HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsUT breidt leergang in Apeldoorn uit na succesvolle pilot

UT breidt leergang in Apeldoorn uit na succesvolle pilot

De leergang Digitale Transformatie van de Universiteit Twente, die wordt gegeven bij en in samenwerking met Achmea en de Belastingdienst, krijgt na de succesvolle pilot een vervolg. Onderzoekers van de UT helpen deze twee organisaties stappen te zetten op het vlak van digitalisering. De leergang is onderdeel van het Centrum Veiligheid en Digitalisering (CvD) in Apeldoorn, waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om een veilige digitale samenleving te creëren. Tientallen deelnemers zijn gestart met de nieuwe ronde.

UT-wetenschappers verzorgen binnen het CvD postdoctoraal onderwijs en onderzoek in vier vakgebieden: business en IT, data en ethiek, data science en security. De deelnemers van Achmea en de Belastingdienst integreren de opgedane vaardigheden zo veel mogelijk direct in hun dagelijks werk.

Steile leercurve

Tijdens de kick-off met de nieuwe groep, begin april, vertelde UT-hoogleraar Maarten van Steen hoe snel de ontwikkelingen in dit vakgebied momenteel gaan. “De digitale transformatie gaat verschrikkelijk snel en dit is een grote uitdaging voor veel bedrijven en organisaties. De kloof tussen professionals die digitale technologie begrijpen en beheersen en degenen die dat niet doen, wordt groter. De ontwikkelingen gaan sneller dan we kunnen bijhouden. In dit vakgebied ben je niet uitgeleerd na een studie van vier jaar, het gaat altijd door. De Universiteit Twente is in deze leergang niet puur bezig met kennisoverdracht, maar juist met het ontwikkelen van competenties die deelnemers helpen om op die steile leercurve te blijven. We vragen van de deelnemers actieve participatie en een voortdurende reflectie op inhoud en vorm, zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig is.”

Achmea: ‘Andere manier van werken’

Erik Roeten, directeur van de IT-keten schade en inkomen bij Achmea, is vanaf het begin betrokken bij de leergang en is namens Achmea tevens lid van het platform Apeldoorn-IT. Hij schetste de uitdagingen waar de verzekeraar voor staat. “De essentie van verzekeren is data. Dat zat al in onze genen, maar de digitalisering vraagt van ons een andere manier van werken op dit vlak. De gedachte achter deze samenwerking met de Universiteit Twente is dat data zoveel groter wordt door schaalbaarheid en de connectiviteit die de cloud biedt, dat we daar iets mee moeten. Wij gebruiken aan onze business-kant veel meer data in onze besluitvorming, maar we vergeten nog wel eens dat één klein veiligheidslek enorme impact heeft. De voorbeelden daarvan zijn bekend. Bij gebruik van data in je bedrijfsprocessen ligt een grote verantwoordelijkheid voor veiligheid en ethiek. Dat laatste gebied is voor ons ook een voortdurende uitdaging. Wij kunnen op basis van data bepalen of een individu een hoge of lage verzekeringspremie zou moeten betalen, maar hoe ver ga je daarin? We merken dat onze mensen veel hebben aan dit leertraject en gaan er graag mee verder.”

Belastingdienst: ‘IT en business moeten samenwerken’

Jan Polkerman, CTO van de Belastingdienst, onderschrijft de woorden van Roeten en gaf tijdens de kick-off zijn visie op het vakgebied IT en de behoefte die er binnen zijn organisatie ligt op dat vlak. “IT’ers zijn nog te vaak alleen op hun eigen terrein bezig. Samenwerking met de business is enorm belangrijk. IT maken is niet de kunst, IT kiezen is dat wel. We willen vanuit de Belastingdienst van buiten naar binnen kijken en de klant blijven bedienen, daar kan deze leergang onze mensen bij helpen.”

De UT in Apeldoorn

Een belangrijke activiteit van de UT in het Centrum Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn is het verder ontwikkelen en breder aanbieden van Life Long Learning-activiteiten, onder andere via het Professional Learning & Development Centre (PLD). Hiermee heeft de UT al de nodige ervaring heeft opgebouwd de afgelopen jaren.
Medewerkers van de Belastingdienst en Achmea startten vorig jaar met vier onderwijsmodules waar verschillende UT-wetenschappers bij betrokken zijn. Daarnaast zijn er verschillende PDEng-opleidingen (tweejarige postmaster/ontwerpopdracht) gestart, vooral op het gebied van intelligent manufacturing en digitalisering. Aan UT-zijde wordt deelname in het CvD gecoördineerd door Stephan Maathuis (faculteit EEMCS) en Maarten van Steen (onderzoeksinstituut DSI).

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies