Uitschrijving

Uitschrijven en restitutie collegegeld

De belangrijkste informatie over uitschrijven:

Na uitschrijving aan de UT:

Voor meer informatie omtrent collegegeld/restitutie bij uitschrijven, klik hier

Voorbeelden m.b.t. uitschrijving

  1. Je doet op 1 september een uitschrijfverzoek in Studielink, je wordt per 1 oktober aan de UT uitgeschreven.
  2. Je studeert af op 31 oktober en wilt je inschrijving per 1 november beëindigen. Dan moet je in oktober een uitschrijfverzoek doen via Studielink.
  3. Je studeert af op 4 november en doet een uitschrijfverzoek op 1 december in Studielink. Je wordt dan uitgeschreven per 1 januari.
  4. Een uitschrijfverzoek in juni, juli of augustus, wordt niet gehonoreerd! Indien je geen verzoek tot herinschrijving doet, loopt je inschrijving per 1 september van het volgende collegejaar van rechtswege af.