Halvering collegegeld

Voorwaarden voor het mogen betalen van het verlaagde wettelijk tarief

Voorwaarden voor één jaar aaneengesloten halvering collegegeld

Recht op één jaar (12 aaneengesloten maanden) halvering op het wettelijke tarief hebben studenten die voldoen aan alle onderstaande eisen:

Voorwaarden voor een tweede jaar aaneengesloten halvering collegegeld

Recht op een tweede jaar halvering op het wettelijk tarief hebben studenten die voldoen aan alle onderstaande eisen:

Voor meer informatie, veelgestelde vragen en een infographic, kun je kijken op de pagina van de Rijksoverheid.

Voorbeelden halvering collegegeld

Je hebt recht op 12 maanden (in het geval van het volgen van een lerarenopleiding, 24 maanden) aaneengesloten halvering van het collegegeld. Dit betekent dat wanneer je tussentijds stopt met de studie de kans bestaat dat wanneer je de studie hervat of kiest voor een nieuwe studie, je niet meer of voor minder maanden in aanmerking komt voor halvering van het collegegeld. Uit onderstaande voorbeelden blijkt wanneer je wel en wanneer je geen recht (meer) hebt op halvering van het collegegeld.

 • Voorbeeld 1: je hebt een eerdere inschrijving gehad aan een HO-instelling

  ·         Je hebt voor studiejaar 2018 (bijvoorbeeld per september 2016) een inschrijving gehad bij een (andere) HO-instelling
  ·         Deze inschrijving heeft maximaal een maand geduurd, want je hebt je direct weer uitgeschreven
  ·         Je hebt geen recht op halvering van het collegegeld, omdat je voor het studiejaar 2018-2019 een inschrijving hebt gehad bij een opleiding aan een HO-instelling

 • Voorbeeld 2: aaneengesloten bachelor studie

  ·         Je start per februari met een bachelor aan een onderwijsinstelling die je volgt tot aan september
  ·         per september stap je (ononderbroken) over naar een andere studie, eventueel naar een andere onderwijsinstelling en blijft de studie de rest van het jaar volgen
  ·         Je hebt dan recht op 12 maanden halvering van het collegegeld van februari tot en met januari

 • Voorbeeld 3: (tijdelijk) stoppen met je bachelor studie

  ·         Je start per september met een bachelor aan een onderwijsinstelling
  ·         Je stopt binnen 3 maanden, per 1 december, van hetzelfde studiejaar
  ·         Je meldt je het volgende studiejaar per september weer aan
  ·         Je komt in aanmerking voor 3 maanden halvering van het collegegeld van september tot en met november. De overige 9 aaneengesloten maanden volg je geen studie en heb je geen gebruik gemaakt van je recht op halvering van het collegegeld. Deze maanden neem je niet mee naar het nieuwe studiejaar en komen daarmee te vervallen

 • Voorbeeld 4: master lerarenopleiding

  ·         Je start per september 2021-2022* met een master lerarenopleiding  
  ·         Deze blijf je aaneengesloten volgen tot einde studie
  ·         Je hebt 24 maanden aaneengesloten recht op halvering van het collegegeld

 • Voorbeeld 5: overstap naar lerarenopleiding

  ·         Je start per september met een bacheloropleiding en rondt deze af na 3 jaar
  ·         Je start na je bachelor met een master lerarenopleiding
  ·         Je hebt eerst 12 maanden recht op halvering van het collegegeld tijdens de bacheloropleiding
  ·         Wanneer je start met je master lerarenopleiding heb je opnieuw recht op 12 maanden halvering van het collegegeld. In totaal heb je dan recht op 24 maanden halvering van het collegegeld. Je hebt dan geen recht op een tweede jaar halvering van het collegegeld tijdens het volgen van de lerarenopleiding. 

 • Voorbeeld 6: lerarenopleiding naast een andere opleiding

  ·         Je start per september 2021-2022* met een master lerarenopleiding en tegelijkertijd volg je een andere opleiding
  ·         Je hebt maar 12 maanden recht op halvering van het collegegeld, je verliest hierbij je recht op een tweede jaar halvering van het collegegeld

 • Voorbeeld 7: tijdelijk stoppen met je master lerarenopleiding

  ·         Je start in september met een lerarenopleiding en stopt per 1 februari van hetzelfde jaar
  ·         In september van het studiejaar daarop vervolg je jouw lerarenopleiding en rond deze af
  ·         Je hebt in totaal 17 maanden recht op halvering van het collegegeld, namelijk van september tot en met januari van het eerste jaar en gedurende de periode van september tot en met augustus in het tweede jaar. De 7 maanden van februari tot en met augustus in het eerste jaar heb je geen studie gevolgd, geen gebruik gemaakt van het recht op halvering van het collegegeld, waardoor deze maanden komen te vervallen. Deze maanden neem je niet mee naar het nieuwe studiejaar. 

*Een tweede jaar halvering voor de master lerarenopleiding kan pas per studiejaar 2021-2022 van kracht gaan. Je dient voorafgaand aan de master namelijk een bachelor af te ronden. Wanneer je de master start voor studiejaar 2021-2022 betekent dit dat je de bachelor voorafgaand aan de master vóór studiejaar 2018-2019 bent gestart, wat geen recht geeft op halvering van het collegegeld.

Tarieven halvering wettelijk collegegeld