op Bachelorniveau aan.

 • Wat betaal ik voor een pre-master?

  Voor de pre-master betaal je een vast bedrag afhankelijk van de lengte van de pre-master. Je betaalt een vergoeding per EC.
  Studiejaar: 2023-2024    Vergoeding per EC: € 38,57
  Studiejaar: 2024-2025    Vergoeding per EC: € 42,17
  De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je pre-master.

  • Voorbeelden

   Ga je een pre-master van 30 EC volgen, dan betaal je € 42,17 x 30 EC = € 1.265,10
   Ga je een pre-master van 45 EC volgen, dan betaal je € 42,17 x 45 EC = € 1.897,65

  • Voorwaarden
   • Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een pre-masterinschrijving ongeacht je nationaliteit.
   • Je betaalt in één keer en vooraf een vergoeding voor je gehele pre-master programma.
   • Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen:
         - Een eenmalige machtiging (in één termijn, niet mogelijk voor startmaand februari)
         - Een eigen overboeking
   • Je hebt geen recht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij uitschrijving van je pre-masterprogramma.
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor halvering van het collegegeld?

  Vanaf het studiejaar 2024-2025 (per 1 september 2024) wordt de halvering van het collegegeld stopgezet. Voor meer informatie, veelgestelde vragen en een infographic, kun je kijken op de pagina van de Rijksoverheid.

 • Hoeveel betaal ik als ik een tweede bachelor of master wil volgen?

  Bachelor

  Als je in Nederland al een bachelorgraad, een mastergraad, een doctoraal of ingenieursdiploma hebt behaald, betaal je voor de tweede bacheloropleiding het instellingstarief. Er is een uitzondering op bovenstaande regel: als je met een tweede studie begint ten tijde van je eerste studie.

  De wet maakt op deze regel een uitzondering voor studenten die voor het afronden van een eerste opleiding zijn gestart met een andere opleiding en deze ononderbroken volgen. Je begint dus met een tweede studie ten tijde van je eerste studie. Als je ononderbroken een tweede studie gaat volgen die gestart is tijdens een eerste studie ben je voor je tweede studie vrijgesteld van collegegeld gedurende je inschrijving voor de eerste studie. Na uitschrijving van je eerste studie betaal je voor je tweede (ononderbroken) studie het wettelijke collegegeld als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

  Master

  Het wettelijke tarief geldt alleen voor een eerste masteropleiding. Je dient dan ook te voldoen aan de geldende eisen voor het wettelijke tarief. Als je in Nederland al een bachelorgraad, een mastergraad, een doctoraal of ingenieursdiploma hebt behaald, betaal je voor de tweede masteropleiding het instellingstarief. Er zijn twee uitzonderingen op bovenstaande regel:

  • Een tweede studie beginnen ten tijde van je eerste studie

   De wet maakt op deze regel een uitzondering voor studenten die voor het afronden van een eerste opleiding zijn gestart met een andere opleiding en deze ononderbroken volgen. Je begint dus met een tweede studie ten tijde van je eerste studie. Als je ononderbroken een tweede studie gaat volgen die gestart is tijdens een eerste studie ben je voor je tweede studie vrijgesteld van collegegeld gedurende je inschrijving voor de eerste studie. Na uitschrijving van je eerste studie betaal je voor je tweede (ononderbroken) studie het wettelijke collegegeld als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

  • Tweede master aan de UT tegen instellingstarief gelijk aan wettelijk tarief

   UT-studenten die bij de eerste masteropleiding in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief betalen voor hun tweede masteropleiding een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief. De voorwaarden om een tweede masteropleiding aan de Universiteit Twente te doen voor een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief luiden als volgt:

   • De regeling geldt uitsluitend voor tweede masteropleidingen;
   • De regeling geldt uitsluitend voor studenten die niet langer dan 3 studiejaren geleden hun eerste masteropleiding hebben afgerond;
   • De regeling geldt voor successievelijk studeren in bekostigd onderwijs, wat betekent aansluitend of met een tussenpose (dus niet parallel);
   • De regeling geldt uitsluitend voor studenten die voor de eerste master in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief (in het algemeen zijn dit EER-studenten en non-EER-studenten die al recht hadden op wettelijk tarief);
   • De regeling geldt uitsluitend voor studenten die hun eerste master ook op de UT hebben gevolgd en afgerond;
   • Een uitzondering op de regel is het volgen van een extra lerarenopleiding binnen de UT.
 • Kom ik in aanmerking voor een overgangsregeling instellingstarieven?
 • Ik ben extraneus. Wat betaal ik?

  Bij een inschrijving als Extraneus heb je het recht om tentamens en examens af te leggen. Je staat daarbij niet in het recht om colleges te volgen, begeleiding te ontvangen en gebruik te maken van studentenvoorzieningen. Tevens heb je geen recht op studiefinanciering of op restitutie op het betaalde examengeld. 


  2022-2023

  2023-2024

  Extraneus

  € 1.345

  € 1.409