Via Studielink kun je aangeven hoe je het collegegeld gaat betalen.  
Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

 1. Betaling via (digitale) machtiging in vijf termijnen
 2. Betaling via (digitale) machtiging in één keer (alleen mogelijk bij september-instroom)
 3. Eigen betaling door eenmalige overschrijving
 4. Bewijs betaald collegegeld

LET OP: Nederlandse wetgeving eist dat non-EER studenten het collegegeld in een keer vooraf betalen. Ga naar deze website voor meer informatie

Heb je een betaalwijze opgegeven en wil je deze wijzigen, of wil je jouw rekeningnummer wijzigen, dan dien je hiervoor het wijzigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en af te geven bij Student Services.

1. Betaling via (digitale) machtiging in vijf termijnen

De inningen van de machtiging vinden vijf keer per jaar plaats.
De incassodata voor studiejaar 2020/2021 zijn:

 • 30 september 2020
 • 30 november 2020
 • 29 januari 2021
 • 31 maart 2021
 • 31 mei 2021

Bij deze vorm van betaling wordt bij de eerste inning eenmalig een bedrag van € 24,00 administratiekosten geïnd. Wil je weten welk bedrag je per termijn betaalt, klik hier.

Schrijf je je in per 1 februari 2021, dan betaal je het collegegeld in twee termijnen, namelijk die in maart en mei.

Via Studielink kun je de digitale machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale machtiging dien je in het bezit te zijn van een Europese IBAN en moet je bank zijn aangesloten op SEPA. Als iemand anders de machtiging digitaal ondertekent, dan dient deze persoon ook in het bezit te zijn van een Europese IBAN, die aangesloten is op SEPA, én dient de persoon een eigen DigiD hebben.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen, neem dan contact op met Student Services via het online contactformulier. Vergeet niet om je studentnummer te vermelden.

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.
Een student die is uitgeschreven op grond van het niet voldoen van zijn collegegeld in een eerder collegejaar, kan niet meer deelnemen aan een betaling met behulp van een incasso, ook niet in volgende collegejaren.

2. Betaling via (digitale) machtiging in één keer

Deze betaalwijze is alleen mogelijk bij inschrijving per 1 september. Bij inschrijving per 1 september 2020 vindt de inning van de eenmalige machtiging plaats op 30 september 2020. Voor deze vorm van betaling worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Bij een inschrijving per 1 februari of doorstroom gedurende het collegejaar kun je niet kiezen voor een eenmalige incasso.

Via Studielink kun je de digitale machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Om gebruik te kunnen maken van de digitale machtiging dien je in het bezit te zijn van een Europese IBAN en moet je bank zijn aangesloten op SEPA. Als iemand anders de machtiging digitaal ondertekent, dan dient deze persoon ook in het bezit te zijn van een Europese IBAN, die aangesloten is op SEPA, én dient de persoon een eigen DigiD hebben.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen, neem dan contact op met Student Services via het online contactformulier. Vergeet niet om je studentnummer te vermelden.

3. Eigen betaling door eenmalige overschrijving

Via Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘Betaling via onderwijsinstelling’. Daarnaast dien je zelf te regelen dat het volledige collegegeld wordt overgemaakt t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam, geboortedatum en studentnummer.

Het bedrag dient vóór 1 september 2020 binnen te zijn op IBAN NL33ABNA0405323972 (BIC: ABNANL2A). Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Naam en adres bank:
ABN-AMRO Bank
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

4. Bewijs betaald collegegeld

Via Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘Betaling via onderwijsinstelling’. Ben je al aan een wo- of hbo-instelling ingeschreven als student, dan kun je bij de Universiteit Twente, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling of vermindering van het te betalen collegegeld krijgen. Je dient dan een officieel Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) te vragen bij de instelling waar je betaald hebt. Dit originele bewijs stuur je naar Student Services.

Vragen?

 1. Klik hier voor een stappenplan betalen per digitale machtiging.
 2. Voor alle vragen over herinschrijving en betalen via Studielink: Studielink VRAAGbaak