Uitschrijving

Je regelt je uitschrijving in Studielink. Als je na afstuderen direct wilt uitschrijven, doe een uitschrijfverzoek in de maand van afstuderen.

Pre-masterstudenten

Na uitschrijving aan de UT

Wanneer je niet meer bent ingeschreven aan de Universiteit Twente, dan heb je geen recht meer op studiefinanciering van DUO. Dit geldt voor het leenrecht, recht op OV en mogelijk een aanvullende beurs. Naast je uitschrijving via Studielink, dien jij zelf je studiefinanciering stop te zetten via Mijn DUO. In het geval je in een maand wel studiefinanciering ontving, maar niet ingeschreven bleek te staan, volgt er een schuld waarvan DUO je vraagt om die op korte termijn af te lossen. Neem bij verdere vragen hierover contact op met DUO.

Voorbeelden rondom uitschrijving

  1. Je doet op 1 september een uitschrijfverzoek in Studielink, je wordt per 1 oktober aan de UT uitgeschreven.
  2. Je studeert af op 31 oktober en wilt je inschrijving per 1 november beëindigen. Dan moet je in oktober een uitschrijfverzoek doen via Studielink.
  3. Je studeert af op 4 november en doet een uitschrijfverzoek op 1 december in Studielink. Je wordt dan uitgeschreven per 1 januari.
  4. Een uitschrijfverzoek in juni, juli of augustus, wordt niet gehonoreerd! Als je geen verzoek tot herinschrijving doet, loopt je inschrijving per 1 september van het volgende collegejaar van rechtswege af.