Collegegeld voor bachelor en (pre-)master

Wat moet je per jaar aan collegegeld betalen voor een bachelor- of masteropleiding aan de UT?

Bachelor

Binnen de collegegeldtarieven voor de bacheloropleidingen maken we onderscheid tussen het wettelijk collegegeldtarief en het instellingstarief. Het wettelijk collegegeld is lager dan het instellingstarief. Wanneer je over de Nederlandse nationaliteit beschikt en direct van het vwo naar de universiteit doorstroomt betaal je over het algemeen het lagere wettelijke tarief. Je betaalt het instellingstarief wanneer je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief.

Wettelijk Collegegeld

Over het algemeen geldt dat wanneer je voor het eerst gaat studeren en de Nederlandse nationaliteit hebt, je het wettelijke collegegeld betaalt. De overheid stelt dit tarief jaarlijks vast en is voor alle onderwijsinstellingen gelijk.

Overzicht wettelijk collegegeldtarief bacheloropleidingen


2023-2024 (sep-aug)

2024-2025 (sep-aug)

Alle bacheloropleidingen, m.u.v. University College Twente

€ 2.314 per jaar

€ 2.530 per jaar

University College Twente (ATLAS)

€ 4.628 per jaar

€ 5.060 per jaar

Instellingscollegegeld

Voldoe je niet aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je je inschrijft voor een opleiding waar je al eerder een graad voor hebt behaald of omdat je een bepaalde nationaliteit hebt, dan betaal je het instellingstarief. Dit tarief en alle details en uitzonderingen vind je op de website van Student Services

September instroom 

1 september - 31 augustus

2023-2024

2024-2025

Voltijd Bèta*

€ 12.750

€ 12.875

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 9.500

€  9.625

Voltijd opleiding ATLAS  

€ 15.064

€ 15.405

Tarieven 2025-2026

De tarieven voor studiejaar 2025-2026 worden verhoogd met de reguliere jaarlijkse verhoging van € 125 (Bachelor) of € 250 (Master).

 • *Toelichting Bèta & Alfa-Gamma

  Bèta opleidingen:

  • Advanced Technology
  • Applied Mathematics
  • Business Information Technology
  • Biomedische Technologie
  • Civil Engineering
  • Creative Technology
  • Electrical Engineering
  • Industrial Design Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Scheikundige Technologie
  • Technical Computer Science
  • Technische Bedrijfskunde
  • Technische Geneeskunde (decentrale lotingstudie)
  • Technische Natuurkunde

  Alfa-Gamma opleidingen:

  • Communicatiewetenschap
  • Management Society and Technology 
  • Gezondheidswetenschappen
  • International Business Administration
  • Psychology
 • Toelichting over het vaststellen van de instellingstarieven

  Studenten komen niet in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

  Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

  Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.

Uitzonderingstarieven

Voor een aantal situaties gelden uitzonderingen op het collegegeldtarief.

Korting op het collegegeld voor eerstejaars bachelorstudenten

Per studiejaar 2018-2019 is het wetvoorstel korting op het collegegeld ingevoerd voor eerstejaars bachelorstudenten. Bekijk hier of de korting van het collegegeld op jou van toepassing is, aan welke voorwaarden je dient te voldoen en wat het collegegeld bedraagt.

Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven

In het studiejaar 2019-2020 worden de instellingstarieven eenmalig extra verhoogd, naast de jaarlijkse reguliere verhoging. Universiteit Twente wil studenten die voor 2019-2020 zijn gestart met een Bachelor- of Masteropleiding hierin tegemoet komen. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. Voorwaarden waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling en de bijbehorende collegegeldtarieven voor komende studiejaren, vind je hier

Master

Binnen de collegegeldtarieven voor de masteropleidingen maken we onderscheid tussen het wettelijk collegegeldtarief en het instellingstarief. Wanneer je over de Nederlandse nationaliteit beschikt en voor het eerst een masteropleiding gaat doen betaal je over het algemeen het lagere wettelijke tarief. Je betaalt het instellingstarief wanneer je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief.

wettelijk collegegeldtarief

Septemberinstroom

1 september - 31 augustus

2023-2024

2024-2025

Voltijd

€ 2.314

€ 2.530

Deeltijd

€ 1.693

€ 1.851

Februari-instroom

Start je per februari, dan loopt jouw eerste studiejaar van februari tot en met augustus. Wanneer je in februari instroomt, betaal je daarom in eerste instantie een bedrag voor de periode van 1 februari t/m 31 augustus, 7 maanden. De genoemde bedragen voor de februari-instroom zijn dan ook 7/12 van het jaarbedrag. Vervolgens betaal je vanaf september weer voor een heel studiejaar, ofwel de tarieven voor de septemberinstroom het opvolgende jaar.

1 februari - 31 augustus

2023-2024

2024-2025

Voltijd

€ 1.349,83

€ 1.475,83

Deeltijd

€  987,58

€ 1.079,75

instellingstarief collegegeld

September instroom

1 september - 31 augustus

2023-2024

2024-2025

Voltijd Bèta*

€ 16.750

€ 17.000

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 14.000

€ 14.250

Februari-instroom

1 februari - 31 augustus

1 februari 2024

1 februari 2025

Voltijd Bèta*

€ 9.770,84

€ 9.916,66

Voltijd Alfa-Gamma*

€ 8.166,67

€ 8.312,50

Tarieven 2025-2026

De tarieven voor studiejaar 2025-2025 worden verhoogd met de reguliere jaarlijkse verhoging van €125 (bachelor) of €250 (master).

 • Toelichting Bèta & Alfa-Gamma

  Bèta opleidingen:

  • Applied Mathematics
  • Applied Physics
  • Biomedical Engineering
  • Business Information Technology
  • Chemical Engineering
  • Civil Engineering and Management
  • Computer Science
  • Construction Management and Engineering
  • Educatie en Communicatie in de Betawetenschappen
  • Electrical Engineering
  • Embedded Systems
  • Industrial Design Engineering
  • Industrial Engineering and Management
  • Interaction Technology
  • Internet Science and Technology
  • Mechanical Engineering
  • Nanotechnology
  • Spatial Engineering
  • Sustainable Energy Technology
  • Systems and Control
  • Technical Medicine

  Alfa-Gamma opleidingen:

  • Business Administration
  • Communication Science
  • Educatie in de Mens-en Maatschappijwetenschappen
  • Educational Science and Technology
  • Environmental and Energy Management
  • European Studies
  • Health Sciences
  • Leraar VHO in Mens- en Maatschappijwetenschappen
  • Philosophy of Science, Technology and Society
  • Psychology
  • Public Administration

Toelichting over het vaststellen van de instellingstarieven

Studenten komen niet in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.

Uitzonderingstarieven master

Voor een aantal situaties geldt een uitzondering op het collegegeldtarief.

Lerarenopleiding tegen instellingstarief ter hoogte van wettelijk tarief

Per studiejaar 2019-2020 geldt dat elke lerarenopleiding binnen de UT het recht geeft op instellingstarief ter hoogte van wettelijk tarief ongeacht het aantal eerder behaalde graden. Mits de student voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk tarief zie artikel 2.5.2.1.1 en 2.5.2.1.2 van de inschrijvingsregeling.

Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven

In het studiejaar 2019-2020 worden de instellingstarieven eenmalig extra verhoogd, naast de jaarlijkse reguliere verhoging. Universiteit Twente wil studenten die voor 2019-2020 zijn gestart met een Bachelor- of Masteropleiding hierin tegemoet komen. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. Voorwaarden waaraan je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling en de bijbehorende collegegeldtarieven voor komende studiejaren, vind je hier

Pre-mastertarieven

Voor de pre-master betaal je een vast bedrag afhankelijk van de lengte van de pre-master. 
Je betaalt een vergoeding per EC.
Studiejaar: 2023-2024    Vergoeding per EC: € 38,57
Studiejaar: 2024-2025    Vergoeding per EC: € 41,17
De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je pre-master.

Voorbeelden

Ga je een pre-master van 30 EC volgen, dan betaal je € 38,57 x 30 EC = € 1.157,10
Ga je een pre-master van 45 EC volgen, dan betaal je € 38,57 x 45 EC = € 1.735,65

Voorwaarden

Extraneus

Bij een inschrijving als Extraneus heb je het recht om tentamens en examens af te leggen. Je staat daarbij niet in het recht om colleges te volgen, begeleiding te ontvangen en gebruik te maken van studentenvoorzieningen. Tevens heb je geen recht op studiefinanciering of op restitutie op het betaalde examengeld. Meer informatie met betrekking tot Extraneus vind je op deze pagina.


2023-2024

2024-2025

Extraneus

€ 1.409

€ 1.541

Bewijs Betaald Collegegeld

Wanneer je als student aan een andere Nederlandse universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het wettelijk tarief hebt betaald, wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een Bewijs Betaald Collegegeld geaccepteerd.

Als je als student bij een andere Nederlandse Universiteit of hogeschool bent ingeschreven en daar het instellingstarief hebt betaald, kun je als student niet met een bewijs betaald collegegeld ingeschreven worden. Je moet als student opnieuw collegegeld betalen bij de Universiteit Twente.