Zie Collegegeld

Voorwaarden voor het mogen betalen van het wettelijk tarief

Voorwaarden voor het mogen betalen van het wettelijk tarief

Recht op betaling van het wettelijk tarief

Recht op betaling van het wettelijk tarief hebben studenten die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

- de student staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding aan een universiteit of hogeschool.
- de student de nationaliteit van één van de EU-landen1, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, of Suriname heeft (gezamelijk EER-landen genoemd). De student voldoet tevens aan de nationaliteitsvereiste als de student een familielid heeft van een in Nederland wonende EER-burger of als de student een verblijfsvergunning heeft op basis waarvan hij/zij in aanmerking komt voor studiefinanciering.
- de student heeft bij de aanvang van het studiejaar nog geen ander vergelijkbaar diploma behaald aan een bekostigde opleiding. Dus geen bachelordiploma indien de student zich inschrijft voor een bacheloropleiding en geen masterdiploma indien de student zich inschrijft voor een masteropleiding.

Voor een aantal categorieën wordt een uitzondering gemaakt. De student betaalt nooit meer dan het wettelijk collegegeldtarief indien men voldoet aan de eerste twee genoemde voorwaarden voor wettelijk tarief en:
- de student al wel een (bachelor- of master) graad heeft behaald, maar hij voor de eerste keer een opleiding op het gebied van gezondheidszorg2 volgt en daarbij niet eerder een opleiding in de gezondheidszorg2 of onderwijs3 heeft gevolgd.  
- de student al wel een of meerdere (bachelor- of master) graden heeft behaald, maar hij een lerarenopleiding3 volgt. Bij het volgen van een lerarenopleiding heeft een student altijd recht op het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief.
- de student de tweede opleiding is gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken heeft gevolgd.

Voldoe je dus niet aan deze twee eisen voor het wettelijk tarief, dan geldt voor jou het instellingstarief.

Collegegeldtarieven voor een 2e bachelor of een 2e master

Het wettelijke tarief geldt alleen voor een eerste Bachelor- en een eerste Masteropleiding. Je dient dan ook te voldoen aan de geldende eisen voor het wettelijke tarief. Als je na september 1991 in Nederland al een bachelorgraad, een mastergraad, een doctoraal of ingenieursdiploma hebt behaald, betaal je voor de tweede Bachelor- of Masteropleiding het instellingstarief.

Er zijn twee uitzonderingen op bovenstaande regel:

1. De wet maakt op deze regel een uitzondering voor studenten die voor het afronden van een eerste opleiding zijn gestart met een andere opleiding en deze ononderbroken volgen. Je begint dus met een tweede studie ten tijde van je eerste studie.
Als je ononderbroken een tweede studie gaat volgen die gestart is tijdens een eerste studie ben je voor je tweede studie vrijgesteld van collegegeld gedurende je inschrijving voor de eerste studie. Na uitschrijving van je eerste studie betaal je voor je tweede (ononderbroken) studie het wettelijke collegegeld als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

 • Voorbeeld 1

  Je staat op 1 september 2018 ingeschreven voor twee opleidingen aan de Universiteit Twente en in januari 2019 studeer je af voor je eerste opleiding. Dan ben je voor de tweede opleiding tot en met januari 2019 vrijgesteld van het betalen van collegegeld. Vanaf februari t/m augustus 2019 betaal je het wettelijke tarief voor je tweede opleiding (als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen) en voor het studiejaar 2019-2020 betaal je wettelijk tarief voor deze tweede opleiding.

 • Voorbeeld 2

  Je hebt in 2015-2016 een Bachelor diploma behaald en in collegejaar 2018-2019 start je aan de Universiteit Twente een tweede bachelor. Dan betaal je het instellingstarief. Dit geldt ook voor een tweede master opleiding.

  Uitzondering:
  Je schrijft je in voor een 2e opleiding, deze is op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg.

  Je hebt nog geen graad / diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg

  Wettelijk tarief

  Je hebt al wel een graad / diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg

  Instellingstarief

 • Voorbeeld 3

  Je hebt in 2012-2013 een Bachelor diploma behaald op het gebied van Techniek en in studiejaar 2018-2019 start je aan de Universiteit Twente een van de volgende opleidingen: B Gezondheidswetenschappen (B-GZW); B Klinische Technologie (Technische Geneeskunde) (B-TG). Dan betaal je het wettelijke tarief, als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

 • Voorbeeld 4

  Je hebt in 2012-2013 een Master diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg en in studiejaar 2018-2019 start je aan de Universiteit Twente een van deze opleidingen: M Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen; M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (M-ECB); M Technical Medicine (M-TM); M Health Sciences (M-HS), dan betaal je het instellingstarief. Dit geldt ook voor inschrijving in een van de andere Master opleidingen.

2. De UT maakt tevens een uitzondering op bovengenoemde regel wanneer je een tweede Master gaat volgen aan de UT. De voorwaarden hiervoor vindt je hieronder.

Tweede master tegen instellingstarief gelijk aan wettelijk tarief

Regeling per september 2019
UT-studenten die bij de eerste Masteropleiding in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief betalen voor hun tweede masteropleiding een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief. De voorwaarden om een tweede Masteropleiding aan de Universiteit Twente te doen voor een instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief luiden als volgt:

- De regeling geldt uitsluitend voor tweede Masteropleidingen;
- De regeling geldt uitsluitend voor studenten die niet langer dan 3 studiejaren geleden hun eerste Masteropleiding hebben afgerond;
- De regeling geldt voor successievelijk studeren in bekostigd onderwijs, wat betekent aansluitend of met een tussenpose (dus niet parallel);
- De regeling geldt uitsluitend voor studenten die voor de eerste Master in aanmerking kwamen voor het wettelijk tarief (in het algemeen zijn dit EER-studenten en non-EER-studenten die al recht hadden op wettelijk tarief);
- De regeling geldt uitsluitend voor studenten die hun eerste Master ook op de UT hebben gevolgd en afgerond;
- Een uitzondering op de regel is het volgen van een extra lerarenopleiding binnen de UT.

1 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië of Zweden

2 Voor de Universiteit Twente zijn dat de volgende Bacheloropleidingen: Gezondheidswetenschappen en Klinische Technologie (Technische Geneeskunde) en de volgende Master-opleidingen: Technical Medicine en Health Sciences.

3 Voor de Universiteit Twente zijn dat de volgende Master-opleidingen: Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen en Educatie en Communicatie in de Betawetenschappen