HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenJaarverslag Erkennen en Waarderen 2022 gepubliceerd

Jaarverslag Erkennen en Waarderen 2022 gepubliceerd

Alle Nederlandse universiteiten werken samen aan een meer gespecificeerde erkenning en beloning van talent en carrièrepaden in het programma Erkennen & Waarderen. In het jaarverslag van Erkennen en Waarderen lees je de stappen en stapjes die in 2022 zijn gezet om deze cultuurverandering dichterbij te brengen.

Erkennen en Waarderen op de UT
Het landelijke programma is in 2020 gestart om de doelen van de position paper Ruimte voor ieders talent te realiseren. Binnen de UT wordt door het Recognition & Rewards team (RRteam) en HR stap voor stap gewerkt om de principes van Erkennen en Waarderen in alle processen en ondersteunend beleid te integreren. Kijk voor meer informatie op de topicpagina van Erkennen en Waarderen.