Programma & docent

Tijdens deze course worden de volgende onderwerpen vanuit de theorie én praktijk behandeld:

Rob Pauwels

Een bredere oriëntatie én focus op leiderschap in de organisatie, juist door risicoleiderschap.

Rob Pauwels
Projectleider gemeentebreed Risicomanagement, Gemeente Den Haag

In deze vernieuwde course risicoleiderschap verkennen we het waarom, wat en hoe van risicoleiderschap. We doen dit met een combinatie van theorie en praktijk, met volop interactie en veel oefeningen. Volgens de meest actuele inzichten besteden we extra aandacht aan het voeren van een zinvolle risicodialoog in de dagelijkse praktijk.

Vincent van Dortmont, Senior Risk Officer, ALFAM Consumer Credit

Risicoleiderschap vraagt aandacht voor de realiteit van onzekerheid. Confronterend met een helder licht aan het einde van de tunnel voor iedereen die veranderingen van de maatschappij als kans zien. Maar bovenal een oproep om het goede te doen met risico’s. Met aandacht voor eigen doelen, organisatiedoelen, maar ook maatschappelijke doelen. Deze opleiding geeft voldoende stof tot zinvolle zelfreflectie

Vincent van Dortmont, Senior Risk Officer, ALFAM Consumer Credit

Er is volop ruimte voor onderlinge dialogen met de deelnemers, dialogen met de docent en jouw voorbeelden uit de praktijk. Dit wordt bereikt door de vaardigheden van risicogestuurd werken gezamenlijk te verkennen en te relateren aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Met het in groepen beantwoorden van reflectievragen staat dit garant voor een werkbare en waardevolle vertaalslag naar jouw eigen situatie.

Wat neem je na afloop mee naar huis? Nieuwe kennis en ervaring. Na het volgen van deze summer course ben je in staat om je eigen, persoonlijke risicoleiderschap stapsgewijs te ontwikkelen, evenals dat van de mensen om je heen. Met als ultieme doel effectief bijdragen aan het behouden en realiseren van waarde, in de meest brede betekenis van het woord.    

Ontvang digitale brochure

Certificaat

Bij actieve deelname aan de vijf dagdelen ontvangt je na afronding een bewijs van deelname, afgegeven door de Universiteit Twente.

Docent

De summer course Risicoleiderschap wordt gegeven door de ontwikkelaar van risicogestuurd werken en risicoleiderschap, de kerndocent van de masterclass Risicomanagementcyclus: Dr. Ir. Martin van Staveren MBA. Klik op de onderstaande tekstblok voor meer informatie. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies