Zie Nieuws voor studenten

UT versoepelt norm voor BSA voor studenten in cohort 2020-2021

De Universiteit Twente versoepelt de norm voor het bindend studieadvies (BSA) voor de studenten die in 2020-2021 zijn gestart met hun opleiding. Het besluit is vandaag bekrachtigd door de Universiteitsraad. 

Samenvatting van het besluit:

  • De UT sluit zich aan bij de generieke versoepeling die is aangekondigd door de VSNU
  • De BSA-norm wordt daarom verlaagd van 45 naar 40 EC.
  • Opleidingen waar deze versoepeling, bijvoorbeeld door opleidingsspecifieke eisen, geen feitelijke versoepeling betekent, overleggen met hun opleidingscommissie (OLC) over een aanpassing die wel leidt tot een versoepeling in de lijn van de VSNU. Zij communiceren dit zelf richting hun studenten.
  • Deze versoepeling geldt alleen voor studenten die zijn ingestroomd in het studiejaar 2020-2021. Studenten die in het studiejaar 2019-2020 een uitgesteld BSA hebben gekregen vallen dus niet onder deze versoepeling.