Nieuw kenniscentrum veilige digitale samenleving in Apeldoorn

De Universiteit Twente, hogeschool Saxion, Politieacademie, ROC Aventus en Koninklijke Marechaussee zetten samen met de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven een kenniscentrum op dat zich richt op een veilige digitale samenleving. De overeenkomst werd vandaag (digitaal) ondertekend. UT-wetenschappers verzorgen binnen het kenniscentrum, dat later ook een fysieke locatie krijgt, postdoctoraal onderwijs en onderzoek in vier vakgebieden. 17 Apeldoornse bedrijven zijn betrokken met een door hen ondertekende adhesieverklaring. 

In het nieuwe kenniscentrum focussen studenten en professionals zich op de laatste ontwikkelingen rondom cyberveiligheid en digitalisering. De gemeente Apeldoorn zocht hierover contact met Saxion en de Universiteit Twente. Apeldoorn vindt kennisontwikkeling op deze terreinen noodzakelijk om de sociaal-economische ontwikkeling van de stad en regio te versterken.

De UT richt zich binnen het kenniscentrum op o.a. Life Long Learning-principes waarmee de universiteit al de nodige ervaring heeft opgebouwd de afgelopen jaren. Medewerkers van de Belastingdienst, Achmea en de IT-bedrijven starten met vier onderwijsmodules waar verschillende UT-wetenschappers bij betrokken zijn. Het gaat daarbij om data science, business IT, cybersecurity en daaraan gekoppelde ethische vraagstukken. Daarnaast worden momenteel verschillende PDEng-opleidingen (tweejarige postmaster/ontwerpopdracht) gestart, vooral op het gebied van intelligent manufacturing en digitalisering. Aan UT-zijde wordt het kenniscentrum gecordineerd door Stephan Maathuis (faculteit EEMCS) en Maarten van Steen (onderzoeksinstituut DSI).

De bestuurders van de betrokken partners: Samen aan de slag voor een veilige digitale samenleving

‘Samenwerking past perfect binnen Shaping2030’

UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs ondertekende de samenwerkingsovereenkomst. “Apeldoorn is een vitale gemeente met een centrale ligging. De stad heeft een gezonde arbeidsmarkt met een belangrijke regionale en landelijke functie. Apeldoorn huisvest hoogwaardige technologische bedrijven, naast grote publieke dienstverleners als de Belastingdienst en Kadaster. Wij zien tegelijkertijd daar een groeiende vraag op het vlak van digitalisering en IT. In de nieuwe missie en visie van de UT, Shaping2030, staat duidelijk dat we daar willen zijn waar de vraag ontstaat en waar we impact kunnen maken. Apeldoorn is hiervan een uitstekend voorbeeld. De UT’ers kunnen Apeldoorn verder helpen als het gaat om big data, cybersecurity en artificial intelligence. Tegelijkertijd krijgen onze mensen de kans om direct in de keuken van deze grote organisaties en bedrijven te kijken en daarmee de samenwerking te versterken.”

'Geweldige impuls voor apeldoorn'

Jeroen Joon, wethouder voor onder meer economie en hoger onderwijsprojecten in Apeldoorn, ziet deze ontwikkeling als een logische stap. “Apeldoorn is de stad waar veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid. Denk aan de hoofdvestiging van de Politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en hogeschool Saxion die hier de bachelor Security management heeft. Met de komst van het Korps Mariniers naar Nieuw Milligen wordt het opleidingspotentieel nog groter. Dat we in een brede coalitie van kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan de opgaven van morgen is een geweldig impuls voor Apeldoorn. De kracht zit in de verbinding van het bedrijfsleven met de volledige onderwijslijn. Die lijn loopt van wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks naar de praktijk waarin professionals dagelijks voor onze veilgheid zorgen.”

'Nationaal toonaangevend instituut'

“De partners willen dit kenniscentrum laten uitgroeien naar een nationaal toonaangevend instituut waar zowel reguliere studenten als professionals terecht kunnen”, vertelt Saxion-bestuurder Ineke van Oldeniel. “Vandaag is het startsein om een gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen op een locatie in Apeldoorn. Dit programma wordt in fasen ontwikkeld. Zo gaan we bestaande opleidingen en nieuw te ontwikkelen onderwijs en onderzoek op elkaar afstemmen. Op die manier maken we doorstromen binnen de opleidingsinstellingen makkelijker. En omdat we nu ook een ROC aan boord hebben kun je ook denken aan het doorstromen van mbo naar hbo.”

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)