Uitschrijven en restitutie collegegeld

De belangrijkste informatie over uitschrijven:

 • Regel je uitschrijving in Studielink.
 • Indien je na afstuderen direct wilt uitschrijven, doe een uitschrijfverzoek in de maand van afstuderen.
 • Je wordt uitgeschreven per 1ste van de maand volgend op je uitschrijfverzoek.
 • Je kunt nooit met terugwerkende kracht uitgeschreven worden.
 • Uitschrijfverzoeken in juni, juli en augustus worden niet in behandeling genomen en geven geen recht op teruggave collegegeld.
 • Indien je een uitschrijfverzoek doet per 1 december of 1 februari en je middels een automatische incasso betaalt, dien je nog een deel collegegeld bij te betalen, aangezien 1 termijn een periode van 2.4 maand beslaat en 2 termijnen een periode van 4.8 maand. Meer informatie en rekenvoorbeelden vind je op de website omtrent restitutie.
 • Ben je premaster student dan kun je na uitschrijving niet meer terugkomen om je studie af te ronden. Kijk voor meer informatie hierover op de premaster website.
 • Als premaster student heb je bij uitschrijving geen recht op teruggave vergoeding.

Na uitschrijving aan de UT:

 • Wordt je ICT account 28 dagen na uitschrijving afgesloten. Dit is mede om je privacy te waarborgen. Zorg dat je emails en documenten tijdig elders worden opgeslagen.
 • Vervalt ook je recht op studiefinanciering en/of OV-kaart. Voor meer informatie hierover of voor het stopzetten daarvan kijk op DUO.

Voor meer informatie omtrent collegegeld/restitutie bij uitschrijven, klik hier

Voorbeelden m.b.t. uitschrijving

 1. Je doet op 1 september een uitschrijfverzoek in Studielink, je wordt per 1 oktober aan de UT uitgeschreven.
 2. Je studeert af op 31 oktober en wilt je inschrijving per 1 november beëindigen. Dan moet je in oktober een uitschrijfverzoek doen via Studielink.
 3. Je studeert af op 4 november en doet een uitschrijfverzoek op 1 december in Studielink. Je wordt dan uitgeschreven per 1 januari.
 4. Een uitschrijfverzoek in juni, juli of augustus, wordt niet gehonoreerd! Indien je geen verzoek tot herinschrijving doet, loopt je inschrijving per 1 september van het volgende collegejaar van rechtswege af.